Oslo trenger nye ideer og grønne løsninger

Oslo Sp vil ha et grønt, moderne, kulturelt og tolerant Oslo der folkevalgte i bydelene får mer makt og muligheter. Sp vil ikke akseptere at folk skal falle utenfor uten at fellesskapet griper inn.

Oslo Senterparti ser innbyggerne som ansvarsfulle mennesker, og ikke bare som kunder i et marked. Vi vil ha et Oslo for samhold, ikke for konkurranseutsetting. Vi trenger et grønt og nært styre, ikke blått og sentralisert. Det fellesskapet vi har bygget opp, skal ikke selges ut av ideologiske årsaker.

Oslo skal være et internasjonalt storbyforbilde innen miljø, gründerskap, planlegging og lokaldemokrati. Vi vil ha en by der vi tar vare på våre grønne lunger, legger til rette for at folk kan dyrke egen mat i parsellhager og kolonihager. Byen skal utvikles for menneskene som bor i den, ikke først og fremst for kapitalfond. Folk skal ha makt og myndighet. Derfor vil vi ha en lokaldemokratireform i byen.

Oslo skal være byen med det store hjertet. Vi skal vise respekt for hverandre, og folk skal føle tilhørighet i et fellesskap uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, religion, legning, kjønnsidentitet eller alder. Oslo trenger en integreringspolitikk med flere arenaer der folk med forskjellig bakgrunn møtes.

Våre løsninger er ikke forenelig med høyresidens privatiserings- og sentraliseringspolitikk der miliarder betyr mer enn mennesker. Høyre og Frp har styrt Oslo i ulike konstellasjoner siden 1997. Det er på tide med et skifte. Oslo trenger nye ideer og grønne løsninger.

This entry was posted in Byutvikling, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.