Monthly Archives: February 2015

Oslo trenger nye ideer og grønne løsninger

Oslo Sp vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og muligheter. Sp vil ikke akseptere at folk skal falle utenfor uten at fellesskapet griper inn. Oslo Senterparti ser innbyggerne som ansvarsfulle … Continue reading

Posted in Byutvikling, Resolusjoner | Leave a comment

Oslo Senterparti støtter stortingsgruppen sitt nei til tiggeforbud

Senterpartiets stortingsgruppe vedtok 5. februar å ikke støtte regjeringens forslag til lovfesting av et nasjonalt tiggeforbud. Oslo Senterparti støtter stortingsgruppas avgjørelse. Et tiggeforbud utfordrer Senterpartiets mest grunnleggende verdier. Å kriminalisere det å be om, og det å gi hjelp, undergraver … Continue reading

Posted in Byutvikling, Resolusjoner | Leave a comment

Nei til å selge Norge bit for bit

Oslo Senterparti ser veldig positivt på den debatten som er skapt med det ferske oppropet “Nei til salg av Norge”. Oppropet kom overraskende på mange, men har i løpet av kort tid fått stor tilslutning ute i folket. Oppropet reiser viktige spørsmål og slår … Continue reading

Posted in Resolusjoner | Leave a comment

Mer makt og midler til bydelene!

  Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Derfor går Oslo Senterparti inn for mer makt og penger til bydelene. Vi er også tilhengere av mer direkte demokrati, for eksempel gjennom lokale folkeavstemninger i viktige saker. Dagens bydelsutvalg er rene sandpåstrøingsorganer. Det … Continue reading

Posted in Byutvikling, Resolusjoner, Sentralisering | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på årsmøtet 7.2.2015: TISA truer folkestyret

De pågående TISA-forhandlingene mellom Norge og en rekke andre land legger opp til å presse fram en omfattende konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Mye peker i retning av en TISA-avtale (Trade in Services Agreement) som vil hindre Norge i … Continue reading

Posted in EØS, Resolusjoner | Leave a comment

Aisha Naz Bhattis taler til Senterpartiets landsmøter – YouTube

For Aishas tale til landsmøtet i 2017, se https://www.youtube.com/watch?v=dzy-7wqA6j4&feature=youtu.be&t=6063. Aishas tale til landsmøtet i 2015 finner du på https://www.facebook.com/aishanazbhatti/?fref=ts.

Posted in Generell, Landsmøte | Leave a comment

Informasjon om Oslo Sp’s politikk og aktiviteter

Her finnes informasjon om hva Oslo Sp mener og gjør. Se også sidene våre hos Sp sentralt og Facebook-sidene!

Posted in Generell | 1 Comment