Trygve Magnus Slagsvold Vedum på Facebook om FN-dagen og organisasjonens første generalsekretær Trygve Lie, som kom fra Grorud

24 October at 21:46  · 

Gratulerer med FN-dagen!

Gratulerer så mye med FN- dagen🍀🇺🇳 Trygve Lie som bodde på Grorud la grunnlaget for den viktige organisasjonen som FN har vært og er. I høst startet jeg den ene arbeidsdagen ved statuen av han ved Furuset senter. Jan Bøhler og jeg brukte nesten hele arbeidsdagen rundt Furuset. Jan lot meg hilse på folk og venner som han har fra alle verdensdeler. Vi endte dagen hos to forskjellige idrettslag Grorud og Furuset IL som Trygve Lie selv hadde vært aktiv i. Der møtte vi et miljø som virkelig arbeidet med integrering i praksis. Folk som løftet den jenta eller gutten som slet og de gjorde det med tydelighet og masse varme. For meg ble det en tråd fra Trygve Lie sitt arbeid i det globale til det helt nære. Til det arbeidet de flotte folka vi møtte gjør i dag eller den jobben Jan gjør i Grorud idrettslag. Vi alle kan gjøre en liten forskjell i måten vi møter vår nabo og det å smile til den du møter varmer alltid. Deler med glede et bilde fra taket på Furuset Forum og ønsker god FN-dag.

Posted in Sosiale media | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Jan Bøhler om sykehusutbyggingen i Vårt Oslo

Oslo Universitetssykehus vurderer å rive deler av Rikshospitalet. De overkjører lokaldemokrati og fagforeninger

Sykehusplanene for Oslo innebærer at Ullevål sykehus skal deles i to og tomta selges til private utbyggere. Stadig flere ser galskapen i disse planene.

Bjørg Sandkjær, gruppeleder for Senterpartiet i Oslo bystyre
Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

PUBLISERT Fredag 23. oktober 2020 – 12:15
SIST OPPDATERT Fredag 23. oktober 2020 – 12:21

Fortjenesten fra salget av sykehustomt skal gå til å delfinansiere nybygg på tomtene på Aker og Gaustad, som må bygges høyt, tett og trangt for å få plass til å gi Oslo-folk gode sykehustilbud. I tillegg splittes gode fagmiljøer og fordeles på de nye sykehusene.

Disse beslutningene tas i lukkede styrerom av styrene i Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Styremedlemmene står til ansvar for helseministeren, ikke for befolkningen som skal bruke disse helsetjenestene.

Riving av Rikshospitalet

Både bydelsutvalg og bystyre protesterer mot planene fordi det vil gi dyre sykehus, uten plass til alle som trenger det, i høye blokker på trang tomt. Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune sendte tilbake planene for nye sykehusbygg på Gaustad nettopp fordi de var planlagt for høyt og trangt og for tett inntil fortidsminner.

Planene skulle egentlig på høring 2. juni, men er nå planlagt å komme ut 15. januar, og med det kaoset som nå råder, lurer vi på om de i det hele tatt kommer før høstens valg.

Likevel skal styrene i helseforetakene denne uka vurdere å starte et forprosjekt, som blant annet innebærer riving av deler av Rikshospitalet, som er i fullgod stand. En slik beslutning innebærer å forberede bygging av et digert sykehus på en for trang tomt – før både plan- og bygningsetaten og lokale folkevalgte har gitt noe som helst klarsignal.

Sykehus uten tomt

Denne overkjøringen av demokratiet er bare et av mange problemer med sykehusplanene for Oslo. Anslagene for inntektene fra salg av Ullevål-tomta er urealistisk høye, samtidig som Helse Sør-øst selv medgir at det vil være behov for et lokalsykehus til i Oslo, omtrent samtidig som de nye sykehusanleggene står klare.

Men dette nye lokalsykehuset vil da mangle en tomt å bygge på, fordi det ikke vil plass til å utvide på de tomtene man da har igjen.

Galskap

Stadig flere ser galskapen i disse planene. I bystyret i Oslo er det bare Høyre og Arbeiderpartiet som fortsatt står på helsebyråkratenes side. På Stortinget er det regjeringspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som står imot.

Frem mot valget neste år, vil Senterpartiet jobbe sammen med gode alliansepartnere i andre partier, i fagbevegelsen, blant brukerorganisasjoner, nabolagsaksjoner, og sykehusaksjoner for å mobilisere for at disse planene skal skrinlegges.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Kommentar til sykehussaken i Oslo fra Oslo Senterpartis Facebook-side

(Se også forrige sak nedenfor.)

Denne uka tas viktige avgjørelser om Oslo-sykehusene. Tirsdag bestemte styret i Oslo Universitetssykehus å starte et “forprosjekt” for nedleggelsen av Ullevål, og torsdag skal Helse Sør-Øst gjøre det samme. Dette til tross for at Plan- og bygningsetaten har sendt tilbake planene for å bygge høyt, tett og trangt på tomtene på Gaustad og Aker, og vi ikke aner når bystyret kan behandle planene. Bystyret har allerede protestert mot planene slik de foreligger nå. Det er helt vilt at helseforetakene bare kjører videre med planene til tross for motstand fra samtlige fagorganisasjoner som representerer de over 20,000 ansatte i OUS, mot bystyrets vilje, og til tross for at det både blir dyrt og for lite for Oslos befolkning. Tidligere denne uka protesterte Senterpartiets @Jan Bøhler og @Bjørg Sandkjær mot planene sammen med fagforeningene og sykehusaksjonene, og Senterpartiet vil ta saken opp i Stortinget. Se: thttps://www.tv2.no/nyheter/11720422/

Posted in Generell | Leave a comment

Jahn Bøhler m.fl. til TV2 om nedleggingen av Ullevål sykehus og byggestart for nytt sykehus på Gaustad


DEMONSTRASJON MOT SYKEHUSPLANER I OSLO:

– Kan ikke fatte og begripe hvorfor de bare kan trumfe dette gjennom

– Nå haster det å vrake prosjektet, sier et enstemmig fagmiljø om sykehusplanene i Oslo. Den ferske Senterparti-politikeren, Jan Bøhler, skiftet parti for å arbeide for saken han brenner aller mest for.

AV MINA MARIA RISE og THEA ENERUD ØDEGÅRDEN
PUBLISERT 2 DAGER SIDEN, OPPDATERT 1 DAG SIDEN.

Det har en prislapp på minst 38 milliarder kroner, og kommer til å bli et av Norges aller dyreste fastlandprosjekter.

Etter planen skal det nye regionssykehuset i Oslo stå klart i 2030, og utflytting av flere avdelinger starter allerede neste år.

Planen er at Ullevål sykehus skal legges ned og at det nye, store sykehuset skal bygges på en mindre tomt på Gaustad. Dette har regjeringen vedtatt, og skal stå klart om ti år.

Langvarige konflikter

Men det kommer ikke uten konflikter. Nedleggelsen av Ullevål sykehus ble for første gang vedtatt i 2016. Siden den gang har det oppstått flere nye utredninger og heftige diskusjoner.

Samtlige fagforeninger knyttet til sykehusene er i mot. Det betyr at nær 20.000 ansatte ved sykehusene stemmer mot forslaget om nedleggelse av Ullevål og utbygging på Gaustad. Også flertallet i Oslo bystyre er imot planene.

Og nå ruller ballen på nytt. På tirsdag 19. oktober skal planene, nok en gang, diskuteres i styremøtet på Oslo Universitetssykehus. Men nå mener de tillitsvalgte og fagforeningene at deres argumenter er sterkere enn noen gang.

– Ikke tatt hensyn til smittevern

Et av argumentene er at plantegningene ble laget før koronakrisen. De har, for eksempel, søkt om at Aker sykehus skal bygges 81,5 meter over bakken. Hvis det skjer, vil det bli Oslos tredje høyeste hus, etter Posthuset og Oslo Plaza.

Mandag ble det arrangert demonstrasjon på Rikshospitalet i Oslo, hvor samtlige fagforbund og enkelte politikere var til stede.

Leder i Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, stiller seg sterkt i mot den helhetlige planen sammen med resten av fagmiljøet. Haug peker spesielt på de nye tilleggsrapportene om smittevern, som hun mener er for dårlige.

– Det er ikke tatt hensyn til smittevern eller en potensielt ny epidemi. Man trenger plass, fleksible løsninger og kapasitet. Disse planene vil resultere i store tilleggskostnader i et allerede dyrt prosjekt, sier Haug.

Selv om staten har bestemt seg for å legge ned Ullevål og bygge ut to nye, er det til slutt Oslo bystyre som har siste ord når det gjelder utbyggelsen.

Måtte bytte parti

En av Oslo-politikerne som har engasjert seg i sykehussaken, er Jan Bøhler. Han bekrefter til TV 2 at dette var en av de største faktorene for at han gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet i starten av oktober.

– Dette er en sak jeg brenner for, og som jeg tror vil bli svært viktig inn mot valget i 2021, sier Bøhler til TV 2.

 De faglige argumentene holder ikke mål. Og når alle som jobber her, alle foreningene deres står så sterkt mot, så kan jeg ikke fatte og begripe hvorfor de bare kan trumfe dette gjennom, fortsetter den nybakte Senterparti-politikeren.

Også leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, er kritisk til sykehusplanene.

– Å legge et svært sykehus oppå her, oppå parkeringsplassen, det vil både være ødeleggende for Rikshospitalet og det vil være ødeleggende å legge ned Norges største akuttsykehus. Det skal vi stanse, og derfor er jeg her i dag, sier Moxnes til TV 2.

Avgjørende styremøter

Aksjonen skjer i forkant av at styrene både i Oslo Universitetssykehus (OUS) og Helse sør-øst (HSØ) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus denne uken.

Administrerende direktør i Oslo Universitetssykehus skriver i en mail til TV 2 at han respekterer argumentene mot utbyggingen, men sier styret vil anbefale å gå videre med planene.

– Min vurdering nå er at det beste for OUS er at vi jobber for å realisere de vedtatte planene. Det er en mulighet til å få nye bygg og nye løsninger for pasientbehandling, utdanning og forskning. Det er en mulighet til å videreføre OUS som storebror i sykehus-Norge med i hovedsak de funksjonene vi kjenner i dag, skriver Bjørnbeth.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Bjørg Sandkjær og Morten Edvardsen i arbeid med Oslo-budsjettet for 2021

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor
Bystyrerepresentant og leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær, og rådgiver Morten Edvardsen.

Hva skal Oslo bruke penger på i 2021? Budsjettarbeidet er i gang. Vi prioriterer redusert husleie for alle som bor i kommunale leiligheter, midler til gode nærmiljø og utjevning av sosiale forskjeller. Hva mener du er viktig for at byen vår blir enda bedre å bo i?

Innspill kan sendes til Morten.Edvardsen@oslobystyre.no eller Bjorg.Sandkjaer@oslobystyre.no, eller legges inn på Oslo Sps Facebook-side.

Posted in Invitasjoner, Sosiale media | Leave a comment

Bjørg Sandkjærs svar på et innlegg i Vårt Oslo fra Høyres Mehmet Kaan Inan

I Vårt Oslo 12. oktober skriver Høyres Mehmet Kaan Inan at Senterpartiets politikk hverken er bra for distriktene eller byene, og at Senterpartiet setter by mot land. Som belegg for dette bruker han en syv år gammel Twitter-melding, at partiprogrammet legger opp til en «større inntekstutjevning mellom landets kommuner» og at Senterpartiet vil avvikle fritt skolevalg i videregående skole.

Hvis Inan virkelig ønsket å sette seg inn i hva Senterpartiet vil bevilge til Oslo, kunne han sett på Senterpartiets alternative statsbudsjetter. Hvert eneste år får Oslo mer i overføringer i Senterpartiets budsjetter enn fra regjeringen. Så Oslo-borgerne trenger ikke frykte dårligere kommuneøkonomi med Senterpartiet ved roret.

Når det gjelder fritt, eller rettere sagt karakterbasert skolevalg, så er Senterpartiet helt på linje med de øvrige rødgrønne Oslo-partiene. Vi mener at dagens ordning med karakterbasert skolevalg må avvikles. Et ekspertutvalg har konkludert med at dagens karakterbaserte inntaksmodell forsterker segregeringen i Oslo-skolen, noe i hvert fall Senterpartiet ikke ønsker. Forskjellige alternativer er lagt på bordet, og vi ser frem til å diskutere en bedre inntaksmodell for Oslos videregående elever i bystyret senere i år.

Til slutt trekker Inan opp Oslo-fiendtlig retorikk som et argument mot at Oslo-velgere skal stemme Senterpartiet. Hvis Inan og andre har lyttet til hva Trygve Slagsvold Vedum og andre sentrale Senterparti-folk har snakket om de siste årene, så har de aldri snakket ned vanlige Oslo-boere. Kritikken har gått på en uheldig konsentrasjon av makt, som naturlig nok er størst i landets hovedstad, og at for eksempel helseforetaksmodellen flytter makt ut av folkevalgte organer og inn bak lukkede dører til forskjellige styrerom. Vedum støtter også Oslo Senterparti i at å legge ned politistasjonen på Stovner gjør Oslopolitiet mindre tilgjengelig for befolkningen, og ikke bidrar til et tilstedeværende politi i lokalmiljøet. I motsetning til Høyre som prioriterer flere politibyråkrater, vil Sp ha et politi nær folk.

Jeg inviterer Inan til å lese litt mer i forslaget til partiprogram, som jeg er stolt av å ha vært med på å skrive. Her er mye god Oslo-politikk. Senterpartiet programfester bevaring av Ullevål sykehus, for eksempel, og sikrer dermed fortsatt gode sykehustjenester til folk i hele Oslo. Senterpartiet vil desentralisere makt. I Oslo betyr dette at Senterpartiet vil derfor flytte mer makt ut til bydelene og mer penger for å styrke den nære velferden i Oslo , og at beboere, velforeninger o.l. skal ha mer å si i utviklingen av sine nabolag.

I et Oslo med voksesmerter gjør det ikke noe å ha en politikk for at folk faktisk skal kunne leve gode liv over hele landet. Alle som ønsker det skal selvfølgelig kunne flytte til Oslo, men folk rundt i landet skal ikke bli tvunget til å flytte fordi de mister arbeidsplassen eller tjenestetilbudet der de bor. Mer bosetting over hele landet letter presset på Oslo, og det gjør at vi som er folkevalgte i byen vår kan jobbe videre for en grønn by, med levende bydeler og små forskjeller.

Derfor trenger Norge en ny regjering, og Oslo et sterkt Senterparti.

Bjørg Sandkjær
Leder, Oslo Senterparti og gruppeleder, Oslo Senterpartis bystyregruppe

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Pressemelding fra Oslo Sp om nominasjonskomitéen i fylkeslaget sitt forslag til liste foran stortingsvalget 2021

Torsdag meldte Jan Bøhler seg inn i Senterpartiet. Det betyr at Oslo Senterparti har en stortingsrepresentant når Stortingets høstsesjon åpner. Jan Bøhler er også nominert til førsteplass på Oslo Senterpartis liste for Stortingsvalget i 2021.

− Vi er glade for at vi har fått en profilert politiker med lang erfaring fra nasjonal og lokal politikk med på laget i Oslo Senterparti. Sammen vil vi kjempe for Ullevål og Aker sykehus, løft for yrkesfag, mer lokaldemokrati, og nærpoliti i alle Oslos bydeler, sier Bjørg Sandkjær, leder i Oslo Senterparti.

− Men Jan på laget ser Oslo Senterparti fram til å fortsette arbeidet med å få gjennomslag for god senterpartipolitikk i byen vår.

Enstemmig nominasjonskomite

Nominasjonskomiteen offentliggjorde torsdag sitt forslag til stortingsvalgliste for Oslo Senterparti. Forslaget stemmes over på Oslo Senterpartis nominasjonsmøte lørdag 31. oktober. På de fem øverste plassene står Arve Omtvedt Berntzen, Nadine Al-Mustafa, Espen Thygesen, Bjørg Sandkjær og Jan Bøhler.

− Jeg er stolt over å kunne legge fram et enstemmig forslag fra nominasjonskomiteen i Oslo Senterparti til stortingsvalglista 2021. Komiteen er trygg på at vi har en god liste, med kandidater som vekker entusiasme i fylkeslaget og blant velgerne i Oslo. Vi ser fram til nominasjonsmøtet og valgkampen i 2021, sier Vebjørn Varlid, leder for Oslo Senterpartis nominasjonskomite.

Nominasjonskomiteens forslag til liste:

1 Jan Bøhler
2 Bjørg Sandkjær
3 Espen Thygesen
4 Nadine Al-Mustafa
5 Arve O. Berntzen
6 Synne Lerhol
7 Morten Edvardsen
8 Margaret E. Hillestad
9 Tina Sjursen
10 Tor-Erik Røberg-Larsen
11 Rune Svendsen
12 Kjell Dahle
13 Ingvild Munz
14 Ibrahim Ali
15 Tonje M. Viken
16 Jarle Kanaris
17 Marit Norheim
18 Syver Zachariassen
19 Inger Bigum
20 Aisha Naz Bhatti
21 Karen Følgesvold
22 Erik Lahnstein
23 Hans H. Henrichsen
24 Svein Sundsbø
25 Kristian Vårvik
26 Unn Aarrestad

Jan Bøhler brenner for å ta vare på ungdommene våre, særlig de som faller utenfor, å være ombudsmann for oss som bor i Oslo, og at by og land skal gå hånd i hånd. Komiteen har lært Jan å kjenne som en ekte Senterpartist – en som er opptatt av å være nær folk. Med Jan sin erfaring – og fordi han fra i dag er stortingsrepresentant for SP i Oslo – er han en naturlig førstekandidat som vi er glade for å ha med på laget.

Bjørg Sandkjær bor på Grünerløkka, og er leder for Oslo Senterparti, bystyrerepresentant og nesteleder i helse- og sosialutvalget på Rådhuset. Hun jobber knallhardt for å bevare Ullevål Sykehus, for å gi byen flere grønne lunger og å sikre små forskjeller mellom oss som bor her.

Espen Emil Thygesen er 29 år og bor på Frogner. Han er den andre ungdomskandidaten som Senterungdommen spilte inn til komiteen. Espen er opptatt av å redusere klimagassutslippene og sosiale forskjeller, samt å sikre et aktivt folkestyre i Oslo og Norge.

Nadine Al-Mustafa er 27 år og bor i Nordre Aker. Hun er en av ungdomskandidatene Senterungdommen spilte inn til komiteen. Nadine er opptatt av Nei til EU-saka, å få eit reelt nærpoliti i byen og å styrke integreringsarbeidet her.

Arve Omtvedt Berntzen, er leder i Groruddalen Senterparti. Han jobber som lærer og er opptatt av å skape en god skole med mindre målstyring. Han brenner også for å bevare Ullevål Sykehus og å etablere Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.

Posted in Pressemelding, Valg 2021 | Leave a comment

NRKs omtale av Jan Bøhlers førsteplass på listen til Oslo Sp, med opptak av pressekonferansen der valgkomitéen i fylkespartiet sitt listeforslag ble presentert.

Omtalen og pressekonferansen finnes på adressen https://www.nrk.no/norge/jan-bohler-melder-overgang-til-senterpartiet-1.15182418.

Posted in Intervjuer i media, Oslo Sp, Pressemelding, Valg 2021 | Leave a comment

Jan Bøhler på Facebook: Melder overgang fra Ap til Sp, vil være kandidat på Oslo Sps liste til stortingsvalget 2021

Jan Bøhler:

VEIEN VIDERE

Siden jeg gikk ut og sa jeg ikke ville stille opp i noen nominasjonsstrid i Oslo Ap, har jeg fått tusenvis av støtteerklæringer som har varmet og motivert: «Vi kjenner oss igjen i deg», «Du er ombud for oss», «Du er ærlig» og «Du må fortsette». Etter hvert ble dette til en forpliktelse, noe jeg ikke kunne løpe fra.

Jeg har klippefast tro på de verdiene jeg har vokst opp med: Å ta ansvar. Å gjøre sin plikt, før man krever sin rett. Å stille opp for andre. Så hvordan kunne jeg fortsette å jobbe for disse verdiene? De senere årene har jeg prioritert kontakt med vanlige folk og arbeid i frivillige organisasjoner framfor å delta på mange partiinterne møter. Jeg har opplevd at Ap i likhet med mange andre partier er blir mer innadvendte. Da jeg tok opp dette i eget parti i sommer, var det ingen som lyttet. Tvert imot ble jeg beskyldt for å rakke ned på eget parti. Det eneste partiet som viste positiv interesse for min måte å tenke på, var Senterpartiet.

For meg handler nemlig politikk om å være til stede som tillitsvalgt for folk og velgere. Som stortingspolitiker er jeg en ombudsmann. Partiene er ikke målet, bare et middel. Lojaliteten skal ligge til alle menneskene vi representerer. Dette må vi huske på hver dag i alt vi gjør. Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt. Partiets tillitsvalgte framstår som utadvendte og lite preget av innavl, og evner å ta tak i saker som er viktige for mange velgere. Så for meg er skrittet til SP ganske kort og greit å ta. Mye av det jeg er opptatt av, vil jeg få bedre muligheter for å jobbe med der:

 • Et land som henger bedre sammen. «By og land, hand i hand» er blitt en floskel med for lite innhold. Tvert imot har anklagene om at distriktene er imot alle reformer, eller om at Oslo arrogansen tar overhånd, blitt slynget i begge retninger. Vi må overvinne denne konflikten for å bygge landet vårt videre, og SP kan med sin troverdighet og støtte i distriktene ta en hovedrolle her. Jeg håper å kunne bidra til at partiet bedre binder sammen interessene til distriktsbefolkningen med behovene til vanlige folk i Groruddalen og andre steder i storbyene.
 • Politikk handler for meg om rettferdighet, om fordeling og om å gjøre hverdagen for folk på Østkanten og ellers i Oslo lettere og tryggere. De siste årene opplever jeg at dette grunnleggende hensynet har måttet vike, enten det gjelder skatt, avgifter eller bompenger. Vi må ikke få et system der det er arbeideren, renholderen og folk med de laveste inntektene som sitter igjen med den største byrden, mens de som har råd til Tesla og passivhus får lettelsene. Jeg opplever at SP har vært klarere på dette enn de fleste partier. Rettferdig fordeling må gjennomsyre all politikk, også miljøpolitikken.
 • For å skape tilhørighet og trygghet i en mer ustabil verden trenger vi å bygge opp nasjonalstaten og dens rolle. Det er nødvendig for en vellykket integrering at vi er klare på de verdiene nasjonen vår bygger på som full likestilling og å gjøre din plikt før du får din rett. Gode og trygge nasjoner med en sunn patriotisme gir best grunnlag for en god og trygg verden. Norge har store muligheter til å bygge opp det nasjonale eierskapet på mange områder, og slik sikre sin framtid. Da kan vi også bidra best til fred og utvikling i verden for øvrig. Jeg mener Sp har en god forståelse av nasjonalstatens betydning i en globalisert verden, uten å havne i isolasjon.
 • Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av SP og Ap. Det kan svekke folkestyret og Stortingets rolle når det dannes regjeringer der små partier presser gjennom sine særstandpunkter, selv om det store flertallet på Stortinget egentlig er imot det. Vi har sett flere eksempler på dette under Høyre-regjeringen, men også tidligere i den rødgrønne regjeringens periode. Saker som vedtas bør ha reelt flertall på Stortinget og dermed i folket.
 • Det er også viktige enkeltsaker jeg vil få bedre støtte for i SP, bl a:

  – At Ullevål sykehus ikke må nedlegges og selges, men videreutvikles. Dermed vil også alle bydeler i Groruddalen få plass på nye Aker sykehus.

  – At vi trenger å ha praktiske jobber klare fra dag 1 når unge dropper ut av videregående. I dag er det kun 45 slike praksisbrev-plasser i hele landet, mens det trengs hundrevis bare i Oslos østlige bydeler.

  – At vi trenger en behandlingsreform for rusavhengige for å hindre overdosedødsfall og ødelagte liv. Ikke en avkriminalisering hvor alle, også barn og unge, skal kunne gå rundt med f eks 5 g kokain og 20 g hasj.
 • Jeg står fortsatt for alt jeg lovte å kjempe for i valgkampen i 2017. I resten av denne stortingsperioden vil jeg være forpliktet av det partiprogrammet jeg gikk til valg på, også i eventuelle avstemninger der det måtte være i konflikt med SP’s standpunkter. Når jeg likevel allerede nå varsler at jeg sier ja til å være kandidat for SP i Oslo neste år, er det fordi det er nødvendig for å følge opp det svært mange har bedt meg om – å stille til valg i 2021 for å kunne fortsette å jobbe for velgerne og sakene jeg brenner for i fire år til.
 • Jeg håper at jeg ved å være stortingskandidat neste år, kan bidra til at de mange tidligere AP-velgerne som satt hjemme ved partiets elendige kommunevalg i 2019, vil stemme og sørge for et nytt flertall. Jeg ønsker mitt gamle parti lykke til i valgkampen. Begge partiene må lykkes for å danne et regjeringsalternativ med tyngde. Jeg har ikke skiftet side i politikken, snarere tvert imot: Jeg tror jeg i Sp vil kunne jobbe enda bedre for mine folk og saker, og håper at de mange som hittil har støttet meg, blir med på veien videre.

Posted in Generell, Pressemelding, Valg 2021 | Leave a comment

Morten Edvardsen om Ap og taxi i Vårt Oslo

– Taxinæringa trenger ikke Aps fagre ord, men konkret politikk

Morten Edvardsen
POLITISK RÅDGIVER FOR OSLO SENTERPARTIS BYSTYREGRUPPE.
PUBLISERT Lørdag 26. september 2020 – 00:15 
SIST OPPDATERT Lørdag 26. september 2020 – 01:33

DEBATT

Senterpartiet foreslo i bystyret å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi vi mener vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk.

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Mansoor Hussain skriver i VårtOslo at Ap er mot regjeringas endring i yrkestransportloven. Uka etterpå stemmer Ap, SV og MDG sammen med Høyre og Frp mot Senterpartiets forslag om at Oslo bystyre skal be regjeringa utsette reformen i ett år.

Det er så man ikke tror det er sant. Det bidrar i alle fall ikke til å styrke Aps troverdighet som et parti drosjeeierne, sjåførene og andre arbeidsfolk kan stole på.

Senterpartiet foreslo i bystyret 24. september å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi Senterpartiet mener at vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk, og at vi må si ifra til nasjonale myndigheter når nasjonal politikk rammer i byen vår.

Rammer hardest i Oslo

Det er nå fem uker til den nye loven skal tre i kraft, og skal det være mulig å få utsatt innføringen av loven ytterligere ett år, måtte det tas et nytt initiativ nå. Det ville altså ikke Arbeiderpartiet, SV og MDG være med på.

Byrådspartienes representanter argumenterte godt mot regjeringas forslag i debatten i bystyret, men stemmer altså mot at Oslos folkevalgte forsamling skal engasjere seg i en sak som har store konsekvenser for en viktig yrkesgruppe i byen.

Loven endres ikke i Oslo bystyre, men Oslo er den kommunen i landet hvor dette trolig vil ramme hardest.

Rasering av taxibransjen

Oslos taxinæring er fortsatt i knestående etter at koronaen førte til full stopp. Oslo Taxi rapporterer at de siste fire ukene har kjørt 32 prosent færre turer sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er nedgangen på 34 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bytaxi rapporterer om halvert omsetning per løyve sammenlignet med samme periode i fjor. 65% færre sjåfører er på jobb for Bytaxi nå, sammenlignet med i fjor. Det viser at en totalomlegging av taxinæringa er helt feil nå. Selv de som støtter liberaliseringa må forstå at nå ikke er tida for frislipp.

Senterpartiet mener at endringene innebærer en rasering av arbeidslivet for taxibransjen og gir et dyrere og dårligere tilbud til alle passasjerene. Og vi er ikke alene om det.

Tomme ord

Transportøkonomisk institutt advarer nettopp mot at Høyre-regjeringens deregulering av drosjenæringa vil føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår, høyere priser og vanskeliggjøre kontroll med skatter og avgifter.

I tillegg advarer Norges Taxiforbund sterkt mot lovendringen. Norges Handicapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er også bekymra for tilbudet for personer med funksjonsnedsettelser.

Innlegget Hussain skrev i VårtOslo er jeg og Senterpartiet helt enig i. Det er bare så utrolig synd at Ap i Oslo ikke følger opp i praksis. Det viser at innlegget var tomme ord.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment