Resolusjon vedtatt på årsmøtet 7.2.2015: TISA truer folkestyret

De pågående TISA-forhandlingene mellom Norge og en rekke andre land legger opp til å presse fram en omfattende konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Mye peker i retning av en TISA-avtale (Trade in Services Agreement) som vil hindre Norge i å reversere konkurranseutsetting som alt er i gang. Videre kan Norge komme til å binde seg til at framtidige regelendringer alltid skal skje i ytterligere liberaliserende retning.

Om Norge sier ja til en slik avtale vil det bli umulig for senere storting å gjøre om på mye av den liberaliseringen som den blåblå regjeringen er i ferd med å gjennomføre. Det er ikke vanskelig å forstå at dagens regjering synes det er en god ide i ro og mak å forlenge dens visjon om Markeds-Norge inn i evigheten. For oss som i stedet ønsker et samholds-Norge, er det derimot viktig å få fakta om forhandlingene fram på bordet.

Oslo Senterparti vil be partiets stortingsgruppe om å utfordre såvel regjeringspartiene som dens to støttepartier til å sørge for dette. Prinsippene for en TISA-avtale går, i tråd med tankegangen i EU, ut på å fjerne nasjonale reguleringer og redusere nasjonal selvråderett. Dersom forhandlingene lykkes, mener vi i likhet med blant andre Liv Signe Navarsete at det vil være riktig med en folkeavstemning om TISA-avtalen.

Oslo Senterparti vil også advare mot følgene av EUs pågående forhandlinger med USA om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP). Også disse forhandlingene går ut på å legge kjelker i veien for nasjonalstatenes frihet til å gripe inn i markedskreftenes frie spill. Lykkes forhandlingene, vil det utgjøre en trussel mot både matsikkerhet, småskalaproduksjon, miljøstandarder og faglige rettigheter i Europa. Norge blir i så fall direkte berørt av dette gjennom EØS-regelverket.

Oslo Senterparti vil be stortingsgruppen om å ta initiativ til en åpen høring om TTIP-forhandlingenes konsekvenser for Norge.

This entry was posted in EØS, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.