Category Archives: Program

Kommunevalgprogrammet 2019

Det skal velges nytt bystyre i Oslo, og Oslo Senterpartis program finner du her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/lokalprogram-2015-2019/2019-2023%20Oslo-programmet.pdf/_/attachment/inline/7c0c597b-af66-4e68-875a-9634972aa431:86581dd7565288b953574e2e79d0ad5331b79bfc/2019-2023%20Oslo-programmet.pdf

Posted in Program, Valg 2019 | Leave a comment

Kommunevalgprogram for Oslo Senterparti 2015-2019

ENDELIG PROGRAM for Oslo Sp ved kommunevalget 2015. (Klikk eventuelt på READ MORE for å komme til den aktive lenken.)

Posted in Byutvikling, Integrering, Mat, Program, Sentralisering, Vedtak | Leave a comment