Category Archives: Byutvikling

Bjørg Sandkjær har stortingsgruppa i ryggen

Posted in Byutvikling, Generell, Valg 2019 | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Vårt Oslo: – Byrådets forslag til Filipstad-utbygging er udemokratisk

Oslo Senterparti ligger an til å komme inn igjen i bystyret, og vi vil bruke plassen til å kreve at innbyggere i større grad får delta i beslutninger om utvikling av sitt nabolag. Byrådet presenterte nylig sin plan for utbygging på … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Valg 2019 | Leave a comment

Pressemelding fra Senterpartiets stortingsgruppe om nedlegging av Ullevål sykehus

Senterpartiet fremmer forslag i Stortinget om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus. Bakteppet er at styret i Helse Sør-Øst torsdag ettermiddag vedtok å gå videre med planen om å legge ned Ullevål sykehus, på tross av at akuttmiljøet ved Oslo … Continue reading

Posted in Byutvikling, Pressemelding | Leave a comment

Høringsuttalelse fra fylkesstyret i Oslo Senterparti om forslag om å ta en del av Sogn Hagekoloni for å bygge gang- og sykkelsti

Fra Oslo Senterparti: Høringsuttalelse, Ring 3 – Strekningen Universitetskrysset-Tåsenlokket Oslo Senterparti takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse i denne saken. Oslo Senterparti støtter kommunens planer om et oppgradert nett av sykkel- og gangveier i Oslo. Oslo Senterparti støtter også … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser, Styrevedtak | Leave a comment

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen om fattigdom i Oslo

Onsdag 5.9.2018 gikk Sps stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen en rundtur til steder i Oslo sammen med Oslo Sps Bjørg Sandkjær og Aisha Naz Bhatti. Etterpå skrev hun dette innlegget på Facebook.   Fattigdom. Norsk fattigdom I går må jeg si jeg … Continue reading

Posted in Byutvikling | Leave a comment

Kirsten Engelstad i Dagsavisen om demokrati i steds- og bydelsutvikling

Dagsavisen 15. mars 2018     Demokrati i steds- og bydelsutvikling? BYPLANLEGGING Kirsten Engelstad Forlegger, tidl. riksbibliotekar, styrmedl. i Oslo Senterkvinner og i Vestre Aker Senterparti Over hele landet har folk følelsen av å bli overkjørt i fortettings- og utbyggingssaker som … Continue reading

Posted in Avisartikler, Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti om Aker sykehus

Fra Oslo Senterparti: Høringssvar, forslag til planprogram for Trondheimsveien 235 – Aker sykehusområde, detaljregulering med konsekvensutredning Oslo Senterparti takker for muligheten til å kommentere på planprogrammet for Aker sykehusområde og for god informasjon gjennom åpent møte 4. januar, der vi … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti i Dagsavisen om demokratiets kår i Oslo

Skivebom fra SVs Kaski – Nye Meninger I Dagsavisen 4. august kan vi lese at Kari Elisabeth Kaski (SV) går til kamp mot brunsnegler – og Trygve Slagsvold Vedum. Dessverre ser det ut til at hun har kommet i skade … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, EØS, Sentralisering | Leave a comment

Intervju med Aisha Naz Bhatti i Aftenpostens OsloBy

Sp-topp Aisha Naz Bhatti mener absolutt alle bør ta en tur til Holmlia HILDE LUNDGAARD AFTENPOSTEN  OPPDATERT: 07.JUL.2017 15:49 PUBLISERT: 07.JUL.2017 21:30 – Jeg vokste opp på Holmlia og flyttet tilbake etter noen år på Mortensrud. Foreldrene og søsknene mine bor der … Continue reading

Posted in Byutvikling, Intervjuer i media | Leave a comment

Høringssvar fra Oslo Senterparti om den foreslåtte kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi

Høringssvar, kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi Oslo Senterparti vil med dette sende høringssvar på kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi, frist 30. juni Oslo Senterparti er svært positive til at byrådet ønsker å utvikle Oslo til en «grønnere, varmere og mer skapende by … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment