Åpent møte om Oslo-sykehusene

Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk, uansett om du bor i Groruddalen eller Østerdalen.

Det er ikke nok lokalsykehuskapasitet i Oslo, og vi er glade for at Aker Sykehus igjen skal bli lokalsykehus for Groruddalen – men når? Og hvorfor vil Helse Sør-Øst selge bygninger på Ullevål, og hvorfor hører de ikke på protestene mot utbygging på Gaustad?

Vel møtt til åpent temamøte torsdag den 1. mars 18:30–20:30 om sykehus i Oslo med innledning av professor emeritus dr. med. Rolf Kaaresen. Møteleder er fylkesleder i Oslo Senterparti, Bjørg Sandkjær.

This entry was posted in Åpent møte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.