Leder av Oslo SpU, Sigrid Lien Sagabråten, i Nationen om statsråd Mælands omtale av Senterpartiet

Ta ansvar for egen politikk, Mæland!


Senterpartiet styrer ikke kommunestrukturen og organiseringen av Norge.

Kritiserer Monica Mæland: Sigrid Lien Sagabråten, leder i Oslo Senterungdom. Foto: Privat

“Vi kan ikke gjøre som Senterpartiet: Lukke øynene, lene oss tilbake og håpe at det går over. Det gjør det ikke. Kommunereformen er ikke over. Fra 1. 1. 2020 vil det være 356 kommuner i Norge. Over halvparten av kommunene har under 5000 innbyggere. Tallet på kommuner må kraftig ned”, sa kommunalminister Monica Mæland (H) til Dagbladet i 2019.

1.1.2020 ble 1,7 millioner nordmenn innbyggere i nye kommuner. Som følge av det blir flere titalls kommunehus stående tomme, noe vi kunne se på Dagsrevyen mandag 6. Januar. Samme dag delte Høyres Facebook-side at «totalt er 119 kommuner slått sammen til 47 nye, større og sterkere kommuner.»

Leder i Gaular Senterparti, Steinar Ness, har et annet syn på saken. Disse tomme lokalene sier mer enn tusen ord om hva sentralisering av arbeidsplasser og kommunesammenslåing fører til, uttalte han. Mæland reagerte sterkt på angrepet. «Senterpartiet sitter og styrer i de fleste av landets kommuner, og det er de som er ansvarlige for hvordan kommunestrukturen og organiseringen av kommuner nå blir» … «det er fullt mulig å ha lys og varme i flere kommunehus hvis man lokalt ønsker det, men det er altså lokalt man må ta de beslutningene», var svaret hennes.

Mæland både overrasker og provoserer. Det hadde selvfølgelig vært hyggelig om Senterpartiet hadde styrt kommunestrukturen og -organiseringen av Norge alene, men selv en ihuga senterpartist som undertegnede anerkjenner jo at det finnes mange høyrepolitikere med makt, og dermed ansvar. Det burde også en kommunalminister fra Høyre gjøre.

Kommunereformen har vært en av Høyres fanesaker det siste tiåret. Et av hovedmålene er å endre kommunestrukturen. Selv om reformen skulle være basert på frivillighet, har regjeringen endret kommunenes økonomiske rammevilkår for å straffe små kommuner og ved flere anledninger brukt tvang for å få gjennomslag for egne ønsker.

Med andre ord har Høyre med Mæland i spissen lagt sterke føringer for hvordan kommunestrukturen og kommuneorganiseringen skal være – også i de kommunene som har ordfører fra Senterpartiet.

Om Mæland virkelig mener at det er Senterpartiet som er ansvarlige for både kommunestruktur og organisering av kommunene, sier hun i praksis at hun ikke får utrettet noe som politiker.

For å sitere Ness: «jeg synes det er feigt at ikke kommunalministeren tar ansvar for følgene av en villet politikk». Det er ikke bare feigt, det er også et demokratisk problem når en minister fraskriver seg alt ansvar for følgene av sin egen fanesak – særlig når ansvarsfraskrivelsen kommer under en uke etter at den nye kommunestrukturen er et faktum.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.