Bjørg Sandkjør svarer Arne Strand i Dagsavisen: -Senterpartipolitikk er bra for Oslo


Arne Strand tar feil. Senterpartiet øker i Oslo fordi flere ser at Senterpartiets politikk er bra for byen.

Bjørg Sandkjær

Da Oslo Sp nominerte til valget i 2019, satte vi oss et hårete mål om å få to mandater i bystyret. NRK og Aftenpostens måling 12. april ga oss 2,6% oppslutning. Målet er med andre ord innen rekkevidde. 

Dette faller Dagsavisens Arne Strand tungt for brystet. Under overskriften «Bønder i byen» skriver han følgende i Dagsavisen 12. april: «Det er ikke Senterpartiets interesse og omtanke for byen som gjør at «Oslo-eliten», som Sp foraktelig har omtalt folk i hovedstaden, trolig vil sørge for at SP igjen blir representert i bystyret. Det er partiets framgang i by og bygd over hele landet som har krysset Sinsenkrysset og nådd Grünerløkka.» Det er i beste fall i en svak analyse. Selvsagt spiller nasjonale trender inn også i Oslo, men den store økningen i oppslutning for Oslo Senterparti skyldes langt mer enn som så. 

Når senterpartister i Oslo prater med folk, og deltar i debatter og på folkemøter, opplever vi at flere og flere er nysgjerrige på vår politikk. De nikker til at det trengs mer lokaldemokrati og at makt og beslutninger må flyttes nærmere dem det gjelder – fra kommunale selskaper og etater til folk og folkevalgte. De er enige i at Oslo trenger gode tjenester nær folk, og at byutviklingen må skje på innbyggernes, ikke utbyggernes, premisser. På bildet over møter SPs leder Trygve Slagsvold Vedum og jeg beboeraksjoner fra hele byen, som forteller om frustrasjon over fortettingsplaner og annen byutvikling som de får tredd ned over hodet sitt. Vi får bred støtte for at Aker sykehus må bygges, og at Ullevål sykehus ikke må legges ned. Mange er bekymret over at byen vår blir stadig mer delt – og mener at vi trenger en politikk for mindre forskjeller, slik som vårt forslag om å kutte husleia i kommunale boliger med 20 prosent, og pusse opp boligene, og kamp mot sosial dumping i arbeidslivet. Folk ser at vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor der de ansatte får være fagfolk og bruke mindre tid på skjemaer, både i skolen og helsetjenesten. Stadig flere byboere ser at senterpartiets politikk trengs også i hovedstaden. 

Samtidig har Arne Strand tydeligvis ikke fått med seg at «bønder i byen» har gått ut på dato som negativ merkelapp. Det går en grønn tråd fra Arne Haukviks innsats for Oslos kolonihager på 70-tallet, til dagens sterke engasjement for urbant landbruk i koloni- og parsellhager, dyrkekasser i potter på kjøkkenbenken, og for tradisjonelt landbruk i Maridalen og markabygdene og å ta vare på de grønne lungene i Oslo. Oslo-boerne er opptatt av både sunn og trygg mat, og å oppleve gleden over å få ting til å spire. 

Senterpartiets vekt på lokaldemokrati og troen på at vettet er jevnt fordelt treffer mange av dem vi snakker med. Derfor får vi større oppslutning i Oslo. Og derfor bør Senterpartiet inn i bystyret.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har lansert «kaffekoppstrategien», en prat over en kaffekopp, som den beste måten å informere om vår politikk. Jeg inviterer gjerne Arne Strand til en kaffe, med eller uten meieriprodukter, for en opplysende prat om vår politikk for Oslo.Bildet er tatt av Karl Kristian Langeland. 

Posted in Generell | Leave a comment

Arne Strand i Dagsavisen: Sp er «inn» hos velgerne. Også blant «Oslo-eliten»


TRYGVE I ÅKEREN: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar skrittet mot Oslo. Senterpartiet er ifølge dagens meningsmålinger på vei til å bli representert i Oslo bystyre. FOTO: MIMSY MØLLER

Sp-bølgen har nådd hovedstaden.

For første gang på 28 år ligger Sp an til å bli representert i Oslo bystyre. På en lokal meningsmåling her i avisen mandag fikk Sp 2,1 prosent. Det ville gitt en representant ved valget 9. september. På Aftenposten/NRKs kommunebarometer fredag har partiet 2,6 prosent. Det ville gitt 2 representanter i bystyret. Det tidligere promillepartiet er i siget.

Sp gjorde det godt ved kommunevalget i 1991. I Oslo ble det comeback for Arne Haukvik (Sp) som partiets representant i bystyret. Haukvik, som var mest kjent som Bislett Games-generalen og sine jordbærselskaper for friidrettsstjernene i forkant av stevnet, ble også valgt inn på Stortinget i 1993 da Sp gjorde sitt beste valg noensinne.

Det var ikke Bislett Games og jordbærselskapene i Haukviks hage som fikk ham inn i bystyret og på Stortinget. Det var EU-debatten. Den utløste en Sp-bølge som også nådde hovedstaden.

På samme måte denne gangen. Det er ikke Senterpartiets interesse og omtanke for byen som gjør at «Oslo-eliten» som Sp foraktelig har omtalt folk i hovedstaden, som trolig vil sørge for at Sp igjen blir representert i bystyret. Det er partiets framgang i by og bygd over hele landet som har krysset Sinsenkrysset og nådd Grünerløkka. Sp er «inn» hos velgerne. Framgang følger til mer framgang. Velgerne holder med vinnerne.

Det er et hav av avstand mellom Sps oppslutning i Oslo og partiets oppslutning på landsmålingene. Snittet av de nasjonale meningsmålingene hittil i april plasserer Sp på 16,3 prosent. På de to Oslo-målingene denne uka får partiet henholdsvis 2,1 og 2,6 prosent. Partiet er ikke lenger det aller minste. På Aftenposten/NRKs lokale måling er KrF minst med 1,9 prosent. Når bøndene kommer til byen, forlater bønnene byen.

Oslo-politikken er vanligvis et speilbilde av rikspolitikken. De som gjør det bra i denne byen ved lokalvalg, gjør det vanligvis også bra ved stortingsvalg. De rødgrønne partiene – Rødt, SV, Ap, Sp og MDG – har til sammen 58 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene i april. Et slikt valgresultat ville ha vært etterkrigstidas største valgseier for venstresiden med 106 representanter på Stortinget. Den rødgrønne koalisjonsregjeringen Støre hadde avløst den borgerlige koalisjonsregjeringen Solberg.

I Oslo har de rødgrønne partiene omtrent samme oppslutning på målingene. Styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige har økt til 34–25 i rødgrønt favør. Raymond Johansens rødgrønne byråd hadde fortsatt å regjere byen med et slikt resultat.

Tendensene for partiene sentralt er de samme som lokalt. Mens Høyre holder stillingen lokalt sammenlignet med forrige valg, faller Ap tilbake. Framgang for Rødt, SV, Sp og MDG sørger for at Jonas Gahr Støre blir statsminister og at Raymond Johansen kan fortsette som byrådsleder. Det betyr at landets regjering vil føre en tydelig rødgrønn politikk og at politikken i Oslo blir enda rødere og grønnere.

Dagens meningsmålinger gleder mange på venstresiden, men de skremmer nok velgerne på høyresiden. Og de kan kanskje få Ap-velgere opp fra sofaen og til valglokalet. Det ville være et historisk paradoks av dimensjoner hvis Ap gjør et av sine dårligste valg i historien i en tid da venstresidens partier samlet sett har den største oppslutningen i etterkrigstida.

Da vil spørsmålet bli stilt om Aps storhetstid er over, slik den tydeligvis er for de andre sosialdemokratiske partiene i Europa. På kontinentet går de politiske hovedstrømningene til høyre. Hos oss går de til venstre. Det er bare for Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen å henge seg på. Det gjøre de best ved å være tydelige og holde en klar front mot Høyre. Men de gjør ikke det når de støtter Høyres helseminister som ikke vil ha en uavhengig utredning av framtida for Ullevål sykehus. Oslos velgere vil beholde sykehuset. De vil ikke erstatte Ullevål med et sykehus i høyhus på Gaustad. Rødt, SV, Sp og MDG vil ha en uavhengig utredning av Ullevål-alternativet. Venstresidens velgere skjønner ikke hvorfor Ap i denne saken velger å så utenfor det gode selskap.

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Kjersti Toppe til Dagsavisen om planleggingen av nytt sykehus i Oslo: – Politisk ansvarsfraskrivelse

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, mener både politikerne og Helse Sør-Øst har forsømt seg kraftig i planleggingen av milliardutbyggingen av nye Oslo universitetssykehus HF.

Av Karin Lillian Fladberg 9.4.2019

– Prosessen i foretakene har ikke vært god. Det ble ikke utarbeidet en virksomhetsplan før man begynte å diskutere tomter. Da det viste seg at OUS-ledelsen ikke kunne samle hele foretaket på Gaustad, ble det plutselig lansert et helt nytt forslag om å splitte akuttsykehuset Ullevål på midten – helt på tampen av idéfasen. Det er denne oppsplittingen som har skapt de kraftigste reaksjonene i fagmiljøene, sier Kjersti Toppe til Dagsavisen.

Kraftsalven kommer etter at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tirsdag har tatt stilling til et forslag fra Rødt, SV og Sp som innebærer at Ullevål sykehus-tomta må utredes som et fullverdig alternativ for lokalisering av det nye storsykehuset i Oslo. Planene om å bygge nytt stort regionsykehus på Gaustad, samlokalisert med Rikshospitalet, ble vedtatt i 2016 og har siden da vært kraftig kritisert. Det endelige vedtaket betyr at Ullevål sykehus legges ned, mens funksjoner flyttes til Rikshospitalet på Gaustad og til Aker. 

I januar vedtok HSØ at en alternativ plassering på Ullevål skal «belyses». Hva som egentlig ligger i dette er høyst uklart. Både selve prosessen, planene og de faglige og økonomiske vurderingene, har møtt sterk motbør både hos ansattrepresentantene i HSØ-styret, fagmiljøer og opposisjonspolitikere.

Kjersti Toppe, som selv sitter i Stortingets helsekomite, er rystet over behandlingen saken har fått både politisk og i ansvarlig helseforetak; Helse Sør-Øst:

– Når prosessen er såpass uryddig, og Stortinget likevel ikke vil røre saken, tyder det på politisk ansvarsfraskrivelse. Det er et argument for å skrote helseforetaksmodellen, sier Toppe til Dagsavisen.

– Store konsekvenser

Ifølge de siste beregningene av investerigskostnadene knyttet til utbygging av fremtidens Oslo universitetssykehus (OUS), ligger det an til en samlet prislapp på over 59 milliarder kroner. 

– Dette kommer til å bli den største sykehusinvesteringen i norsk historie. Den kan få store konsekvenser for utbygginger i andre deler Helse Sør-Øst. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet overlater hele dette spørsmålet til det regionale helseforetaket. Arbeiderpartiet sier rett ut at det er det samme for partiet om Ullevål blir lagt ned eller ikke, sier Toppe.

Mandag denne uken la en uavhengig ekspertgruppe fram en rapport der de lanserer en alternativ løsning med byggestart for nytt sykehus på Aker, og deretter trinnvis utbygging på Ullevål. Uten en Gaustad-løsning. De økonomiske beregningene viser 20 milliarder kroner mindre i investeringsbehov i tillegg til at løsningen skal være mer økonomisk og driftsmessig fleksibel. Ifølge ekspertene, med bred erfaring fra sykehusplanlegging, vil det være betydelig kostnadsbesparende med en løsning på Ullevål.

– I HSØ sitt prosjekt er det påvist stor risiko for at man ikke oppnår den planlagte effektiviseringen før utbyggingen, og at man ikke oppnår de planlagte økonomiske gevinstene når byggene står ferdig. Når risikoen og usikkerheten er så stor, er det nesten uforståelig at verken regjeringspartiene eller Arbeiderpartiet vil være med på et «forsiktig» forslag om å utrede Ullevål. De vil heller vente på at Helse Sør-Øst skal «belyse» fortsatt sykehusdrift på Ullevål. Men i statens egne retningslinjer for sykehusplanlegging er det ingenting som heter «å belyse». Jeg reagerer på at regjeringen ikke vil ta et oppgjør med denne kreative bruken av nyord, tordner Toppe til Dagsavisen.

– Enkelte av regjeringspartiene truer med å stemme imot lånebevilgningen til Helse Sør-Øst når statsbudsjettet skal behandles til høsten. Men hvis vi da ikke har utredet en alternativ utbygging på Ullevål, risikerer vi en lang og kostbar utsettelse av prosjektet, legger hun til.

Er skuffet

Venstre har tidligere gått inn for å pålegge utredning av Ullevål-alternativet, men har nå sluttet rekkene sammen med de andre regjeringspartiene, skriver NTB.

Ap støtter heller ikke de andre rødgrønne partienes utredningskrav og begrunner det blant annet med frykt for at det vil kunne forsinke utbyggingen.

Forslagsstillerne er skuffet over at forslaget ble skutt ned av flertallet.

– Regjeringspartiene går i praksis her langt i å si at det er gjort for dårlig arbeid med utredning av Ullevål. De vil bare ikke gjøre noe med det, og retter ikke opp i feilen, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, til NTB.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Nettavisen om Sps framgang

Ny sterk Oslo-måling for Senterpartiet


Førstekandidaten til Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, jubler over Sps fremgang i Oslo.

Førstekandidaten til Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, jubler over Sps fremgang i Oslo. Foto: Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) jubler over fremgangen i Oslo.

Heidi Schei Lilleås/NTB 12.04.2019

I et fersk partibarometer fra Norstat får Sp 2,6 prosent oppslutning, hvilket tilsvarer to representanter i bystyret.

– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Sps listetopp Bjørg Sandkjær til NRK.

Nettavisen har spurt Sandkjær om hva hun tror er årsaken:

– Vi ser en nasjonal trend, men det viktigste er å se hvor relevant Sp-politikk er i Oslo, sier Sandkjær til Nettavisen – og nevner tre punkt:

– For det første vil vi gi beboere mer innflytelse; så vil vi tilby tjenester nær folk – som å kjempe for Aker sykehus; og det siste går på utjevning og redusere klasseskillene i byen. Derfor vil vi kutte husleie i kommunale boliger med 20 prosent, sier Sandkjær til Nettavisen.

– Så vil jeg også nevne at vi har gått inn for å frede kolonihavene, sier Sandkjær.

Slik så de første koloniohagehyttene ut på Sogn, etablert i 1909. I  dag har Sogn kolonihage 204 hytter. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Sp har vært helt ute siden 1995, etter EU-striden, og ikke siden 1971 har partiet hatt to representanter.

– Så dette vil eventuelt være første gang med to mandater siden bystyret ble redusert fra 85 til dagens 59 i 1991, sier Sandkjær til Nettavisen.

Mandatfordeling: 25-32

For regjeringspartiene er ikke dette gode nyheter på vei inn i påskeferien. De er ikke i nærheten av å kunne ta makten i hovedstaden.

Høyre, Frp og Venstre ville mistet en representant hver og fått totalt 25 sammen med KrF.

Venstresiden får 32 plasser i fordelingen, uten å telle med Senterpartiets to.

Foto: NRK skjermdump

Høyre fortsatt størst

Høyre er riktignok største parti, men går tilbake 2,7 prosentpoeng til 30,9 prosent sammenlignet med forrige måling. Frp er ned 0,2 til 5,7, mens Venstre beveger seg ned marginale 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. KrF er ned 0,3 prosentpoeng og ender på 1,9.

På den andre «banehalvdelen» går Ap fram 1,3 prosentpoeng til 27,8 prosent. SV øker med 1,2 til 9,2. Rødt står stille på 7,4 prosent, mens MDG faller 1,1 til 9,6 prosent.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

NRK Østlandsendingen intervjuer Bjørg Sandkjær om Sps framgang i Oslo

Lenke:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA01007319/12-04-2019#t=57m54.6s

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

NRK intervjuer Morten Edvardsen og Bjørg Sandkjær om Sps framgang i Oslo

Knallmåling for Senterpartiet i Oslo

Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg også i Oslo. Borgerlig valgseier virker som en stadig fjernere drøm.

Olav Juven
NRK 12.04.2019

– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Senterpartiets listetopp Bjørg Sandkjær.

To mandater

Hennes parti får to mandater i bystyret i den ferske kommunevalgmålingen for Oslo som Norstat har gjort for NRK og Aftenposten.

Det har aldri tidligere skjedd i noe valg i hovedstaden. Sist Senterpartiet var representert i Oslo bystyre var i perioden 1991-1995 da EU-striden raste som verst.

Sammenlignet med februarmålingen Norstat gjorde for NRK og Aftenposten i februar går Senterpartiet kraftig fram:

Nasjonal bølge

For et parti som i en årrekke har vært et promilleparti i Oslo, er 2,6 prosent oppslutning vel verdt å juble for. Og Bjørg Sandkjær har ingen problemer med å innrømme at Oslo Sp surfer på en nasjonal medgangsbølge.

– Men det har jo tatt litt tid før det har gitt utslag på Oslo-målingene. Vi håper at den innsatsen vi har lagt ned for de sakene vi er opptatt av, har hjulpet til med å løfte målingene i Oslo.

– Bedre medbestemmelse og lokaldemokrati i Oslo, nei til å legge ned Ullevål sykehus og mer utjevning i byen ser det ut til at folk syns er relevante saker.

Oslo-elite?

– Både du og andrekandidaten er fra «hipsterbydelen» Grünerløkka. Er ikke dere en del av den urbane Oslo-eliten som partileder Trygve Slagsvold Vedum stadig rakker ned på?

– Trygve snakker aldri ned vanlige folk i Oslo. Både førstekandidaten, andrekandidaten og de andre kandidatene på lista representerer et godt mangfold av folk som bor i Oslo og som bryr oss om byen vår, sier Bjørg Sandkjær.

Rødgrønn side fram

Også de fire rødgrønne partiene som sitter i bystyret i dag, går samlet fram. Arbeiderpartiet og SV øker oppslutningen, Rødt står på stedet hvil, mens MDG går noe tilbake fra rekordmålingen på over ti prosent i februar.

Det betyr at styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene er økt til hele 34-25 i rødgrønn favør.

Raymond Johansen (Ap) sitter dermed tilsynelatende trygt i byrådslederstolen fem måneder før kommunevalget.

Tendensen vi har sett i de fleste målinger etter stortingsvalget i 2017 er likevel den samme: Arbeiderpartiet er svekket i forhold til siste kommunevalg og vil være mer avhengig av de mer radikale partiene på venstresiden.

– Jobb å gjøre

Fremskrittspartiet, Venstre og KrF fortsetter å stampe i motbakke, mens Høyre er det partiet som går mest tilbake fra februar.

– Det som er hyggelig, er at Høyre fortsatt er byens klart største parti, og det har vi vært over lang tid, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Men så viser målingen også at vi har en jobb å gjøre for å få fram at det framover er viktig med mer kunnskap og kvalitet i skolen, at vi har valgfrihet i omsorgen og nye løsninger i kollektivtrafikken.

– Får vi fram det budskapet, er jeg helt sikker på at vi vinner i september. Borgerlig side lå etter på samme tidspunkt for to år siden, men vant stortingsvalget i 2017, sier Lae Solberg.

Velger ikke side nå

I mange kommuner samarbeider Senterpartiet med borgerlige partier om makt og posisjoner. En trøst for Høyres listetopp er at Oslo Sp ikke utsteder noen blankofullmakt til byrådet Johansen hvis de skulle havne på vippen.

Ifølge målingen ville Sp-støtte til de borgerlige redusert det rødgrønne forspranget, men ikke utlignet det.

– Vi får se etter valget hvordan det blir. I lokalpolitikken samarbeider vi med dem som gir oss best gjennomslag for de sakene vi er opptatt av, sier Bjørg Sandkjær.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen til Aftenposten om Sps muligheter i hovedstaden

I 24 år har de vært ute av Oslo-politikken. Nå kan de gjøre comeback.

SV, Rødt og MDG sikrer stadig solid flertall for Raymond Johansen. Men Sp vil ikke love støtte til noen.

Hilde Lundgaard
Aftenposten 12.4.2019

– Det er en drøm!

Oslo Senterpartis toppkandidat, Bjørg Sandkjær, står i solen utenfor Oslo rådhus sammen med makker Morten Edvardsen, uten å prøve å skjule sin begeistring.

På partibarometeret Norstat har laget for Aftenposten og NRK, ligger nemlig begge to an til å representere det tradisjonelle distriktspartiet i bystyresalen til høsten. Der inne har de ikke vært siden 1995.

Dermed ser det ut til at partiets kraftige fremgang nasjonalt, omsider har nådd hovedstaden.

– Det tok jo litt tid. Først de siste tre ukene vi har begynt å se et løft i Oslo, sier Sandkjær som i tillegg til den nasjonale drahjelpen også tror noen av partiets lokale saker har begynt å feste seg: For eksempel nei til nedleggelse av Ullevål sykehus, tjenester og beslutninger nær folk og sosial utjevning, blant annet i form av reduserte kommunale husleier. SP vil også konsekvent forsvare kolonihagene, sier nei til bommer og ja til mer rettferdig veiprising.

Småpartiene innkasserer

Bortsett fra Sps historiske comeback, er det store bildet i Oslo slik siden forrige måling: Samtlige borgerlige partier går tilbake, Høyre mest, med 2,7 prosentpoeng.

Men når Raymond Johansen ligger an til å beholde byrådsmakten er det ene og alene fordi Aps støttepartier MDG, SV og Rødt stadig flyr høyt, og vil kunne kapre fire nye bystyreplasser.

Selv om Ap ligger an til å tape tre bystyreplasser, kan Johansen dermed likevel ta påskeferie med et solid forsprang på Høyres Eirik Lae Solberg.

Rødgrønn blokk mønstrer 32 plasser, de borgerlige bare 25. Sp vil så langt ikke binde seg til noen av blokkene.

Johansen mener målingen ikke kan tolkes på annen måte enn at velgerne er fornøyde med byrådets styring av byen.

– Men hvorfor er det partiene til venstre som innkasserer hele veksten?

– I hele Europa ser vi den samme tendensen. De radikale partiene går frem sier han, og mener MDG får stor uttelling for miljøpolitikken, mens Rødt har tatt opp flere viktige enkeltsaker.

– Men dere ligger stadig godt under resultatet for fire år siden?

– Ja, men som alle vet har Ap slitt, og vi har vært nede på 19 prosent. Nå er vi på 28. Hvis vi vinner valget to ganger, er det første gang siden 1970. Det er en kraftig motivasjon for meg.

Sp lover ingen ting

Så er spørsmålet hva de lykkelige Sp-kandidatene vil gjøre om drømmen om bystyreplass blir virkelighet.

– Er det mulig å se for seg at dere vil støtte et Høyre-byråd?

– Det er i hvert fall vanskelig å se for seg at vi vil støtte Frp. Men vi snakker gjerne med både Høyre, Venstre og KrF, sier Bjørg Sandkjær.

– Raymond Johansen kan ikke uten videre regne med oss, supplerer Morten Edvarsen.

Åpent løp

Valgforsker Bernt Aardal er ikke overrasket over at Ap sliter i Oslo, som i hele landet. Men han synes det er svært interessant at både SV, Rødt og MDG gjør det så godt.

– De gjør det bra i hele landet, men det er spesielt at de klarer å mobilisere så mange velgere i Oslo der de sitter i byråd, sier han og peker på at regjeringsslitasje gjerne fører til tap av velgere.

– Riktignok går Ap tilbake, men de mister velgere til de andre rødgrønne.

Selv om borgerlig side sliter avviser Aardal blankt at noe er avgjort.

– I disse tider vet vi at ting plutselig kan skje, bare se på Giske-saken. Bompengelisten kan brått bli en joker også i Oslo når de nye bommene kommer opp i juni. Spørsmålet blir om Frp og Venstre klarer å kare seg opp før valget.

Borgerlige langt etter

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, må erkjenne at både Høyre og samtlige samarbeidspartnere går tilbake. Han gleder seg uansett over at Høyre lenge har vært byens største parti, og tolker det som en oppslutning for partiets saker.

– Men borgerlige side har en jobb å gjøre før valget. Vi har klart å hente oss opp før, og jeg tror vi skal greie det igjen

– Mange av de borgerlige velgerne har satt seg på gjerdet. Hvordan skal dere få dem ned?

– Jeg tror mange velgere som er i tvil vil reagere på venstredreiningen Ap gjennomfører i Oslo under press fra SV, Rødt og MDG. Ikke minst den innbitte motstanden mot private løsninger. Da tror jeg et ansvarlig, moderne Høyre vil være et alternativ, sier han.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Andrekandidat Morten Edvardsen m. fl. intervjuet i Aftenposten om fjerning av taket på drosjeløyver

Aftenposten/NTB 11.04.2019

Regjeringen vil ha taxi-frislipp – fratar lokalpolitikerne muligheten til å selv bestemme

Regjeringen vil fjerne taket på antall drosjeløyver i byene. Det får Norges Taxiforbund til å reagere kraftig.

Et nytt lovforslag, som onsdag ble sendt fra Regjeringen til Stortinget, handler om fjerning av taket på drosjeløyver i byene, i kombinasjon med en såkalt enerettsmodell i distriktene.

Dette vil gjøre drosjetilbudet bedre, mener regjeringspartiene.

Forslaget ble sendt på høring i oktober i fjor. Enkelt forklart innebærer det at hvem som helst som oppfyller reglene, vil kunne få løyve til å kjøre drosje i Oslo og andre større byer. Fylkespolitikere mister muligheten til å sette et tak på hvor mange løyver, og dermed biler, som skal være i omløp.

– Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sier Helge Orten (H) som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Frp: – Kundene i fokus

– Vi tilpasser taximarkedet en moderne tid og setter kundene i fokus. Vi gjør det lettere for flere aktører å etablere seg, sier Tor André Johnsen (Frp).

Lovforslaget innebærer at alle som skal drive drosje, fortsatt må ha løyve, og sjåførene får blant annet skjerpede krav til kunnskaper om førstehjelp og transport av sårbare kundegrupper, i tillegg til dagens krav om tilfredsstillende vandel og helseattest.

I forslaget ligger det også å utrede nye teknologinøytrale løsninger som erstatning for det tradisjonelle taksametere, som i praksis åpner opp for den amarikanske aktøren Uber, som i 2017 trakk seg ut av Norge etter å ha møtt kraftig motbør blant annet fra norsk politi.

I det store flertallet av landets kommuner får derimot lokale politikere fortsatt mulighet til å utstede ett eller flere monopoler, hvis de ønsker det. Regjeringspartiet Venstre er fornøyd med at det fortsatt vil være politisk kontroll på bygda.

– Venstre er veldig fornøyd med at folk i distriktene fortsatt får et godt og stabilt drosjetilbud. Det er stor forskjell på bygd og by i Norge, og det har vært viktig for Venstre at lovendringene ikke gir et dårligere tilbud i bygdene, sier Jon Gunnes (V).

Taxieierne: – Destruktiv politikk

Regjeringens liberaliseringspolitikk vekker sterke reaksjoner fra Norges Taxiforbund.

– Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen. Det er trist at regjeringen går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før, sier leder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Han understreker at det vil bli enda større forskjeller i kvalitet og priser, og flere useriøse aktører.

– Det svekker tilliten til politikken når regjeringen overkjører fagkunnskap og viktige høringsuttalelser, sier Trevland.

Han mener den største faren er at et utall hobbyløyvehavere vil splitte markedene så mye at det ikke vil være mulig å opprettholde et helhetlig tilbud med anstendige arbeidsvilkår.

Blandet mottakelse i Oslo

Lars Petter Solås, fjerdekandidat for Oslo Frp ved høstens kommunevalg, mener endringene vil være svært positive for Oslos del.

– Gjennomreguleringen av drosjenæringen og har gitt elendige konkurransevilkår og høye priser. Regjeringens forslag om liberalisering er derfor et passende punktum for dagens løyveordning som er både gammeldags og utdatert, sier Solås.

Han mener markedet vil regulere seg selv gjennom fri konkurranse.

I Senterpartiet reagerer de derimot på de foreslåtte endringene.

– Taxi er en del av Oslos kollektivtilbud, og et høyt antall løyver har vært et problem i årevis. Å fjerne taket på løyver er fullstendig krise for både sjåfører og kunder. Det næringen trenger er regelverk som sikrer anstendige arbeidsforhold og lønn og et godt tilbud til kundene, sier Morten Edvardsen, andrekandidat for Sp ved kommunevalget i Oslo.

Han mener regjeringens forslag «oser av ideologisk overbevisning» som aldri bør settes ut i live.

Edvardsen deler Taxiforbundets bekymring for et mylder av priser og selskaper, i tillegg til enda lengre arbeidsdager med lav lønn for sjåførene. Han lover kamp både i Oslo og på Stortinget.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Aftenposten: – Vern om Oslos kolonihager!

Bystyret vedtok 30. januar den reviderte kommuneplanen. Det er tatt med en formulering om at «[d]et skal tilrettelegges for urban dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, dyrkekasser, skolehager, parsellhager og kolonihager». I den nye planen for urbant landbruk som var på høring i 2017, «Et spirende Oslo», er også videreføring av kolonihagene tatt med. Samtidig utløper avtalen mellom kolonihagene og Oslo kommune i 2025.

Kolonihageforeningene er usikre på om det vil bli en ny avtale eller om de risikerer å måtte stenge hagene. Oppgraderinger av hagene er stoppet i påvente av hva som skjer om syv år, når kontraktene utløper.

Oslo bør frede byens ni kolonihager og sikre forutsigbarhet ved snarest mulig å inngå en ny avtale.

Mange tusen står på venteliste for en parsell. Ventetiden er i overkant av 10 år. Det er derfor behov både for areal til utvidelser av eksisterende kolonihager og til etablering av nye. Det vil Oslo Senterparti ta initiativ til. Områdene er ikke bare viktig for matproduksjon, men har siden 1907 fungert også som tur- og rekreasjonsareal for lokalmiljø og nabolag i Oslo. De har i tillegg åpne arrangementer sommerstid og fungerer som grønne lunger i sentrale boligområder.

Kolonihagene er ikke bare viktig for dem som har en parsell, men for hele byens befolkning.

Bjørg Sandkjær, førstekandidat, Oslo Senterparti

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Aftenposten om status i Ullevål-saken, med m.a. Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær

Sykehusstriden i Oslo fortsetter – Frp vurderer å stemme imot


Frp frykter de nye sykehusplanene i Oslo kan velte økonomien til Helse Sør-Øst, og vurderer å stemme imot lånesøknaden når saken skal opp i Stortinget tirsdag.

  • Sofie Dege Dimmen, NTB
    Aftenposten, 9. april 2019 07:08

Tirsdag skal Stortingets helse- og omsorgskomité ta stilling til forslaget om en fullverdig utredning av en alternativ lokalisering for det nye storsykehuset i Oslo.

Forslaget som er fremmet av Rødt, SV og Sp, får trolig støtte av Frp som sier seg villig til å stemme imot Helse sør-østs plan om å legge det nye storsykehuset til Gaustad.

– Det er for mye usikkerhet rundt dette prosjektet. Valg av tomt og lokalisering er ikke grundig utredet, og byggelånet forutsetter at Oslo universitetssykehus må effektivisere driften med 2,1 milliarder. Hvis det er mulig, hvorfor har de ikke klart det før? sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Usikker prislapp

Juni 2016 vedtok helseminister Bent Høie (H) Helse sør-østs plan som går ut på å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Den siste tiden har debatten rundt sykehuset blusset opp på ny. Både fagfolk, ansattes representanter og flere partier ønsker en ny utredning av Ullevål sykehus som et alternativ til Gaustad før en endelig beslutning fattes.

I januar var det kun Rødt, SV og Senterpartiet som sluttet seg til forslaget om å gå imot helseminister Bent Høie og Helse sør-østs planer.

Under Venstres landsmøte i februar vedtok også de å gi sin tilslutning. Mandag kveld kom altså Frp stortingsgruppe på banen.

– Må vite at prosjektet er forsvarlig

– Det viktigste for Frp er å sikre god pasientbehandling. Hvis Oslosykehuset ikke klarer å håndtere dette lånet, kan det gå ut over alle pasientene på Sør- og Østlandet. Vi trenger å bli trygge på at dette prosjektet er forsvarlig før vi kan bevilge lånet på over 30 milliarder kroner. Det er vi ikke i dag, sier partiets nestleder, Sylvi Listhaug, til NTB.

Ifølge Dagsavisen skal flere i regjeringen være bekymret for den økonomiske risikoen og bærekraften i prosjektet.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) sier til avisen at en utredning av Ullevål i kombinasjon med en fremskyndelse av utbyggingen av Aker vil være den beste løsningen.

– Det er fullt mulig å utrede uten å forsinke videre arbeid. Ullevål-alternativet må derfor utredes skikkelig, ikke bare «belyses» slik styret i Helse Sør-Øst har vedtatt, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti til NTB.

Kan spare 20 milliarder

Mandag ble det klart at en faggruppe bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har jobbet frem en alternativ sykehusplan som vil koste 20 milliarder kroner mindre.

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment