Aksel Torsnes Mehlum og Bjørg Sandkjær om Senterpartiet til Akers Avis Groruddalen

Her er en kopi av artikkelen:

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Senterpartiets førstekandidat i Vestre Aker, Beate Homlong, til Akersposten om sine kampsaker

– Min kampsak? Dropp åpning av bekken i Hovseterdalen!

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til valg til bydelsutvalg i Vestre Aker. Foto: Privat

Hun syns nytt storsykehus på Gaustad er en dårlig løsning, og hun har en klar mening om hvor administrasjonsbygget til det kommende vannbehandlingsanlegget bør ligge. Møt Beate Homlong (Sp).

Akersposten Media

Publisert: 20.08.2019 kl 10:37

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Beate Homlong, Senterpartiets førstekandidat til bydelsutvalget i Vestre Aker i valget:

– Trenger Oslo vest at det kommer på plass en Røatunnel?

– Ja, dette er en viktig sak for Røa. Det haster å få igangsatt arbeidet med tunnel slik at en får gjennomgangstrafikken vekk fra Røakrysset.

– Hvordan stiller du deg til bymessig fortetting av Smestad og andre småhusområder, som kan føre til at en stor del av småhusbebyggelsen forsvinner?

– Det vil være et stort feiltrinn å rive småhusbebyggelsen på Smestad. Det er også et spørsmål om det faktisk er behov for det. For det første har befolkningsveksten i Oslo er begynt å avta. For det andre kan mange nye boliger realiseres gjennom fortetting i mindre skala, primært i næringsområder.

– I forbindelse med ambassadesaken ble det lovet varig vern av Husebyskogen. Finner du det akseptabelt at det nå er planer om vesentlige inngrep i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget, uten mulighet for erstatningsarealaer?

– Nei, de inngrepene som er foreslått i Husebyskogen i forbindelse med bygging av vannbehandlingsanlegget bør unngås. Administrasjonsbygget bør heller bygges på Statnett-tomten på Montebello.

– Dagens byråd ønsker kommunal drift av private, kommersielt drevne sykehjem. Ditt synspunkt?

– Sykehjem bør primært drives av det offentlige, det er det offentliges ansvar i velferdsstaten, men det bør også være plass for private, ideelt drevne sykehjem.

– Mange skolebarn, også i Vestre Aker, er opptatt av klimasaken, og mange er også villig til å streike for å få større fokus på saken. Er skolestreik et godt virkemiddel?

– Den første skolestreiken var et flott signal til politikere om å ta klimaspørsmålet på alvor, men på lengre sikt er jeg usikker på hvor stor betydning skolestreik vil ha.

– Bør bydelsutvalget, som under den tidligere prøveordningen, ha vedtaksrett i utbyggingssaker?

– Ja, det bør det.

– Hva er ditt syn på dagens bompengepolitikk?

– Bompenger bør være et virkemiddel for å redusere bilbruken, men for at det skal virke må det også legges til rette for kollektivtransport, parkeringsplasser ved kollektivknutepunkt og sykkelveier. Når det gjelder de nye bomstasjonene i Oslo tror jeg de fleste nå har skjønt at de ble satt opp for å få en mer rettferdig bompengepolitikk.

– I hvilken grad mener du at vedtak i bydelsutvalget kan påvirke vedtak i byråd/bystyre i rådhuset. Blir bydelsutvalget hørt? 

– Vedtak i bydelsutvalget bør påvirke bystyret mer. Ett eksempel er bystyrets overkjøring av bydelene i spørsmål om sykehus. Ingen av bydelene som leverte høringssvar til bystyrets behandling av Oslo-sykehusene i oktober 2018 støttet bygging på Gaustad, likevel vedtok bystyret å legge ned Ullevål Sykehus og bygge opp på Gaustad.

– Hvilken sak som angår bydelen er for deg den viktigste kampsaken? 

– Lett spørsmål! Hindre nedlegging av Ullevål og bygging av nytt storsykehus på Gaustad. Dette er en komplisert sak, og en sak det dessverre har gått mye prestisje i. Men når så mange fagmiljøer roper varsku om planene som er lagt er det all god grunn til å lytte og ta innvendingene på alvor. Senterpartiet ønsker i stedet at Ullevål sykehus skal bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter og kobles på Aker sykehus som nytt lokalsykehus for Groruddalen.

– Og så vil jeg gjerne nevne en sak til som er langt mer lokal, men som opptar mange på Røa/Hovseter. Det er planene om å åpne bekken i Hovseterdalen. Bekker og vannspeil er flotte innslag i et nærmiljø, men i Hovseterdalen kan jeg ikke se at det er en god idé. Dalen blir i dag brukt til mange aktiviteter, aking, fotball, ski, for ikke å snakke om alle barnehagene som bruker dalen som et lett tilgjengelig turområde. Jeg kan ikke se at en bekk er forenelig med slik dalen blir brukt i dag, blant annet til aking. Og skal barnehagene bruke dalen vil det kreve mer bemanning og altså gjøre det dyrere og vanskeligere å ta med barna dit. Dalen er flott som den er, bruk heller pengene på noe annet.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Førstekandidat Bjørg Sandkjærs svar på VGs valgomat

Oslo Senterpartis førstekandidat ved kommunevalget 2019, Bjørg Sandkjær, presenterer seg slik på VGs valgomat:

Grønn by, levende bydeler, små forskjeller: Jeg er glad i Oslo, og vil bidra til å gjøre byen enda bedre. Senterpartiet vil flytte beslutningene nærmere folk. I Oslo betyr det blant annet at bydelene må få mer makt, og at beboere må få mer innflytelse over byutviklingen. Grøntområder og kolonihager må bevares. Jeg ønsker meg et Oslo der de forskjellige lokalsamfunnene utvikles med variert bebyggelse, arbeidsplasser, fritidstilbud og møteplasser, i stedet for dagens deling med boliger ett sted, arbeidsplasser et annet, og kulturtilbud sentrum. For å minske sosiale forskjeller vil vi kutte den kommunale husleia og skrote prinsippet om «gjengs leie»; som setter husleia tilnærmet markedsleie. Groruddalen må få tilbake Aker som lokalsykehus, og bedre luft og mindre støy gjennom at vi bygger Fossumdiagonalen og E6 østover. Ullevål sykehus må rustes opp, ikke legges ned. Offentlige tjenester må styrkes og alle som jobber på kommunens prosjekter må ha skikkelige arbeidsforhold. Godt valg!

Hele valgomatprofilen til Bjørg finnes her: https://www.vg.no/spesial/2019/valgomat/kandidater/2018160/

Posted in Avisartikler, Valg 2019 | Leave a comment

ABC Nyheter om at Oslo Sps 4. kandidat Alexander Breiby Herseth deklamerte dikt på pensjonistdebatt

Vant pensjonisthjerter med dikt på skarp valgkampdebatt i Oslo

Sp sjarmerte forsamlingen med Vidar Sandbeck-dikt, Høyre frikjente det kommersielle konsernet Attendo da Pensjonistforbundet og Fagforbundets pensjonister arrangerte valgkampmøte.

Thomas Vermes21. aug. 2019 18:57 – Oppdatert 21. aug. 2019 18:57

4.-mann på Oslo Senterpartis valgliste, Aleksander Breiby Herseth, vant begynnelse og slutt da Oslo-pensjonistene arrangerte valgkampmøte onsdag – ved å lese dikt på bred odalsdialekt.

Men mellom åpningen hans med Vidar Sandbecks skråblikk på politikere (opplev i videoen over) og Herseths selvdiktede ode til sentrumspartiet Senterpartiet, kom de tunge spørsmålene opp.

Blant dem var den opphetede sykehusstriden i Oslo, der bare Arbeiderpartiet og Høyre lokalt står fast på at Ullevål sykehus skal splittes mellom et lokalsykehus på Aker og det omstridte høyhuset ved Rikshospitalet på Gaustad.

Ni partier går inn for å beholde og utvikle Ullevål. Frp, Venstre og KrF er blant tilhengerne av det, men sliter med at moderpartiene på Stortinget går inn for flyttingen.

KrFs førstekandidat, Espen Andreas Hasle, insisterte imidlertid på at KrF lokalt og sentralt står på samme standpunkt.

– Ikke nedlegge – flytte Ullevål

– Jeg bor på Sagene – nær Ullevål sykehus – så lenge det varer. Men det skal du være sikker på, en stemme på Sp er en stemme på et levende lokalsamfunn med Ullevål sykehus og en grønn Sukkerbiten i enden av Akerselva, sa Senterpartiets Herseth.

Høyres James Stove Lorentzen forsvarte entusiastisk sykehusforetakets vedtak om flytting av Ullevål, mens Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets byråd for helse, eldre og arbeid virket mer beklemt av de andre partienes kjør mot prosjektet – i nærvær av en fullsatt sal.

– Det er ikke snakk om å nedlegge Ullevål. Det er snakk om å flytte noen av de titusenvis av de ansatte østover til Aker, og vestover til Gaustad. Det er bygningene som blir lagt ned, sa Lorentzen.

– Uansett kommer vi ikke vi i Oslo til å bestemme økonomien eller lokaliseringen. Det viktigste for Ap i Oslo er å få flere sykehussenger. Vi vil ha Aker først. Så får vi se hvor vi skal ha andre sykehus, sa Tellevik Dahl.

– Skremselspropaganda om skatteparadis

Bruken av kommersielle selskaper i Oslo kommunes velferdstjenester splittet politikerpanelet.

Rødts Maren Rismyhr og SVs stortingsrepresentant Petter Eide kom med kraftig kritikk av bruken av «velferdsprofitører», noen av dem eid av investeringsfond i skatteparadiser.

– De tar rett og slett penger ut av det som skulle gå til sykehjem og andre velferdstiltak, poengterte Eide.

Det fikk Høyres James Stove Lorentzen til å tenne:

– Det er skremselspropaganda å snakke om at våre skattepenger havner på Cayman Islands eller andre skatteparadiser, sa han.

Ifølge Lorentzen er alle selskapene som leverer tjenester til Oslo kommune, registrert i Norge. To av dem eies i Sverige og er store, profesjonelle selskaper med masse kunnskap, slo Høyre-politikeren fast.

– Vi har universelle ordninger. Det er en egenandel for å komme på sykehjem. Og den er progressiv. En vanlig egenandel er 150.000 kroner året. Men noen mennesker i Oslo betaler 850.000 kroner for å bo på sykehjem, sa Lorentzen og la ironisk til: 

– Lommeboken betyr noe – men motsatt av det dere tror. De rike må betale mye mer.

Med røtter i skatteparadis

Ett av selskapene det foregående, Høyre-ledede byrådet fikk til Oslo for å drive sykehjem, var svenskeide Attendo.

Aftonbladet avslørte i 2014 at Attendo den gang var eid av et risikokapitalfond i skatteparadiset Jersey i den engelske kanal.

Overskuddet ble heller ikke beskattet, men overført til morselskapet.

Posted in Avisartikler, Valg 2019 | Leave a comment

MDG Oslos ungdomskandidat om samarbeid med Oslo Sp

MDG-profil vil vrake Rødt for Sp – intervju i Vårt Land


VALG 2019: På flere målinger i hovedstaden er Senterpartiet inne i bystyret. MDGs ungdomskandidat Rauand Ismail ber partiet velge Sp over Rødt etter valget.

NY RETNING: Rauand Ismail er MDG-politiker i Oslo. Han mener et samarbeid med Sp i Oslo kan bane vei for sterkere samarbeid nasjonalt etter valget 2021.
Foto: Jan Langhaug

NY RETNING: Rauand Ismail er MDG-politiker i Oslo. Han mener et samarbeid med Sp i Oslo kan bane vei for sterkere samarbeid nasjonalt etter valget 2021. Foto: Jan Langhaug

Ismail er fjerdekandidat for MDG i Oslo, og ligger an til å komme inn i bystyret etter valget. Han er fornøyd med samarbeidet med Ap og SV, men mindre fornøyd med å ha Rødt som støtteparti. Nå mener han MDG bør gå til Senterpartiet i stedet.

– I en situasjon der man kun trenger ett av partiene som styringsgrunnlagbør visette Sp opp mot Rødt. Hvor har MDG mest å hente? Jeg mener det er åpenbart at det er hos Sp i Oslo, sier han. Han viser til at Sps førstekandidat Bjørg Sandkjær har lagt vekt på blant annet klima og miljø i intervjuer, og at de er enige om flere saker lokalt.

LES OGSÅ: MDGs Vilde (25) er i koalisjon med både Sp, KrF, Frp og Rødt

Irritasjon

Sandkjær har i flere intervjuer, også med Vårt Land, åpnet for at Sp kan gå inn i byråd. Hun har også sagt at hun mener et samarbeid med MDG i Oslo kunne være mulig, og at partiene lokalt har mye til felles.

Ismail mener Rødt har vært uforutsigbare og at samarbeidet kan være krevende fordi Rødt insisterer på å stå utenfor byrådet som støtteparti.

– Du skal ikke gå langt inn på rådhuset før du finner folk som er irriterte på Rødt. Også på venstresida. At budsjettene settes i spill er vanskelig å svelge, også for våre samarbeidspartnere.

Nasjonalt utstillingsvindu

Ismail mener Sp og MDG står nærmere hverandre i Oslo enn MDG og Rødt. I tillegg mener han et samarbeid i Oslo kan peke fram mot regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i 2021:

– Hvis vi samarbeider med Sp kan det også bli et utstillingsvindu nasjonalt. Mye ligger an til at noen partier må snakke sammen i 2021. Kanskje det blir enklere om vi har et samarbeid å vise til i Oslo, sier han.

– Det går godt på målingene for byrådsflertallet og alt tyder per nå på gjenvalg. Så samarbeidet med Rødt har ikke akkurat velta byrådet?

– Nei, men kan vi velge et bedre samarbeid, bør vi gjøre det.

Kulturforskjell

Et samarbeid mellom disse partiene i Oslo ville blitt lagt merke til over hele landet.

– Hva slags nasjonale ringvirkninger gir dette? MDG er vel ikke det mest populære partiet blant Sps velgere?

– Sp er ikke det mest populære partiet blant våre velgere, heller. Men jeg tror skillene mellom oss er mer kulturelle enn politiske. Snakker du om politikken har vi mye å hente hos hverandre. Så kan det hende vi må kompromisse på noe, slik er det alltid, sier Ismail.

LES OGSÅ: KrF kan havne i bompengeskvis

Han mener Rødts prioriteringer de siste fire årene med samarbeid viser at de ikke er opptatt av klimaet, for eksempel fordi de har stemt mot økning av bomringene.

– Vi trenger politikk for å få ned utslippene, så langt ser det ikke ut som de er for det.

– Er man imot klimapolitikk om man er mot Oslopakke 3 eller bompenger i Oslo? Er det gitt at Rødt er imot klimatiltak fordi de ikke støtter dette?

– Nei, men da forventer jeg at Rødt begynner å jobbe med klimapolitikk. I Oslo kan du være mot bompenger, men da bør du legge fram minst like radikale måter å få ned både utslippene og bedre luftkvaliteten på. Det har de ikke gjort.

Overrasket.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud er overrasket over utspillet fra Ismail. Hun beskriver samarbeidet mellom byrådet og partiet som godt.

– Jeg har registrert at MDG er veldig opptatt av å skyve Rødt fra seg. At de nå åpner for Sp i Oslo er en helt ny vri, som de er berettiget til å gjøre. Vi er opptatt av å være på lag med fagforeningene og de som jobber på «gølvet» i alle sektorer i byen vår. Hvis MDG heller vi ha med seg Sp, dem om det, sier Evenrud.

LES OGSÅ: Slik skaper partiene klimahåp

Hun bestrider at Rødt er et dårlig klimaparti og viser blant annet til at de har fått gjennomslag for å øke aldersgrensa for barnebillett og få ned prisene på kollektivtrafikken. Hun viser også til at MDG selv har blitt enige med de borgerlige på tvers av byrådssamarbeidet i saker.

– Når det gjelder bompenger mener vi at man på statlig nivå må finne en ordning hvor de med lavest inntekt får en reduksjon i bomringen.

Evenrud sier Rødt kommer til å fortsette å stå fritt til å fremme egne forslag og være uenig med byrådet i saker som ikke omtales i samarbeidsavtalen, også i budsjettforhandlinger.

Samarbeid Oslo

  • SV, Ap og SV sitter i byråd i Oslo. Samtlige tre partier går også til høsten til valg på samme koalisjon.
  • Rødt fungerer i Oslo som støtteparti. De har en samarbeidsavtale med byrådet og er parlamentarisk grunnlag for dem, men sitter ikke selv i byråd. Partiet har vedtak om at de ønsker å bli værende utenfor byrådet.
  • Sp er per i dag ikke representert i bystyret i Oslo.
Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær til Vårt Land om Oslo Sps mulige vippeposisjon i byrådet

Sp kan bli vippeparti i Oslo: stiller ultimatum som kan velte byrådet


I Oslo kan Senterpartiet havne på vippen etter høstens valg. De er åpne for å ­snakke med alle partier, fra Frp til MDG – og deres ultimatum kan avgjøre hvem som får makten.

Foto: Adrian Nilsen

AvJenny Dahl Bakken

Senterpartiet er i vekst over hele landet – også i Oslo. Der har partiet bevaring av Ullevål sykehus som sin hjertesak.

– Hva er Sp-politikk i Oslo?

– Politikken vår er relevant også for Oslo. Se på lokaldemokratiet her – bydelsutvalgene blir overkjørt. Vi ønsker at de skal få mer innflytelse over avgjørelser. Som Ullevål sykehus, hvor begge de berørte bydelsutvalgene er mot.

Lokalsykehus

Ni partier ­ønsker å bevare Ullevål framfor å legge ned og bygge nytt – kun Høyre og Ap sier nei. Og akkurat den saken kan bli en nøtt for de to store partiene – Sp er villige til å velte byråd for å sikre støtte til bevaring av sykehuset, ifølge toppkandidat Bjørg Sandkjær.

LES OGSÅ: Slik ble Senterpartiet en stemmetyv – med stor fangst hos KrF

De kan ikke støtte et byråd som ikke vil bevare sykehuset, er Sandkjærs krystallklare beskjed.

Sandkjær har vært inne i bystyret på samtlige målinger det siste halvåret, og tør å tro på at det skal gå. Vel inne på rådhuset kan Sp-politikeren bli en joker.

– Langt unna Frp

Senterpartiet har ikke erklært støtte til noen spesifikk koalisjon, og har ifølge Sandkjær ikke bestemt seg for hvem de støtter som byråd.

– Hva med bompengepartiet, som kan gjøre et godt valg?

– Jeg kjenner ikke så godt til dem. Vi står på Oslopakke 3, det innebærer også bompenger. De vil rive bomstasjonene. Der står vi langt unna hverandre. Men vi er enige om for eksempel Ullevål sykehus. Vi skal nok snakke med dem også, men…

– Hvilket parti står dere lengst unna?

– Frp. Vi står veldig langt unna dem. Spesielt når det gjelder ­sentralisering og integreringspolitikk.

Overgang

Sandkjær forteller at de har fått medlemmer fra mange partier de siste par årene – men spesielt Ap.

– Vi har vokst mye de siste par årene. Vi har fått flere nye medlemmer, mange av dem kommer fra Ap, og er opptatt av forsvarspolitikk. En del er også opptatt av nasjonal suverenitet og EØS. Men folk blir med av mange grunner, sier hun.

LES OGSÅ: Ungdomsrevolusjon i Sp, mens SV eldes

– Vi har også fått medlemmer fra Frp og KrF. Vi har fått en del fra KrF etter retningsvalget, folk som føler at de ikke hører hjemme lenger i partiet. Vi har mye til felles med KrF som sentrumsparti.

– Sp forbindes gjerne med litt anti-holdninger til Oslo. Det snakkes stadig om osloeliten?

– Maktkritikken, som særlig Trygve Slagsvold Vedum kommer med, er helt betimelig. Og den er jeg enig i. Han har aldri snakka ned vanlige oslofolk, tvert imot.

Ingen føringer

Selv om Sp ved en eventuell støtte til sittende byråd kan bli en del av det rødgrønne «ustillingsvinduet», og ved støtte til et blått byråd kan bringe Høyre og Frp til makten, benekter Sandkjær at de har fått noen føringer fra partiet nasjonalt.

– Vi har ikke fått noen føringer­ fra Sp nasjonalt, kun heiarop.

– Hva med signaleffekten av hva dere gjør her? Om dere for eksempel går i samarbeid med MDG, om det kan få noen nasjonale ringvirkninger?

– Jeg tenker på oslopolitikken som lokalpolitikk. Nasjonal politikk er noe annet. Internt i Sp skiller vi også mellom det. Jeg tenker ikke at det vi velger å gjøre her har mer å si enn hva Sp velger å gjøre i en hvilken som helst annen kommune, sier Sandkjær – som mener Sp og MDG i Oslo er enige om veldig mye, selv om de er uenige om vern av marka og deler av transportpolitikken.

Stanger imot

Blant annet er partiene enige om å bevare Ullevål sykehus. Det er kun Ap og Høyre som ikke vil at bystyret skal ta stilling mot å legge ned sykehuset.

– Hvordan forholder dere til de store partiene, er det frustrerende?

– Det gjelder å bli størst mulig selv, så man veier tyngre på kjøttvekta. Vi vil snakke med begge, jeg har vært i forhandlinger med store land tidligere gjennom mitt internasjonale arbeid, så jeg skal nok klare Ap og Høyre også, sier Sandkjær.

LES OGSÅ: Frp og Høyres velgere mest muslimfiendtlige

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Oslo Sps førstekandidat Bjørg Sandkjær intervjues av Leieboerforeningen om boligmarkedet i Oslo

Hvem har den beste leiepolitikken i Oslo?

Oslo Senterparti har stø kurs mot en plass i bystyret for første gang siden 1995. Kanskje kommer de i en vippeposisjon – så vi er naturlig nok spente på hva de mener om leieboernes kår i hovedstaden.

Publisert av Leieboerforeningen Torsdag 8. august 2019
Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Margaret Eide Hillestad til Akersposten om nærmiljøene i Oslo


– Ingen menneskerett å bo i Oslo

- Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Vi må sørge for gode barnehager, skoler, idrettsanlegg og sykehjem. Vi må sørge for at det innbyggerne forventer skal være en naturlig del av fellesskapet og lokalmiljøet, virkelig er der, sier Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern.

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Ullern i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern:

– Livet er ikke bare bolig og arbeidsplasser. Det er noe mye mer, fortsetter Eide Hillestad, bosatt på Lilleaker hvor hun har vokst opp. 58-åringen ønsker å komme inn i Bydelsutvalget etter høstes valg. Senterpartiet har ikke vært representert i Oslo bystyre siden 1995 og har aldri vært valgt inn i Bydel Ullern. Gallupen har over tid vist at partiet er på frammarsj mange steder – også i Oslo, hvor partiet kanskje kan kapre mandater.

Tar det for gitt

– Det er mange ting vi tar for gitt i samfunnet. Det bare er der og skal selvfølgelig være der. Institusjoner og aktivitetstilbud er en del av det å ha et godt samfunn og et levende nærmiljø, men det koster penger.

– Hvor skal pengene komme fra?

– Skatt. Vi må betale skatt – både direkte og indirekte. Nå er vi kanskje der at vi bør tenke på om hver enkelt skal betale mer inn til fellesskapet via direkte skatt og at vi selvsagt skal betale i forhold til inntekt.

– De stemmeberettigede skremmes jo fra enkelte hold med økte skatter?

– Det kan virke som om skattespiralen med stadig mindre skatt, bør snus. Vi kan ikke fortsette med en nedover-spiral. Det vi som innbyggere ønsker skal være en naturlig del av et lokalsamfunn, koster penger.

Private får fra det offentlige

Senterpartiet er opptatt av et sunt forhold mellom det private og det offentlige.

– Vi trenger begge deler. Men selv private barnehager får penger fra det offentlige, sier Eide Hillestad og legger til at partiet er svært opptatt av at barnehager ikke skal være oppbevaringssteder.

– Barnehagene skal være med på å stimulere barns utvikling. Det er på den måten barn lærer.

Vi må alle være med på å betale til et velfungerende samfunn.

– Er inntektsskatt mer rettferdig?

– Ja. Det er bedre med en rettferdig inntektsskatt i stedet for en masse avgifter, sier Eide Hillestad, som er utdannet samfunnsøkonom. Hun mener økte avgifter slår urettferdig ut og vil derfor ha mer direkte skatt.

Det er lov til å stille spørsmål om bompengeopprøret er en reaksjon på en stadig nedadgående skattelette-spiral og at vi stadig oftere blir avkrevd penger for å få dagliglivet til å fungere.

Fellesskapet

Senterpartiet er opptatt av fellesarenaer og levende nærmiljø. Partiet vil ha kort avstand til tjenester og de arenaene, som er med på å skape steder hvor en kan gjøre noe sammen – gjerne på tvers av generasjonene.

– Skolene er eksempler på gode, kulturelle samlingspunkter i lokalmiljøet. Å benytte seg av slike steder, er med på å knytte folk sammen – både store og små. Slik kan det skapes gode nærmiljøer.

Hun ønsker ikke at en skal være nødt til å busse folk rundt til aktiviteter.

– Fellesarenaene må finnes lokalt.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Partiet ønsker å skape store og små samfunn hvor folk kan ta ansvar for både egne liv og for fellesskapet.

– Og selvsagt også for naturen og miljøet.

Må handle nå

– Når det gjelder klimautfordringene må vi få mer kunnskap.

– Er klimaendringene menneskeskapte?

– Ja. Og det er ingen tvil om at vi står overfor reelle utfordringer og vi må handle nå før det blir for sent.

Eide Hillestad sier at dette er utfordrende.

– Vi må skaffe oss mye mer kunnskap om hva som skjer og hva vi må gjøre for å begrense den farlige utviklingen. Vi må vite mer om hva som er de riktige tiltakene.

Hun peker blant annet på at vi vet altfor lite.

– Vi vet for eksempel for lite om hvilken innvirkning utmark har i denne sammenhengen.

Støtter de unge

– Det er kjempeviktig at de unge engasjerer seg. De kan tenke på en friskere og kanskje ny måte.

Hun mener det er helt livsnødvendig at vi finner gode løsninger på utfordringene vi står overfor og at de unge sier klart i fra.

– Det er veldig bra at klima og miljø står høyt oppe på den politiske agendaen. Denne debatten må vi ha. Skolestreikerne har så absolutt bidratt til det og det er bra. Takk til dem!

I 19-årsalderen begynte Margaret Eide Hillestad og ta en mer aktiv del i samfunnet. Hun har vært samfunnsengasjert hele sitt liv.

– Jeg mener at demokratiet krever at vi engasjerer oss i det samfunnet vi er en del av og som vi har ansvar for – og jeg syntes at jeg har noe å bidra med.

Ingen menneskerett

Boligsituasjonen i hovedstaden er en viktig del av miljøet. Reduksjon av utslipp, har gjort luften renere, men skal utbyggingen fortsette i dagens spor?

– Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, og vi ser en tendens til at vekst-trenden ikke fortsetter. Det går heller den andre veien.

– Vil vi få for mange boliger i hovedstaden?

– På sikt kan vi ikke se bort fra det.

Senterpartiet vil at vi skal ta hele landet i bruk. Slik situasjonen er nå, er det et problem å komme inn på boligmarkedet i Oslo og prisene henger ikke på greip.

– Slik utbyggingen foregår i dag, kan det være med på å gi helseproblemer.

Eide Hillestad mener at utbyggere må ta et helt annet ansvar for områdene de bygger ut. Det er ikke bare bolig og jobb som skal telle.

– Utbyggerne må få et helt annet ansvar for helheten i området og for å skape mulighet for gode møteplasser for mennesker. Det er menneskene som skal bo der, som er viktige.

– På hvilken måte ta ansvar?

– Utbyggerne må ta vare på de kvalitetene som allerede finnes i nærmiljøet. Ikke bare rasere og bygge nytt. Det er for eksempel gode kvaliteter i småhusområdene. Høyblokker er ikke ensbetydende med å tilføre noe godt for nærmiljøet.

Skal styres

– Senterpartiet er ikke mot utvikling, men den skal styres. Det offentlige og private må spille på lag for å utvikle gode og livskraftige lokalmiljøer.

Hun legger til at det var på 1990-tallet at utbyggerne fikk friere hender til å gjøre som de ville.

– Dermed ble menneskene og fellesskapet glemt.

Det snakkes nå om Lilleakerbyen som skal komme.

– Trafikkproblemene ned mot CC Vest og planovergangen for 13-trikken, er ikke løst. Nå er de nye blokkene rett ved, innflytningsklare. Hvordan det skal gå, vet ingen, sier Eide Hillestad og legger til at dagens utvikling ikke er naturgitt.

– Derfor må vi styre den.

Sollerud må reddes

– Sollerudstranda skole må reddes. Her må vi som politikere inn og styre.

Eide Hillestad går gjerne opp på barrikadene og slåss for det hun tror på.

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene. For aktiviteter i lokalmiljøene, sier Margaret Eide Hillestad og viser blant annet til at Senterpartiet var med på å redde motorbåtforeningen på Maritim.

– Og det vil vi gjøre igjen om det blir nødvendig!

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Marit Strand i Vårt Oslo: – Vrak fritt skolevalg, jevn ut forskjellene mellom Oslos skoler


En tredjedel av barna vokser opp i fattigdom i deler av Oslo. Det er det dårlig gjort å pålegge disse å dra seg selv etter nakkehårene og få gode nok karakterer til å komme inn på en «vinnerskole».

Bjørg Sandkjær

Bjørg Sandkjær er førstekandidat for Oslo Senterparti ved høstens kommunevalg i Oslo.
Marit Knutsdatter Strand

Marit Knutsdatter Strand (SP) er medlem av Utdannings- og forskningskomitèen på Stortinget.

I Dagbladet 29. juli 2019 skriver Oslo Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Håkon Flydal et forsvar for «fritt skolevalg» i Oslo. Dette er et system som har skapt vinner- og taperskoler i hovedstaden vår. Senterpartiet i Oslo vil avvikle denne måten å tildele skoleplasser på og heller utrede alternative modeller, slik byrådet foreslår.

I dagens ordning følger pengene eleven. Hvis en elev ikke fullfører skoleåret, mister skolen pengene. Videregående skoler får heller ikke nok midler til støttetiltak for elever som trenger for eksempel ekstraundervisning. Det betyr at skoler som har «vellykkede elever» kommer inn i en positiv spiral hvor de har godt med midler og kan sette i gang spennende prosjekter som revy eller skoleturer.

Enorme forskjeller mellom skolene

«Taperskolene» derimot, har ikke en gang nok ressurser til å følge opp elever som trenger det eller overskudd til spennende aktiviteter for elevene. Det er positivt at Tybring-Gjedde anerkjenner dette problemet og vil unngå at skoler havner i en slik negativ økonomisk spiral, men Senterpartiet mener at noe ekstra overføringer, slik Høyre foreslår, ikke vil monne mot de enorme forskjellene mellom dagens skoler.

Tybring-Gjedde skriver at karakterer er noe eleven kan påvirke gjennom egen innsats, mens bosted bestemmes av tilfeldigheter som foreldres inntekt. Senterpartiet støtter enkeltindividets initiativ, og det er flott når unge fra trange kår klarer seg bra på skolen og får gode karakterer.

Samtidig vet vi også at det er ekstra vanskelig for unge fra fattige og trangbodde hjem å gjøre det bra på skolen. Når vi vet at en tredjedel av barna vokser opp i fattigdom i deler av Oslo, er det dårlig gjort å pålegge disse, i tillegg til utfordringene i hverdagen ellers, å dra seg selv etter nakkehårene og få gode nok karakterer til å komme inn på en «vinnerskole».

Bedre elevmiks trengs

Vi er enig med Tybring-Gjedde at vi må bevare skolene som spesialiserer seg på for eksempel dans og musikk, og at fremtidens ordning for skolevalg må ivareta disse. Senterpartiet er særlig opptatt av å løfte yrkesfaglige skoler, som i Oslo dessverre kommer dårlig ut.

For alle skolene gjelder det at de må kunne ta imot en bedre blanding av elever. Et av skolens mål er å gjøre elevene til «gagns menneske», og for å få det til vil det være bedre for elevene å møte et større tverrsnitt av Oslos ungdom.

Langt flere elever i Oslo bør også få tilbud om arbeidslivsfag for å være bedre rustet til å ta valget om hvilken videregående utdanning de vil søke.

Senterpartiet ligger an til å få plass i Oslo bystyre igjen. Den plassen vil vi bruke til å arbeide for en bedre fordeling mellom de videregående skolene i byen vår. Det betyr å finne et alternativ til fritt skolevalg.

Posted in Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær til Vårt Oslo: – Å beholde Ullevål er den viktigste saken

Sp villig til å vrake rødgrønt samarbeid i Oslo: – Viktigere å redde Ullevål sykehus


— Å beholde Ullevål sykehus er den viktigste saken, sier Sps toppkandidat i Oslo, Bjørg Sandkjær. Senterpartiet er med i en rødgrønn blokk nasjonalt, men åpner for å støtte et borgerlig byråd hvis det kan redde Ullevål.

Senterpartiets toppkandidat i Oslo får støtte fra partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Kjersti Toppe.

— Dette er et absolutt krav om hvem man støtter. Det er den store saken som er helt avgjørende. Det bestemmer hvem man skal støtte på vippen. Denne saken er den vi skal endre Oslo på, sier stortingsrepresentant Toppe til Aftenposten.

Kan havne på vippen

Bjorg-Sandkjaer-1024x590
Bjørg Sandkjær (Sp). Foto: Privat

I en Oslo-måling gjort av Ipsos i juni havnet Senterpartiet på vippen mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene i Oslo bystyre. Dersom valgresultatet blir at Sp utgjør den ene stemmen som sikrer Raymond Johansen (Ap) og de tre byrådskameratene i Ap, SV og MDG fortsatt byrådsmakt, må de gå inn for å redde Ullevål sykehus, mener både Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær.

Og selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum på Stortinget definerer Sp inn i en rødgrønn blokk, er det ikke nødvendigvis slik i Oslo.

— Hjertesakene til Sp i Oslo er å jobbe mot en nedleggelse av Ullevål sykehus, sa Bjørg Sandkjær til VårtOslo sist uke.

Sp kan hjelpe Frp og Høyre til byrådsmakt

Nå utdyper Sp-kandidaten overfor Aftenposten, og åpner med det for et samarbeid på tvers av hva partiet står for nasjonalt.

— Inn mot valgkampen nå har vi holdt frem noen saker som spesielt viktige, og det å beholde Ullevål sykehus er den viktigste saken, sier Sandkjær.

Dermed definerer ikke Sandkjær Sp som et rødgrønt parti i Oslo. Hun åpner for å bringe både Frp og Høyre til byrådsmakt dersom Sp kommer på vippen i bystyret.

— Vi er opptatt av gode helsetjenester, og vi mener at det å legge ned Ullevål sykehus vil gi et dårligere tilbud for lokalbefolkningen, sier Sandkjær.

Posted in Intervjuer i media, Valg 2019 | Leave a comment