Slutten på oljealderen – fylkesleder John André Storebø på Sps landsmøte 2015

Landsmøte, ordstyrere, alle andre

Vi lever i dag i slutten av Oljealderen.

Mens fortjenesten og avkastningen i oljebransjen synker raskt, har verden aldri før sett en lignende satsing på fornybar energi.

De største og rimeligste oljefeltene tappes i dag for de siste dråpene, mens oljeressurser som oljesand eller skiferolje, som er vanskeligere tilgjengelig og mer ressurskrevende å utnytte, står igjen. Legger man til det sterke fallet i oljeprisen, ser man fallende lønnsomhet i oljebransjen.

Når til og med Erna Solberg får seg til å si at oljeindustrien ikke lenger vil være vekstmotoren i norsk økonomi – da bør varsellampene lyse.

Så må man også huske at det tok mange mange år, med sterke investeringer og negativ lønnsomhet, før man begynte å tjene penger på oljen. For at noe skal bli lønnsomt må man investere og utvikle ny teknologi, slik at man får fordelene av masseproduksjon og lavere produksjonskostnader. Akkurat det er det man i dag gjør innen det fornybare, der kostnadene faller, mens investeringene og lønnsomheten viser sterk vekst.

Og så er det noen som mener at fornybar energi er et dårlig investeringsområde for Norge. Men Danmark satser hardt på offshore vindmøller, og er en av de største produsentene av vindmøller i hele verden. Vel, Danmark har ikke bedre offshore-ekspertise enn Norge. Danmark har ikke mer hav enn Norge. Danmark har ikke mer kapital enn Norge. Når de kan satse – så kan vi! Når Ikea selger fix-it-yourself solcellepaneler i USA, Storbritannia, Danmark og Sverige, når Tyskland på en god solskinnsdag produserer mer solkraft enn hele Norges vannkraft til sammen, kan Norge, som på jordkloden bare ligger noen få breddegrader nord for Tyskland, og satse på solkraft. Når Norges bølgekrafteksperter fra Universitetet i Ås eksporteres til Storbritannia, bør Norge med vår lange kystlinje og satse på bølgekraft og tidevannskraft. Når Avinor og Gardermoen kan kjøre frem store anlegg for geotermisk varme, kan Staten følge etter og benytte energien som ligger rett under bakken.

Alle grafer, all statistikk, sier det samme. Ikke bare for klima og miljø, men for verdensøkonomien. Pilene for oljeindustrien peker nedover. Pilene for fornybare næringer peker oppover. Dette er ikke min mening, men en faktaopplysning.

Oljealderen er nå over. Vi må omstille oss, og vi må omstille oss nå. Derfor håper jeg vi denne helgen vedtar en offensiv og tydelig klimaresolusjon.

Godt landsmøte!

This entry was posted in Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.