Aftenposten om årsaken til at MDG har gått tilbake på meningsmålingene i Oslo

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/lEJOdy/mdg-smekk-i-ny-oslo-maaling?fbclid=IwAR2bTva4rj2lrjb5bA33symEqh4GZK5KwIrLvWbgoHMPCkQJwbIdSz6qEJc

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Nationen om at MDG har snudd i spørsmålet om gårdene i Maridalen

https://www.nationen.no/nyhet/mdg-snur-i-saken-om-maridalen-bondene-vil-la-gardene-ga-i-arv/

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Nationen om utredning av salg av gårdene i Maridalen

https://www.nationen.no/nyhet/apner-for-salg-av-gardene-i-maridalen-bondene-har-hatt-et-helvete/

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Bjørg Sandkjær i Vårt Oslo om problemene med fortetting

https://vartoslo.no/bane-nor-byutvikling-oslo/oslos-folkevalgte-ma-lytte-til-innbyggernes-rop-om-voksesmerter/292841?fbclid=IwAR1mZijey3Knu-KKTgelLrrrJLzWmbqj2SprclWXHEMTSi6pUIzM9b78u2w

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Jan Bøhler om brannbomben som ble kastet mot politistasjonen på Stovner

Lenke:

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/brannbomben-er-en-ny-vending/s/12-95-3424105040

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Espen Thygesen i Vårt Land om Sps program til stortingsvalget

Sp bør snu

Av Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp18/01/2021 11:25

I forbindelse med stortingsvalgsprogrammet for Senterpartiet for 2021, har det kommet opp en rekke forslag om avgifter og klimakutt, ofte i forbindelse med hverandre. Flate avgifter rammer sosialt og geografisk urettferdig, samtidig som kostnaden for klimagassutslipp er for lav til å endre atferd og reflektere de reelle skadene på miljø og klima. Hvordan man skal takle disse to utfordringene, klima og ulikhet, er vanskelige, men jeg vil råde mine partifeller til å gå inn for en ordning med karbonavgift til fordeling (KAF).

Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp
Espen Thygesen, Politisk nestleder og 3.kandidat til Stortinget i Oslo Sp (Privat)

Progressivt og rettferdig

Så hva er KAF? Det er et system der penger samlet inn for å vri atferd til å være mer klimavennlig blir betalt direkte tilbake til alle innbyggere. Det er også mulig å inkludere mekanismer i KAF som inkluderer en geografisk fordeling, som gjør ordningen mer rettferdig for dem som ikke har like muligheter til å velge klimabevisst.

Hvem kunne ikke trengt litt penger direkte fra staten? —  Espen Thygesen

En nesten lik utbetaling til alle er det mest rettferdige, progressive og ubyråkratiske systemet som tenkes kan. Og, hvem kunne ikke trengt litt penger direkte fra staten? En ytterligere fordel med et slikt system versus dagens, for Norge tar allerede inn store summer gjennom klimaavgifter og kvotesalg, er at systemet ikke er gjenstand for stadig hestehandel i Stortinget og nye klimaavgifter vil ikke øke ulikhet.

SV og MDG vil straffe rikes utslipp ]

Sp forkaster ideen

Dessverre har flertallet i programkomiteen gått inn for å forkaste ideen om KAF. De skriver «En slik avgift må settes svært høyt dersom den samtidig skal påvirke folks handlingsmønster og ha en omfordelende effekt. Faren er at systemet vil gi en urimelig stor byrde for alle som ikke har klimavennlige alternativer, for eksempel i form av godt kollektivtilbud.»

Kun en prosent av velgere mener KrF er best på klima ]

Det er definitivt farer for at avgifter ikke skal fungere som påtenkt og systemet bør utredes grundig, men de har allerede en stor effekt, som reflektert i store omstillinger som elektrifisering av sokkelen, elbilrevolusjonen eller verdens grønneste aluminium. Vi må fortsette å øke alle klimaavgifter, ikke bare CO2-avgiften for bensin og diesel til privatbiler.

Så er det den geografiske dimensjonen. Der må vi øke pendlerfradraget, styrke støtten til innenriks luftfart, bygge ut ladekapasiteten til nullutslippskjøretøy, bygge ut tognettet, samt styrke andre distriktstiltak og kutte teknologinøytrale avgifter. Dette i tillegg til å vri KAF-utbetalingene ved å kompensere for dårligere kollektivtilbud og ladekapasitet. Poenget er ikke å straffe reise eller andre handlinger som kan ha klimautslipp, men å gjøre det mer lukrativt å bytte til alternativer med mindre utslipp.

Poenget er ikke å straffe reise eller andre handlinger som kan ha klimautslipp — Espen Thygesen

Sp bør snu

Frankrike opplevde store opptøyer fra de såkalte «gule vestene» da president Macron innførte klimaavgifter samtidig som formuesskatten ble kutta. De gule vestene hadde rett – det er urettferdig. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Her skal vi kutte klimagassutslipp samtidig som vi bygger frem ny industri, har gode lønns- og arbeidsvilkår og reduserer sosiale og geografiske forskjeller. KAF tilrettelegger dette. Derfor bør Senterpartiet gå inn for å innføre KAF i Norge.

Posted in Debattinnlegg, Valg 2021 | Leave a comment

Nettavisen om Senterpartiets holdning til utslippsfrie soner

Sp-topper til kamp mot utslippsfrie soner i Oslo sentrum

NTB

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler går til kamp mot Oslo-byrådet som vil forby diesel- og bensinbiler i indre bydeler.

Tiltaket er symbolpolitikk som rammer de som har minst, sier Vedum og Bøhler til Aftenposten.

I klimameldingen åpner regjeringen for nullutslippssoner. Innføring av slike soner betyr at bystyret kan forby beboere og næringsliv å kjøre diesel- og bensinbiler i enkelte gater eller områder i byen. Hva som skal skje med hybridbileier er uavklart.

I Oslo vil sentrum fra Aker brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst blir berørt. Målet er at første sone skal være på plass i 2023.

Innen 2030 er byrådets mål å forby fossildrevne biler i hele Oslo, sa MDG-byråd Lan Marie Berg på NRKs Debatten torsdag kveld.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener tiltaket «betyr marginalt eller ingenting» fordi det er snakk om veldig få kjørekilometer og dessuten er det usosialt.

– Jeg tror man gjør klimasaken en veldig bjørnetjeneste. Dette rammer veldig skjevt, og bærer preg av symbolpolitikk. De som har lavest inntekt, skal ta den største regningen, sier han.

Posted in Avisartikler | Leave a comment

Intervju i Aftenposten med Vedum, Bøhler og Sandkjær om biler og utslippsfrie soner i indre by

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler går til kamp mot Oslo-byrådet, som vil ha utslippsfrie soner i indre bydeler. – Symbolpolitikk som rammer de som har minst, sier de.

Sp-toppene går til kamp for dieselbiler i Oslo sentrum

I klimameldingen åpner regjeringen for nullutslippssoner. Innføring av slike soner betyr at bystyret kan forby beboere og næringsliv å kjøre diesel- og bensinbiler i enkelte gater eller områder i byen. Hybridbilens skjebne er uavklart.

Byrådene i Oslo og Bergen, begge med Ap og MDG i spissen, har presset på for slik tillatelse. I Oslo vil sentrum fra Aker brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i øst bli berørt. Målet er at første sone skal være på plass i 2023.

– Vi tror dette kan være et bra virkemiddel for å få fart i omstillingen av kjøretøyparken, særlig blant næringsdrivende, sa klimaminister Sveinung Rotevatn (V) i forrige uke.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er provosert og parkerer sin dieseldrikkende Volvo v-70 foran Tøyen torg i indre Oslo:

– Budskapet fra regjeringen er at man skal forby visse typer biler i deler av byen. Byrådet har støttet akkurat det samme. Det mener vi er grunnleggende feil, sier Sp-lederen, og spør:

– Hvem er det som typisk kjører den gamle Toyotaen? Det er ofte de som har dårligst råd.

Sps valgmotor startet

Sps valgmotor har bare så vidt startet. Historien ruller videre:

– Ta ett eksempel: En renholder på advokatkontoret på Aker brygge. Hun får ikke lov å kjøre om natten selv om de ofte kommer veldig tidlig på jobben. Mens advokaten, eller partneren, som har råd til å kjøpe en Audi e-tron som koster en million, skal få lov å kjøre helt inn.

– Det er grunnleggende urettferdig. Jeg er sikker på at partneren er enig i at det er urettferdig at de som har god råd, skal få lov å kjøre i alle deler av byen mens de som har dårlig råd – eller synes det er fornuftig at de skal bruke opp bilen sin før de kjøper en ny – de skal stoppes, sier Vedum.

Han sier tiltaket «betyr marginalt eller ingenting» fordi det er snakk om veldig få kjørekilometer.

– Jeg tror man gjør klimasaken en veldig bjørnetjeneste. Dette rammer veldig skjevt, og bærer preg av symbolpolitikk. De som har lavest inntekt, skal ta den største regningen.

– Hvis du ser på livsregnskapet til hver enkelt, er det ofte slik at det er den med høy inntekt som har høyest utslipp. Fordi han reiser mer, til New York, London, helgeturer til Alpene og den type ting som ikke rammes av nasjonal klimapolitikk, sier Sp-lederen.

Byrådet mener at fossilfrie soner vil gi bedre luft, mindre global oppvarming og bedre forhold for syklende og gående.

Bøhler: Skjev sosial fordeling

Tidligere leder i Oslo Ap og nå Sps listetopp, Jan Bøhler, fyrer av mot gamle kamerater.

– Det handler om sosial fordeling. Vi må ikke drive en politikk på en sånn måte at den rammer den sosiale fordelingen i samfunnet. Da vil vi få motstand mot hele klima- og miljøpolitikken. Meget uheldig, sier Bøhler.

Han vil «bekjempe forskjeller samtidig som vi skal forbedre miljøet».

– Problemet i en del av klimadebatten er at man glemmer hvordan tiltakene slår ut sosialt. Poenget for Sp er at man skal utligne forskjeller, ikke forsterke forskjeller. Både sosialt i Oslo, men også geografisk, i landet, supplerer Vedum.

Sp-toppene støtter adgangen fra 2016 til å innføre lokalt forbud når luftforurensing som følge av Nox-utslipp og svevestøv er helseskadelig.

– Vi vil redusere utslippene. Men å nekte noen grupper å kjøre i deler av byen er gammeldags og fullstendig feil verktøy, sier Oslos Sps leder Bjørg Sandkjær.

Oslo Ap: Bøhler går bakover

Da Bøhler meldte overgang til Sp i høst, skrev Oslo Aps klimatalsperson Andreas Halse at Bøhler «tar aldri telefonen når Oslo-partiet ringer» og «har fullstendig svikta prosjektet Oslo Ap for seg selv.»

I dag svarer han Bøhler slik:

– Jeg var med i Oslo Ap da Jan var med å lage lovforslaget om nullutslippssoner for nesten 10 år siden. Det er synd at han går bakover og ikke fremover i miljøpolitikken.

– Vi må slutte å late som om det er vaskehjelpen som har mulighet til å parkere i en garasje i Kvadraturen. Det er det direktørene som har. Vi burde juble over at elbilene er blitt så gode og ikke late som om det er urettferdig, sier Halse.

Han viser til at det er mulig å kjøpe elbiler i Oslo som koster 50.000 kroner og som er betydelig billigere i drift enn gamle dieselbiler.

– Sp sier tiltaket rammer urettferdig?

– Det er ganske sentralt å skjønne at det ikke er noe sosialt med forurensing. Vi er nødt til å gjøre noe for å bli kvitt forurensingen. Det hadde vært fint om intelligente folk som Vedum og Bøhler hadde brukt mer tid til å snakke konkret om mulighetene. I stedet for gjennom et slags spill hele tiden snakke ned mulighetene, sier han.

Ifølge Halse er området innenfor ring 1 mest aktuelt som utslippsfri sone.

– De som kjører bil inn i ring 1 er direktørene som har garasje, sier han.

– Oslo Ap tar for lite sosiale hensyn, sier Jan Bøhler, tidligere leder i Oslo Ap. Foto: Olav Olsen

– Rammer veldig, veldig skjevt

Sps partiprogram vil følge opp Parisavtalen. Her står det:

  • Alle sektorer i samfunnet må bidra og sørge for effektive klimakutt.
  • Å nå Paris-målene vil kreve en sterk endring av norsk transportsektor, som må over på ulike former for karbonnøytrale løsninger.
  • Vei er ikke løsningen på transportutfordringene i og rundt storbyene. Transportveksten må løses med sterkere satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vei og biler er ikke løsningen, ifølge programmet?

– Det er jo det vi allerede gjør ved å stimulere til bruk av T-bane, buss og tog der det går. Men vi må huske at verden ikke er svart-hvit: En del er avhengige av bruke bil der de bor. Noe av problemet i klimadebatten er at man glemmer den praktiske hverdagen til folk. Å gå så langt som til å si nei til bil i indre bydeler rammer veldig, veldig skjevt, sier Vedum.

– Forkaster Sp prinsippet om at forurenser skal betale?

– Sp har i alle år ment at vi skal bruke avgifter. Men man må jo tenke på hvordan det slår ut sosialt, og om det har noen effekt.

– Er dieselbilen klimakampens hellige ku?

– Det gir enorme utslipp å produsere en bil. Mange som har bil her for eksempel, kjører veldig lite bil. Kanskje noen tusen kilometer i året. At man da bruker den ene bilen kanskje litt lenger i stedet for å kassere den og kjøpe ny, er bra. Gjenbruk er ikke gammeldags, mener Vedum. 

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Marit Norheim i Dagens næringsliv om Sp, nordnorsk fiskeri- og sjømatnæring og fiskeriministeren i Dagens Næringsliv.

Innlegg: Hvem er det som gambler med jobber og ressurser?

Marit Norheim, Sp-velger i Oslo

Jobbene i nordnorsk fiskeri- og sjømatnæring trues ikke av Senterpartiet, slik fiskeriministeren påstår. Hans eget Høyre har derimot flyttet arbeidsplasser og verdiskaping bort fra kysten i Nord-Norge.

Publisert: 14.01.21 18.12 

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) hevder i sitt innlegg i DN 11. januar at arbeidsplassene i fiskeri- og sjømatnæringen står i fare hvis Senterpartiet får bestemme.

Det heter at angrep er det beste forsvar, men her bommer ministeren på målet og skyter seg selv i foten. Det er hans eget parti, Høyre, som har bidratt til de største endringene i fiskerinæringen.

Båtsfjord er et eksempel. For få år siden var det landets største fiskevær med 16 lokalt eide fiskemottak. I dag er det to igjen og ingen lokale eiere.

Det er disse strukturelle endringene som har gitt og gir tap av arbeidsplasser og inntekter, ikke en eventuell fremtidig reforhandling av EØS-avtalen.

Avtalen ble inngått i 1992 og har ingen «klausul» om at den skal være evigvarende. Selv Island med sine 340.000 innbyggere krever reforhandling av sin landbruksavtale med EU etter brexit.

En liten oppsummering av de faktiske forhold kan være på sin plass.Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjell Inge Røkke sikret seg fiskekvote etter fiskekvote med tilhørende landanlegg, med støtte fra Høyre og Arbeiderpartiet. Omfordelingen av kvoter i perioden 1996 til 2006 førte til at Aker Seafoods – senere Havfisk – ble det største fangstselskapet for hvitfisk i Europa.

I 2003 ignorerte fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) havressursloven ved å gi fiskebåtrederne anledning til å kjøpe evigvarende kvoter og leveringsplikten ble til tilbudsplikt. Fisken kunne nå fryses på feltet og sendes til Kina for videre bearbeiding/filetering.

Slik ble arbeidsplasser og verdiskaping flyttet bort fra kysten i Nord-Norge.

I dag sendes nær halvparten av all torsk ubearbeidet ut av landet. Vi som har ambisjoner om å bli verdens miljøfyrtårn, sender torsken på følgende rundreise: Fra Båtsfjord til Nederland, ni dager, og så fra Nederland til Kina, 28 dager. Etter tining, filetering og ny innfrysing er det samme rute tilbake.

Hvilke verdier det er snakk om, fikk vi synliggjort da fangst/produksjonsselskapene Havfisk asa og Norway Seafoods i 2016 ble solgt til Lerøygruppen. Beregnet regnskapsmessig gevinst: 1,6 milliarder kroner.

Ellers får vi litt «morsomme» utslag av dagens fiskeripolitikk, som at Bærum kommune nå er Norges femte største «fiskevær».

I sitt tallmateriale underslår Odd Emil Ingebrigtsen hva som egentlig har skjedd de siste 20 årene, nemlig en halvering av antall registrerte fiskere. Særlig for deltidsfiskere har det vært en dramatisk utvikling, med en nedgang på 60 prosent i perioden 2004 til 2018.

Han ser heller ikke ut til å ta inn over seg Riksrevisjonens fiskerirapport av 28. april i fjor, hvor det rettes kritikk mot blant annet kvotesystemet og manglende konsekvensutredning/evaluering av endringer i regelverket. Det sies rett ut at Nærings- og fiskeridepartementet har sviktet mye.

Rapporten bekrefter at nevnte systemer og endringer har hatt negative konsekvenser for kystsamfunn med tap av arbeidsplasser.

Senterpartiets grunnpilarer er å hegne om naturressursene og selvråderetten. Å utnytte det enorme potensialet som finnes for videreforedling av fisk i Norge vil gi arbeidsplasser og inntekter til lokalsamfunnet og er i tråd med partiets grunnideer.

Heldigvis har de to gjenværende Båtsfjord-bedriftene tatt opp kampen mot Kina og satser på foredling av fersk fisk – et stort skritt i riktig retning. Nå er politikernes oppgave å føre en politikk, som sikrer bedriftene en stabil og forutsigbar råstofftilgang.

Like viktig er det at havressursloven ligger til grunn for all fiskeripolitikk i Norge. Bare slik kan vi sikre god utnyttelse av marine ressurser, samfunnsøkonomisk lønnsomhet og sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Dagsavisen om Lene Haugs overgang fra Helsepartiet til Senterpartiet

– Jeg har mest tro på at det er Senterpartiet som kan løse de sakene jeg brenner for. Det handler først og fremst om Ullevål-saken og å få fjernet foretaksmodellen, men jeg er også engasjert i sykehussaker i andre deler av landet, sier Lene Haug til Dagsavisen.

Haug har tidligere vært aktiv i Oslo Høyre, og i 2017 var hun en av ildsjelene bak oppstarten av Helsepartiet sammen med radioprofil Lise Askvik. Hun har lenge vært sykehusaksjonist, og er i dag leder av aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus.

Nå melder hun seg altså ut av partiet hun selv var med å starte og der hun fortsatt er nestleder, og følger nå etter Jan Bøhler og melder seg inn i Senterpartiet.

– Mulighetene for reell innflytelse der beslutninger fattes er mye større i Senterpartiet enn i Helsepartiet. Et stort Sp ville vært mitt mål uansett, vi har hatt et godt samarbeid med Sp, men jeg tenker at nå har vi en reell mulighet til å få noe til. Da vil jeg heller jobbe for Sp, sier Haug.

Sp i siget

– Jeg mener dette er en bekreftelse på at Senterpartiet oppfattes som garantisten for å bevare Ullevål Sykehus og for at Aker sykehus skal gjenoppstå som lokalsykehus for hele Groruddalen, sier leder i Oslo Sp, Bjørg Sandkjær.

Senterpartiet har alltid vært for et miniputtparti i Oslo å regne, men i løpet av det siste året har det bildet forandret seg totalt. I november ble Oslo Sp målt til 7,5 prosent av Nettavisen, noe som ville gitt dem to stortingsrepresentanter dersom det hadde blitt valgresultatet.

Framgangen har i stor grad vært tilskrevet to ting: Overgangen til Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, og Ullevål-saka, der Senterpartiet har stått knallhardt på at Ullevål sykehus skal bevares.

– Jeg er glad for at så mange ser på Senterpartiet som et middel for å sørge for gode sykehustjenester til Oslofolk. Lene er en kjemperessurs for oss med alt det arbeidet hun har lagt ned med sykehussaken. Hun har vist en evne til å sette saker på dagsordenen, sier Sandkjær.

Snart valg

Det er ikke avklart om Haug kommer til å få noen formell rolle eller posisjon i Oslo Sp. Men hun vil uansett gjøre sitt for at partiet skal gjøre et best mulig valg.

Så seint som i 2017 var Haug aktiv i Høyre, og drev valgkamp for å gjøre Erna Solberg til statsminister. Nå skal hun altså drive valgkamp for det som fort kan bli Høyres største motstander under valget.

– Jeg har vært litt vinglete. Men det er sakene jeg brenner for. Jeg forlot Høyre fordi jeg mener de ikke har en god nok helsepolitikk. Jeg var med på å stifte Helsepartiet for å få vekk foretaksmodellen og new public management, og Senterpartiet har veldig lik helsepolitikk som Helsepartiet.

– Er det ikke litt pussig å drive valgkamp mot en regjering som du selv har drevet valgkamp for?

– Det har etter hvert blitt en ganske aktiv utmeldelse fra Høyre. Jeg var jo særlig opptatt av at Bent Høie skulle bli helseminister, jeg var stor fan, men han har skuffet meg. Nå er en ny regjering med et stort Sp øverst på ønskelista, sier Haug.

Posted in Intervjuer i media, Ullevål | Leave a comment