Category Archives: Debattinnlegg

Kjersti Toppe i Aftenposten om nedlegging av Ullevål, Helseforetaksloven og helseminister Høie

Kongen befaler, Høie? Helseminister Bent Høie hevder i Aftenposten 11. juli at hverken helseforetaksloven eller merknadene sier noe om at Stortinget skal behandle store saker som nedlegging av Ullevål sykehus og ber meg bruke helseforetakslovens om strandlektyre. Jeg vil da vise til … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Kjersti Toppe i Aftenposten om målbildet for Oslo Universitetssykehus (OUS)

Kjersti Toppe mener at helseministeren ikke har lest Helseforetaksloven godt nok i forbindelse med flytting av Ullevål sykehus til Gaustad, og at det legges opp til feil behandling av saken: Saker av vesentlig karakter skal ikke avgjøres av helseforetaket selv, … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen i Klassekampen: – Dropp gjengs leie!

Posted in Avisartikler, Debattinnlegg | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen i Vårt Oslo: – Nei til å rive kolonihagene. Fred dem nå

Tiden er moden for å frede kolonihagene og lage en langsiktig avtale mellom kommunen og Oslos kolonihager. Forsker Erling Røed Larsen har fått en lys idé: løs Oslos boligutfordringer ved å rive kolonihagene! Forslaget, som presenteres i Aftenposten 25. april, får oss til å … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Aftenposten: – Vern om Oslos kolonihager!

Bystyret vedtok 30. januar den reviderte kommuneplanen. Det er tatt med en formulering om at «[d]et skal tilrettelegges for urban dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, dyrkekasser, skolehager, parsellhager og kolonihager». I den nye planen for urbant landbruk … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Dagsavisen: – Vis turistene Oslo!

Oslo Senterparti deler Oslo-guidenes frustrasjon over at det strammes inn på muligheter til å transportere turister i Oslo. Det går an å vise turistene Oslo, og samtidig være en grønn, varm og skapende by. Turister fra hele verden har masse … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Ingvild Munz og Fredrick Bjerke i Nationen: -Venstre i regjering er verre for landbruket enn en sommer uten regn

Nei, Venstres politikk er ikke bra for norsk landbruk. Venstre: Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad skryter av partiets landdbrukspolitikk. Det er det ikke grunnlag for, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen Fredrick BjerkeOslo Senterungdom Ingvild MunzOrganisatorisk nestleder i Oslo SenterungdomPublisert: … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Kjersti Toppe i Stortinget om Ullevål sykehus

Kjersti Toppe tror ikke særlig på at nedleggelse av Ullevål vil gi innsparinger – erfaringer fra andre sykehus er at nye sykehus ikke oppnår sine effektiviseringsmål, med fare for at funksjoner legges ned. Se hele replikkvekslingen med helseministeren her (fra 1:37:40): … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Kjersti Toppe i Dagsavisen om nedleggelse av Ullevål sykehus

Mange ubesvarte spørsmål Vi ble ikke mye klokere etter høringen om sykehusutbyggingen i Stortinget i forrige uke. Kjersti Toppe 11.3.2019 Denne uka arrangerte Stortinget høring om planene til Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus. Bakteppet for høringen er … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

ÅSLAUG SEM-JACOBSEN OG BJØRG SANDKJÆR I VÅRT OSLO: – HUSLEIE PÅ KOMMUNALE BOLIGER MÅ KUTTES, OG GJENGS LEIE BØR SKROTES

— Det er noe som skurrer når kommunen tar høy leie fra en gruppe som allerede sliter økonomisk. Boligene har dårlig standard, og kommunen har et overskudd på virksomheten, mener Oslo Senterparti. Åslaug Sem-Jacobsen er stortingsrepresentant for Senterpartiet og mangeårig … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment