NRKs omtale av Jan Bøhlers førsteplass på listen til Oslo Sp, med opptak av pressekonferansen der valgkomitéen i fylkespartiet sitt listeforslag ble presentert.

Omtalen og pressekonferansen finnes på adressen https://www.nrk.no/norge/jan-bohler-melder-overgang-til-senterpartiet-1.15182418.

Posted in Intervjuer i media, Oslo Sp, Pressemelding, Valg 2021 | Leave a comment

Jan Bøhler på Facebook: Melder overgang fra Ap til Sp, vil være kandidat på Oslo Sps liste til stortingsvalget 2021

Jan Bøhler:

VEIEN VIDERE

Siden jeg gikk ut og sa jeg ikke ville stille opp i noen nominasjonsstrid i Oslo Ap, har jeg fått tusenvis av støtteerklæringer som har varmet og motivert: «Vi kjenner oss igjen i deg», «Du er ombud for oss», «Du er ærlig» og «Du må fortsette». Etter hvert ble dette til en forpliktelse, noe jeg ikke kunne løpe fra.

Jeg har klippefast tro på de verdiene jeg har vokst opp med: Å ta ansvar. Å gjøre sin plikt, før man krever sin rett. Å stille opp for andre. Så hvordan kunne jeg fortsette å jobbe for disse verdiene? De senere årene har jeg prioritert kontakt med vanlige folk og arbeid i frivillige organisasjoner framfor å delta på mange partiinterne møter. Jeg har opplevd at Ap i likhet med mange andre partier er blir mer innadvendte. Da jeg tok opp dette i eget parti i sommer, var det ingen som lyttet. Tvert imot ble jeg beskyldt for å rakke ned på eget parti. Det eneste partiet som viste positiv interesse for min måte å tenke på, var Senterpartiet.

For meg handler nemlig politikk om å være til stede som tillitsvalgt for folk og velgere. Som stortingspolitiker er jeg en ombudsmann. Partiene er ikke målet, bare et middel. Lojaliteten skal ligge til alle menneskene vi representerer. Dette må vi huske på hver dag i alt vi gjør. Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men SP har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt. Partiets tillitsvalgte framstår som utadvendte og lite preget av innavl, og evner å ta tak i saker som er viktige for mange velgere. Så for meg er skrittet til SP ganske kort og greit å ta. Mye av det jeg er opptatt av, vil jeg få bedre muligheter for å jobbe med der:

 • Et land som henger bedre sammen. «By og land, hand i hand» er blitt en floskel med for lite innhold. Tvert imot har anklagene om at distriktene er imot alle reformer, eller om at Oslo arrogansen tar overhånd, blitt slynget i begge retninger. Vi må overvinne denne konflikten for å bygge landet vårt videre, og SP kan med sin troverdighet og støtte i distriktene ta en hovedrolle her. Jeg håper å kunne bidra til at partiet bedre binder sammen interessene til distriktsbefolkningen med behovene til vanlige folk i Groruddalen og andre steder i storbyene.
 • Politikk handler for meg om rettferdighet, om fordeling og om å gjøre hverdagen for folk på Østkanten og ellers i Oslo lettere og tryggere. De siste årene opplever jeg at dette grunnleggende hensynet har måttet vike, enten det gjelder skatt, avgifter eller bompenger. Vi må ikke få et system der det er arbeideren, renholderen og folk med de laveste inntektene som sitter igjen med den største byrden, mens de som har råd til Tesla og passivhus får lettelsene. Jeg opplever at SP har vært klarere på dette enn de fleste partier. Rettferdig fordeling må gjennomsyre all politikk, også miljøpolitikken.
 • For å skape tilhørighet og trygghet i en mer ustabil verden trenger vi å bygge opp nasjonalstaten og dens rolle. Det er nødvendig for en vellykket integrering at vi er klare på de verdiene nasjonen vår bygger på som full likestilling og å gjøre din plikt før du får din rett. Gode og trygge nasjoner med en sunn patriotisme gir best grunnlag for en god og trygg verden. Norge har store muligheter til å bygge opp det nasjonale eierskapet på mange områder, og slik sikre sin framtid. Da kan vi også bidra best til fred og utvikling i verden for øvrig. Jeg mener Sp har en god forståelse av nasjonalstatens betydning i en globalisert verden, uten å havne i isolasjon.
 • Jeg er enig med Senterpartiet i at vi trenger et styringsdyktig regjeringsalternativ som ikke spriker for mye, og at dette bør bestå av SP og Ap. Det kan svekke folkestyret og Stortingets rolle når det dannes regjeringer der små partier presser gjennom sine særstandpunkter, selv om det store flertallet på Stortinget egentlig er imot det. Vi har sett flere eksempler på dette under Høyre-regjeringen, men også tidligere i den rødgrønne regjeringens periode. Saker som vedtas bør ha reelt flertall på Stortinget og dermed i folket.
 • Det er også viktige enkeltsaker jeg vil få bedre støtte for i SP, bl a:

  – At Ullevål sykehus ikke må nedlegges og selges, men videreutvikles. Dermed vil også alle bydeler i Groruddalen få plass på nye Aker sykehus.

  – At vi trenger å ha praktiske jobber klare fra dag 1 når unge dropper ut av videregående. I dag er det kun 45 slike praksisbrev-plasser i hele landet, mens det trengs hundrevis bare i Oslos østlige bydeler.

  – At vi trenger en behandlingsreform for rusavhengige for å hindre overdosedødsfall og ødelagte liv. Ikke en avkriminalisering hvor alle, også barn og unge, skal kunne gå rundt med f eks 5 g kokain og 20 g hasj.
 • Jeg står fortsatt for alt jeg lovte å kjempe for i valgkampen i 2017. I resten av denne stortingsperioden vil jeg være forpliktet av det partiprogrammet jeg gikk til valg på, også i eventuelle avstemninger der det måtte være i konflikt med SP’s standpunkter. Når jeg likevel allerede nå varsler at jeg sier ja til å være kandidat for SP i Oslo neste år, er det fordi det er nødvendig for å følge opp det svært mange har bedt meg om – å stille til valg i 2021 for å kunne fortsette å jobbe for velgerne og sakene jeg brenner for i fire år til.
 • Jeg håper at jeg ved å være stortingskandidat neste år, kan bidra til at de mange tidligere AP-velgerne som satt hjemme ved partiets elendige kommunevalg i 2019, vil stemme og sørge for et nytt flertall. Jeg ønsker mitt gamle parti lykke til i valgkampen. Begge partiene må lykkes for å danne et regjeringsalternativ med tyngde. Jeg har ikke skiftet side i politikken, snarere tvert imot: Jeg tror jeg i Sp vil kunne jobbe enda bedre for mine folk og saker, og håper at de mange som hittil har støttet meg, blir med på veien videre.

Posted in Generell, Pressemelding, Valg 2021 | Leave a comment

Morten Edvardsen om Ap og taxi i Vårt Oslo

– Taxinæringa trenger ikke Aps fagre ord, men konkret politikk

Morten Edvardsen
POLITISK RÅDGIVER FOR OSLO SENTERPARTIS BYSTYREGRUPPE.
PUBLISERT Lørdag 26. september 2020 – 00:15 
SIST OPPDATERT Lørdag 26. september 2020 – 01:33

DEBATT

Senterpartiet foreslo i bystyret å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi vi mener vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk.

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Mansoor Hussain skriver i VårtOslo at Ap er mot regjeringas endring i yrkestransportloven. Uka etterpå stemmer Ap, SV og MDG sammen med Høyre og Frp mot Senterpartiets forslag om at Oslo bystyre skal be regjeringa utsette reformen i ett år.

Det er så man ikke tror det er sant. Det bidrar i alle fall ikke til å styrke Aps troverdighet som et parti drosjeeierne, sjåførene og andre arbeidsfolk kan stole på.

Senterpartiet foreslo i bystyret 24. september å be regjeringen og Stortinget utsette endringene i taxiregelverket, fordi Senterpartiet mener at vi som lokalpolitikere må engasjere oss i saker som er viktig for byens næringsdrivende og arbeidsfolk, og at vi må si ifra til nasjonale myndigheter når nasjonal politikk rammer i byen vår.

Rammer hardest i Oslo

Det er nå fem uker til den nye loven skal tre i kraft, og skal det være mulig å få utsatt innføringen av loven ytterligere ett år, måtte det tas et nytt initiativ nå. Det ville altså ikke Arbeiderpartiet, SV og MDG være med på.

Byrådspartienes representanter argumenterte godt mot regjeringas forslag i debatten i bystyret, men stemmer altså mot at Oslos folkevalgte forsamling skal engasjere seg i en sak som har store konsekvenser for en viktig yrkesgruppe i byen.

Loven endres ikke i Oslo bystyre, men Oslo er den kommunen i landet hvor dette trolig vil ramme hardest.

Rasering av taxibransjen

Oslos taxinæring er fortsatt i knestående etter at koronaen førte til full stopp. Oslo Taxi rapporterer at de siste fire ukene har kjørt 32 prosent færre turer sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er nedgangen på 34 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bytaxi rapporterer om halvert omsetning per løyve sammenlignet med samme periode i fjor. 65% færre sjåfører er på jobb for Bytaxi nå, sammenlignet med i fjor. Det viser at en totalomlegging av taxinæringa er helt feil nå. Selv de som støtter liberaliseringa må forstå at nå ikke er tida for frislipp.

Senterpartiet mener at endringene innebærer en rasering av arbeidslivet for taxibransjen og gir et dyrere og dårligere tilbud til alle passasjerene. Og vi er ikke alene om det.

Tomme ord

Transportøkonomisk institutt advarer nettopp mot at Høyre-regjeringens deregulering av drosjenæringa vil føre til dårligere lønns- og arbeidsvilkår, høyere priser og vanskeliggjøre kontroll med skatter og avgifter.

I tillegg advarer Norges Taxiforbund sterkt mot lovendringen. Norges Handicapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er også bekymra for tilbudet for personer med funksjonsnedsettelser.

Innlegget Hussain skrev i VårtOslo er jeg og Senterpartiet helt enig i. Det er bare så utrolig synd at Ap i Oslo ikke følger opp i praksis. Det viser at innlegget var tomme ord.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Arve Berntzen om fengsel i Groruddalens Avis

Debatt – Groruddalen Senterparti: Flytt fengselet!

Kjære Statsbygg! Vi har funnet løsningen: Flytt fengselet til Enebakk!

Arve Omtvedt Berntzen 
Groruddalen Sp
Akers Avis Groruddalen
Publisert: 17.09.2020 kl 19:42

TAKK FOR AT DERE har tenkt på oss i Groruddalen når det skal bygges et 30 måls stort fengsel, men denne gangen må vi dessverre melde pass. Vi har rett og slett ikke plass til nok en mastodont av en bygning midt i et av våre siste grønne områder.Vi er ganske så lykkelige her, men sliter noe med omdømmet. Riksmedia synes å tro at det bare er ungdomskriminelle, gjenger og fattigdom i dalen, og da forstår dere sikkert hvorfor et høysikkerhetsfengsel vil få begeret til å renne over.

HAR DERE HØRT hvordan stemninga for nytt fengsel er her i dalen? Dere har muligens hatt et folkemøte allerede? Ikke at jeg har fått med meg det, men invitasjonen kan jo ha blitt tatt av spamfilteret. Uansett kan jeg fortelle dere at folk er ganske så negative. Så da vet dere det. 

Men fortvil ikke, vi har en løsning. Her om dagen fikk vi et hyggelig brev fra Enebakk Sp. De har kikket på kravene og funnet ut at Gran i Enebakk kan være et godt alternativ. Det er innenfor kravet på 25 km fra Oslo sentrum og har gode kollektivforbindelser. Formelle krav er dermed i boks. Sjekk!

Enda viktigere, kjære Statsbygg, er den positive holdningen Enebakk viser. De er villig til å sette av 30 mål til bygget og ser hvordan kriminalomsorgen er en viktig oppgave. I tillegg til å gi de innsatte en ny sjanse, skaper fengselet nye arbeidsplasser og skatteinntekter.

Når fengsler legges på rett sted og med lokal entusiasme, vinner alle: innsatte, ansatte og familiene til begge. Men jeg kan garantere dere: Det kommer ikke til å skje hvis fengselet allikevel ender på Bredtvet.

VI VAR VANT TIL et koselig lite fengsel med 50 plasser til kvinner. Ender vi opp med 350 høysikkerhetsinnsatte i et område hvor naturen står ribbet tilbake og lokalbefolkningen gremmes, er jeg sikker på én ting: Alle taper. Og vi må jobbe så enda mye hardere enn i dag for å overbevise resten av Norge om at vi ikke er noen kriminalisert getto, men et godt sted å bo for alle.

Så kjære Statsbygg, ta en telefon til Nils-Petter Wiik i Enebakk Sp, og så ordner det seg. Dere kommer ikke til å få kjeft denne gangen, men bare ros. Vi lover.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Groruddalen Sp til Groruddalens Avis om fengsel i Bredtvetskogen

Groruddalen Senterparti: «Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel»

Av Ørjan Brage
Akers Avis Groruddalen
Publisert: 18.02.2020 kl 20:30

Groruddalen Senterparti:

«Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel»

Oslo Senterparti avholdt sitt fylkesårsmøte i helga, og da benyttet delegasjonen fra Groruddalen muligheten til å ta opp saken om fengselsplanene på Bredtvet.

Groruddalen Sp var godt representert på møtet, og en av sakene de hadde med seg til debatten, var selvsagt planene om å bygge storfengsel på Bredtvet.

På grunn av mange resolusjonsforslag rakk ikke årsmøtet å votere over denne saken, men den ble vedtatt oversendt til endelig behandling i fylkesstyret på det første styremøtet, forteller Aksel Torsnes Mehlum fra Groruddalen Senterparti.

Resolusjonsteksten lyder som følger:

«Ja til Bredtvetskogen, nei til fengsel.

Senterpartiet vil jobbe for flere grøntarealer i Oslo. Senterpartiet går derfor imot en nedbygging av Bredtvetskogen. Statsbygg har lagt planer for en storstilt utbygging av fengselet på Bredtvet. En potensiell utbygging innebærer en nedbygging av et av de siste ubebygde grøntområdene i Groruddalen: Bredtvetskogen. Grøntområdet er viktig for dyre-, plante- og insektliv.

Bredtveit fengsel

De mange barnehagene og skolene som befinner seg i umiddelbar nærhet av Bredtvetskogen, benytter området for utendørsaktiviteter. Bredtvetskogen er viktig for å beholde et godt bomiljø for de mange beboerne mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei.

Oslo Senterparti vil si nei til å bygge nytt storfengsel i Oslo i Bredtvetskogen.»

Supplering av lokallagsstyret

Lokallagstyret benyttet også anledningen til å supplere inn to engasjerte medlemmer, slik det lokale årsmøtet før jul hadde gitt dem fullmakt til. Styret i Groruddalen Sp består nå av leder Arve O. Berntzen (Furuset), Inger Bigum (Vestli), Aksel T. Mehlum (Romsås), Kjetil Seigen (Teisen), Vebjørn Varlid (Kalbakken) og Karen Følgesvold (Ellingsrud).

Posted in Avisartikler, Resolusjoner | Leave a comment

Intervju i Nordstrands blad: Lokalpolitiker og trefeller Fredrick Bjerke (Sp) raser over ulovlig trehogst på Nordstrand

Av Martin Thorland Jutkvam
Publisert: 23. september 2020, kl. 06:00 
Sist oppdatert: 23. september 2020, kl. 06:00

Fredrick Bjerke (Sp) jobber selv med å felle trær, men har lite til overs for ulovlig trehogst på Nordstrand. Han mener enkelte utbyggere ikke har respekt for lover og regler.

NORDSTRAND: I yrket som trefeller har lokalpolitiker Fredrick Bjerke hatt flere oppdrag for huseiere i Bydel Nordstrand. Han er også selv født og oppvokst i bydelen. Han mener flere utbyggere tar seg altfor godt til rette og bryter reglene.

– Det er null respekt ovenfor demokrati, lover og regelverk. Mange utbyggere har en holdning til at «Nei, det gjelder ikke meg, så da er det greit». Sånn funker det ikke. Utbyggere har like strenge regler som en privatperson, men det svir kanskje ikke like mye å få bot som for mannen i gata, sier han.

– Jeg mener det er viktig å vise mer hensyn. Tenke på naboer rundt og omgivelsene. Ja, det er greit at treet står på din tomt og at du sånn sett eier det, men vi har regelverk som for eksempel småhusplanen – og de skal følges, forteller Bjerke.

I flere saker det siste året har Nordstrands Blad skrevet om naboer som reagerer på felling av trær på nabotomten. Mer om det kan du lese her:

Trist når store trær forsvinner

I jobben som trefeller har Bjerke takket nei til mange oppdrag hvor fellingstillatelsene ikke er på plass.

– Har man søkt må man vente på en avgjørelse. Er det slik at treet er i livsfare så får man ta den sjansen det er å felle det, men jeg vil helst gjøre ting så ordentlig som mulig, sier Bjerke.

– Du jobber selv som trefeller, men så snakker du så varmt om trærne på Nordstrand. Hvordan har det seg?

– Det høres ut som jeg gjør dårlig business, sier han etterfulgt av en god latter.

– Nei, vi i Senterpartiet er veldig opptatt av eiendomsrett. Når du har en eiendom er det du som eier trærne, men så har man et overordnet regelverk for at ikke alle trær skal forsvinne, sier Bjerke.

– De trærne man har her på Nordstrand, og i ulike hager, tar imot både for svevestøv, støy og uren luft. I hver kubikk med stående tømmer er det cirka 700 kilo karbon som er bundet opp. Derfor er det veldig trist at mange trær forsvinner.

Flere skoler før nye boliger

Bjerke mener at fortettingen også må ta mye av skylden for at mange av grøntområdene forsvinner på Nordstrand. Han mener man derfor bør ta grep flere steder, før man bygger flere boliger.

– Det som er problemet her oppe er at infrastrukturen er sprengt. Folk klager over parkerte biler i gatene og det er én ting, men bygges det mer så må man få på plass flere avganger for buss, trikk og T-bane.

– Hvis det er en ting man virkelig trenger, fremfor fortetting og nye boliger, så er det flere skoler. Skolene i distriktet er sprengt og elever blir flyttet mellom ulike skoler og bydeler. Sånn kan vi ikke ha det.

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Sigrid Lien Sagabråten om kommunal selvstendighet i Nationen

Mer makt til kommunene? Ja takk, Høyre!

Sigrid Lien Sagabråten
Leder i Oslo Senterungdom
Publisert: 17.09.20, 11:45
Oppdatert: 17.09.20, 11:45

Norge er rik på naturressurser, men vi er også rike på klode hoder fulle av skaperkraft. Da er det viktig at vi legger til rette for økonomisk vekst, også utenfor Oslo. Mer makt til kommunene og mindre makt til fylkesmannen vil bidra til dette.

Sigrid Lien Sagabråten er leder i Oslo Senterungdom. Foto: Privat

Det er de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta, skriver distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre i Nationen 11.09.2020. Som senterpartist er jeg overraskende enig. Samtidig skulle jeg gjerne sett at Høyre faktisk fulgte opp denne politikken.

De siste årene har Høyre tvunget gjennom en rekke sentraliserende reformer, til tross for enorme protester lokalt. Eksempler på dette er nærpolitireformen, kommunereformen, og regionreformen – for å nevne noe. Mens Høyre skryter av at nærpolitireformen fører til at politiet får økt tilstedeværelse, sier politiet selv at reformen har ført til mindre tilstedeværelse.

Selv om folkeavstemninger har vist at kommuner ikke ønsker å slå seg sammen, har Høyre gjennomført flere tvangssammenslåinger. I Høyres nye partiprogram, som Hofstad Helleland leder arbeidet med, «ønsker Høyre å videreføre kommunereformen». Mer tvang, med andre ord.

Nylig har hjemfylket mitt blitt Viken, en region som verken var ønsket i Buskerud, Akershus eller Østfold. Likevel valgte Høyre å bruke milliarder av skattekroner på en tvangsammenslåing. Argumentene deres var at de ønsket at fylkene skulle bli mer robuste og få flere oppgaver (altså få mer makt).

At Norge er rik på naturressurser, og at kommunene burde få mer makt er jeg også helt enig i. Senterpartiet ønsker derfor at kommunene skal få vetorett ved utbygging av vindkraft, samt hjemfallsrett på vindkraftverk som alt er bygget. Dessverre ble disse forslagene nedstemt fra Høyre.

Samtidig vet vi at protester kan føre til at Høyre skrinlegger forslag. Senest i vinter foreslo regjeringens kraftskatteutvalg å avvikle kommunenes lovbestemte rettigheter til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft og å endre verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt, noe som ville ført til at 3,6 milliarder kroner årlig ville blitt overført fra vannkraftkommunene til staten.

At Høyre nå skriver at de ønsker mer makt til kommunene er derfor gledelig. Jeg regner derfor med at Høyre respekterer lokale folkeavstemninger, slutter med tvangssammenslåing av kommuner, støtter oppløsning av Viken og står sammen med Senterpartiet i andre forslag som gir økt selvstyre og mer økonomisk vekst i kommunene. Det er tross alt de lokale som vet hvor skoen trykker, og kjenner de lokale forholdene best. Ikke byråkrater i Oslo-gryta.

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Fredrick Bjerke til Nordstrands blad om beboerparkering

Image may contain: 1 person
Posted in Intervjuer i media | Leave a comment

Morten Edvardsen i Vårt Oslo om sykkelvei i Gyldenløves gate

– Lokaldemokratiet og naboer overkjøres i Gyldenløves gate


DEBATT

I stedet velger Rødt, SV, Ap, MdG og Venstre å tvinge gjennom byggingen av en sykkelvei i et nabolag der både de folkevalgte og naboene protesterer høylytt.

Beslutningen fra Ap, MdG, SV, Rødt og Venstre i bystyret onsdag, om å tvinge gjennom bygging av sykkelvei i Gyldenløves gate, fremstår som trist. Den er et stygt eksempel på sentralmaktas arroganse ovenfor lokale folkevalgte og nabolaget.

Senterpartiet ønsker sykkelveier og tiltak for å sikre myke trafikanter og å kutte utslipp fra transporten, la det ikke være tvil om det.

Men av og til må man lytte – selv om man har laget en sykkelveiplan et par år tilbake i tid. Når man titter opp fra skrivebordet, slår virkeligheta deg av og til i ansiktet.

Bra for lokaldemokratiet

Innvendingene som kommer i en sak der man trodde man hadde helt rett, kan nemlig være både legitime, gode og verdt å lytte til, og å gjøre om et vedtak trenger ikke være et nederlag. Det kan til og med være bra for tilliten til lokaldemokratiet.

I denne saken har bydelsutvalget i februar 2019 vedtatt at de ønsker en løsning med blanda trafikk og ytterligere fartsreduserende tiltak. Naboene har vært konstruktive og kommet med alternative forslag, men blir avvist, mens byrådet og bystyreflertallet peiser på.

Venstres Marit Vea påstod i bystyret at lokalpolitikerne støtter deres og byrådets holdning. Det er ikke sant, og man bør forvente at en seriøs politiker som Vea har satt seg inn i referatene fra møtet i bydelsutvalget før hun argumenterer slik.

Stygg ulykke

MdGs Sirin Hellvin Stav påpeker helt korrekt at areal er en mangelvare i Oslo, men nettopp derfor må vi dele på arealet og ikke bare prioritere én gruppe trafikanter – altså de syklistene som vil kjøre raskest mulig gjennom bomiljøer.

Senterpartiet skulle heller ønske at man prioriterer sykkelveibygging der innbyggerne faktisk vil ha det og på de mest ulykkesutsatte områdene, som i Sørkedalsveien, der det var en stygg ulykke senest i våres.

I stedet velger Rødt, SV, Ap, MdG og Venstre å tvinge gjennom byggingen av en sykkelvei i et nabolag der både de folkevalgte og naboene protesterer høylytt.

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment

Vårt Oslo om at Oslo Sp’s Morten Edvardsen fremmer krav om granskning av Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger

Posted in Intervjuer i media | Leave a comment