Margaret Eide Hillestad til Akersposten om nærmiljøene i Oslo


– Ingen menneskerett å bo i Oslo

- Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene, sier Margaret Eie Hillestad – 1.kandidat på Senterpartiets liste i Bydel Ullern. Foto: Privat

– Vi må sørge for gode barnehager, skoler, idrettsanlegg og sykehjem. Vi må sørge for at det innbyggerne forventer skal være en naturlig del av fellesskapet og lokalmiljøet, virkelig er der, sier Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern.

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Ullern i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Margaret Eide Hillestad, 1.kandidat til Senterpartiet i Bydel Ullern:

– Livet er ikke bare bolig og arbeidsplasser. Det er noe mye mer, fortsetter Eide Hillestad, bosatt på Lilleaker hvor hun har vokst opp. 58-åringen ønsker å komme inn i Bydelsutvalget etter høstes valg. Senterpartiet har ikke vært representert i Oslo bystyre siden 1995 og har aldri vært valgt inn i Bydel Ullern. Gallupen har over tid vist at partiet er på frammarsj mange steder – også i Oslo, hvor partiet kanskje kan kapre mandater.

Tar det for gitt

– Det er mange ting vi tar for gitt i samfunnet. Det bare er der og skal selvfølgelig være der. Institusjoner og aktivitetstilbud er en del av det å ha et godt samfunn og et levende nærmiljø, men det koster penger.

– Hvor skal pengene komme fra?

– Skatt. Vi må betale skatt – både direkte og indirekte. Nå er vi kanskje der at vi bør tenke på om hver enkelt skal betale mer inn til fellesskapet via direkte skatt og at vi selvsagt skal betale i forhold til inntekt.

– De stemmeberettigede skremmes jo fra enkelte hold med økte skatter?

– Det kan virke som om skattespiralen med stadig mindre skatt, bør snus. Vi kan ikke fortsette med en nedover-spiral. Det vi som innbyggere ønsker skal være en naturlig del av et lokalsamfunn, koster penger.

Private får fra det offentlige

Senterpartiet er opptatt av et sunt forhold mellom det private og det offentlige.

– Vi trenger begge deler. Men selv private barnehager får penger fra det offentlige, sier Eide Hillestad og legger til at partiet er svært opptatt av at barnehager ikke skal være oppbevaringssteder.

– Barnehagene skal være med på å stimulere barns utvikling. Det er på den måten barn lærer.

Vi må alle være med på å betale til et velfungerende samfunn.

– Er inntektsskatt mer rettferdig?

– Ja. Det er bedre med en rettferdig inntektsskatt i stedet for en masse avgifter, sier Eide Hillestad, som er utdannet samfunnsøkonom. Hun mener økte avgifter slår urettferdig ut og vil derfor ha mer direkte skatt.

Det er lov til å stille spørsmål om bompengeopprøret er en reaksjon på en stadig nedadgående skattelette-spiral og at vi stadig oftere blir avkrevd penger for å få dagliglivet til å fungere.

Fellesskapet

Senterpartiet er opptatt av fellesarenaer og levende nærmiljø. Partiet vil ha kort avstand til tjenester og de arenaene, som er med på å skape steder hvor en kan gjøre noe sammen – gjerne på tvers av generasjonene.

– Skolene er eksempler på gode, kulturelle samlingspunkter i lokalmiljøet. Å benytte seg av slike steder, er med på å knytte folk sammen – både store og små. Slik kan det skapes gode nærmiljøer.

Hun ønsker ikke at en skal være nødt til å busse folk rundt til aktiviteter.

– Fellesarenaene må finnes lokalt.

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Partiet ønsker å skape store og små samfunn hvor folk kan ta ansvar for både egne liv og for fellesskapet.

– Og selvsagt også for naturen og miljøet.

Må handle nå

– Når det gjelder klimautfordringene må vi få mer kunnskap.

– Er klimaendringene menneskeskapte?

– Ja. Og det er ingen tvil om at vi står overfor reelle utfordringer og vi må handle nå før det blir for sent.

Eide Hillestad sier at dette er utfordrende.

– Vi må skaffe oss mye mer kunnskap om hva som skjer og hva vi må gjøre for å begrense den farlige utviklingen. Vi må vite mer om hva som er de riktige tiltakene.

Hun peker blant annet på at vi vet altfor lite.

– Vi vet for eksempel for lite om hvilken innvirkning utmark har i denne sammenhengen.

Støtter de unge

– Det er kjempeviktig at de unge engasjerer seg. De kan tenke på en friskere og kanskje ny måte.

Hun mener det er helt livsnødvendig at vi finner gode løsninger på utfordringene vi står overfor og at de unge sier klart i fra.

– Det er veldig bra at klima og miljø står høyt oppe på den politiske agendaen. Denne debatten må vi ha. Skolestreikerne har så absolutt bidratt til det og det er bra. Takk til dem!

I 19-årsalderen begynte Margaret Eide Hillestad og ta en mer aktiv del i samfunnet. Hun har vært samfunnsengasjert hele sitt liv.

– Jeg mener at demokratiet krever at vi engasjerer oss i det samfunnet vi er en del av og som vi har ansvar for – og jeg syntes at jeg har noe å bidra med.

Ingen menneskerett

Boligsituasjonen i hovedstaden er en viktig del av miljøet. Reduksjon av utslipp, har gjort luften renere, men skal utbyggingen fortsette i dagens spor?

– Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, og vi ser en tendens til at vekst-trenden ikke fortsetter. Det går heller den andre veien.

– Vil vi få for mange boliger i hovedstaden?

– På sikt kan vi ikke se bort fra det.

Senterpartiet vil at vi skal ta hele landet i bruk. Slik situasjonen er nå, er det et problem å komme inn på boligmarkedet i Oslo og prisene henger ikke på greip.

– Slik utbyggingen foregår i dag, kan det være med på å gi helseproblemer.

Eide Hillestad mener at utbyggere må ta et helt annet ansvar for områdene de bygger ut. Det er ikke bare bolig og jobb som skal telle.

– Utbyggerne må få et helt annet ansvar for helheten i området og for å skape mulighet for gode møteplasser for mennesker. Det er menneskene som skal bo der, som er viktige.

– På hvilken måte ta ansvar?

– Utbyggerne må ta vare på de kvalitetene som allerede finnes i nærmiljøet. Ikke bare rasere og bygge nytt. Det er for eksempel gode kvaliteter i småhusområdene. Høyblokker er ikke ensbetydende med å tilføre noe godt for nærmiljøet.

Skal styres

– Senterpartiet er ikke mot utvikling, men den skal styres. Det offentlige og private må spille på lag for å utvikle gode og livskraftige lokalmiljøer.

Hun legger til at det var på 1990-tallet at utbyggerne fikk friere hender til å gjøre som de ville.

– Dermed ble menneskene og fellesskapet glemt.

Det snakkes nå om Lilleakerbyen som skal komme.

– Trafikkproblemene ned mot CC Vest og planovergangen for 13-trikken, er ikke løst. Nå er de nye blokkene rett ved, innflytningsklare. Hvordan det skal gå, vet ingen, sier Eide Hillestad og legger til at dagens utvikling ikke er naturgitt.

– Derfor må vi styre den.

Sollerud må reddes

– Sollerudstranda skole må reddes. Her må vi som politikere inn og styre.

Eide Hillestad går gjerne opp på barrikadene og slåss for det hun tror på.

– Senterpartiet vil alltid kjempe for nærmiljøene. For aktiviteter i lokalmiljøene, sier Margaret Eide Hillestad og viser blant annet til at Senterpartiet var med på å redde motorbåtforeningen på Maritim.

– Og det vil vi gjøre igjen om det blir nødvendig!

This entry was posted in Intervjuer i media, Valg 2019. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.