Category Archives: Debattinnlegg

Jarle Kanaris i Aftenposten om drosjenæringen

Ja, drosje er dyrere enn multinasjonale app-selskaper Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet har i lang tid ønsket å liberalisere drosjenæringen. Men de er ikke helt i mål før de får på plass regelverk som åpner for mobile applikasjoner som erstatning for taksametre. … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Representanter for Oslo Sp om politireformen i Nettavisen

Politireformen som gjorde sårbar ungdom enda mer sårbar Av Nadine Al-Mustafa, Senterungdom og vararepresentant for Senterpartiet i Oslo bystyre, Fredrick Bjercke, styremedlem Oslo Senterungdom, Ibrahim Ali, styremedlem Oslo Senterungdom og Morten Edvardsen, vararepresentant i Oslo bystyre og politisk rådgiver for bystyregruppa. … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Leder av Oslo SpU, Sigrid Lien Sagabråten, i Nationen om statsråd Mælands omtale av Senterpartiet

Ta ansvar for egen politikk, Mæland! Senterpartiet styrer ikke kommunestrukturen og organiseringen av Norge. “Vi kan ikke gjøre som Senterpartiet: Lukke øynene, lene oss tilbake og håpe at det går over. Det gjør det ikke. Kommunereformen er ikke over. Fra … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Kjersti Toppe i Dagsavisen om Arbeiderpartiet, Høyre og Ullevål

«Arbeiderpartiet kjøper Høies argumenter helt ukritisk» Sykehus-saken kommer til å bli en av høstens aller viktigste politiske saker. I valgkampen vi nå har lagt bak oss, har Arbeiderpartiet fremstått som Høyre og helseminister Bent Høie fremste allierte i sykehussaken i … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Sps Nadine Mustafa, Bjørg Sandkjær og Åslaug Sem-Jacobsen med flere i VG om fortsatt støtte til Human Rights Service

Stans statsstøtten til HRS nå! Regjeringen har endelig gått inn for en statlig handlingsplan mot muslimhat. Å stanse statsstøtten til Human Rights Service vil være et opplagt skritt for å vise at man nå mener alvor. I etterkant av det … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Vårt Oslo: – Byrådets forslag til Filipstad-utbygging er udemokratisk

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag. Byrådet presenterte nylig sin plan for utbygging på … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Marit Strand i Vårt Oslo: – Vrak fritt skolevalg, jevn ut forskjellene mellom Oslos skoler

En tredjedel av barna vokser opp i fattigdom i deler av Oslo. Det er det dårlig gjort å pålegge disse å dra seg selv etter nakkehårene og få gode nok karakterer til å komme inn på en «vinnerskole». I Dagbladet … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Kjersti Toppe i Morgenbladet om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler Bent Høies egne partikollegaer eller regjeringskollegaer vil snart justere kursen for ham. Helseminister Bent Høie hevder at helseforetaksloven slår fast at helseminister er øverste myndighet og skal fatte beslutning i store saker som bygging av nye sykehus og endring … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler, Høie? Helseminister Bent Høie hevder i Aftenposten 11. juli at hverken helseforetaksloven eller merknadene sier noe om at Stortinget skal behandle store saker som nedlegging av Ullevål sykehus og ber meg bruke helseforetakslovens om strandlektyre. Jeg vil da vise til … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om målbildet for Oslo Universitetssykehus (OUS)

Kjersti Toppe mener at helseministeren ikke har lest Helseforetaksloven godt nok i forbindelse med flytting av Ullevål sykehus til Gaustad, og at det legges opp til feil behandling av saken: Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv, … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment