Monthly Archives: March 2015

Sak om Oslo Senterparti og partiets klimapolitikk i Nationen 27.03.2015

    Klikk på bildet for å forstørre.  

Posted in Debattinnlegg, Generell | Leave a comment

Sps klimavedtak på landsmøtet 21.3.2015

Grønt skifte for bedre klima 21.03.2015 Menneskeskapte klimaendringer truer livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Overgang fra fossile til grønne energikilder er et grønt skifte som er helt nødvendig for å begrense omfanget av klimaendringene. Kampen for et bedre miljø krever at … Continue reading

Posted in Landsmøte | Leave a comment

Tilsvar til en kommentar av Dagbladets Martine Aurdal

  Senterpartiet dufter blomster og tikka masala! Sp lukter fisk og landbruk, skriver Martine Aurdal. Hun bør pusse nesen   Publisert den 25. mar. 2015, kl. 08:00 Av Aisha Naz Bhatti, Syver Glordencio Mendoza Zachariassen og Kurtish Iljazi Oslo Senterparti … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Landsmøte, Mat | Leave a comment

Aisha Naz Bhattis innlegg under generaldebatten på Sps landsmøte 21.03.2015

Film på YouTube.

Posted in Landsmøte | Leave a comment

Morten Edvardsens innlegg om lokaldemokrati i byene på Sps landsmøte 21.03.2015

Gode landsmøte! Vi vil la folk få bestemme mer over sine egne liv og egne lokalmiljø. Vi vil flytte makt og beslutningsmyndighet til et så lavt nivå som mulig. Vår modell for folkestyre skal være offensiv – vi skal tørre … Continue reading

Posted in Byutvikling, Landsmøte, Sentralisering | Leave a comment

Liv Signe Navarsete om TISA på SP-landsmøtet 20.03.2015

Senterpartiets generaldebatt – her er heile innlegget, 3-minuttaren vart eit selektivt utval:-) Gode landsmøte! Senterpartiet har stått opp, kjempa og vunne mange politiske slag. Frå EU-kamp til ostetoll, frå dei store globale kampane til dei lokale nærmiljøsakene. I og utanfor … Continue reading

Posted in EØS, Landsmøte | Leave a comment

Nei til å selge Norge bit for bit – Resolusjonsforslag fra Oslo Sp til landsmøtet 2015

Oslo Senterparti ser veldig positivt på den debatten som er skapt med det ferske oppropet “Nei til salg av Norge”. Oppropet kom overraskende på mange, men har i løpet av kort tid fått stor tilslutning ute i folket. Oppropet reiser … Continue reading

Posted in Landsmøte | Leave a comment

Slutten på oljealderen – fylkesleder John André Storebø på Sps landsmøte 2015

Landsmøte, ordstyrere, alle andre Vi lever i dag i slutten av Oljealderen. Mens fortjenesten og avkastningen i oljebransjen synker raskt, har verden aldri før sett en lignende satsing på fornybar energi. De største og rimeligste oljefeltene tappes i dag for … Continue reading

Posted in Landsmøte | Leave a comment

TISA truer folkestyret – resolusjonsforslag fra Oslo Sp til landsmøtet 20.03.2015

TISA truer folkestyret De pågående TISA-forhandlingene mellom Norge og en rekke andre land legger opp til å presse fram en omfattende konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Mye peker i retning av en TISA-avtale (Trade in Services Agreement) som vil hindre Norge … Continue reading

Posted in EØS, Landsmøte | Leave a comment