Morten Edvardsens innlegg om lokaldemokrati i byene på Sps landsmøte 21.03.2015

Gode landsmøte!

Vi vil la folk få bestemme mer over sine egne liv og egne lokalmiljø. Vi vil flytte makt og beslutningsmyndighet til et så lavt nivå som mulig.

Vår modell for folkestyre skal være offensiv – vi skal tørre å demokratisere og gi folk makt.

Derfor holder Sp fanen høyt mot tvangssammenslåing. Høyre vil slå sammen og lage store enheter, men når er stort stort nok? Og når er stort for stort?

Jeg mener Oslo har laga seg en modell som undergraver demokratiet.

Vi sier at de små kommunene selv må få bestemme størrelse og organisering.

Men hva med de største kommunene?

Det er langt fra Berlevåg til Brussel, sa man i EU-kampen. Men det er jammen meg langt fra Bogerud til Stian Berger-Røsland også.

Oslo er veldig en sentraltstyrt by. Oslo har et demokratisk underskudd. Det er ikke lett å bli klok på hvordan man som innbygger kan være med i utvikling av politikken i byen for vanlige folk.

Senterpartiet sitt svar på demokratiunderskuddet må være at vi vil gi muligheten til å flytte makt fra kommunale etater og byrådet ned til folkevalgte, lokale organer.

Men det er ikke likegyldig hvordan dette organiseres. Som Anne B. påpekte, har ikke bydelsutvalgene i Oslo reell makt. De er sandpåstrøingsorgan. Det kan ikke Sp som folkestyreparti finne seg i. Og vi kan ikke være bekjent av å ikke ha en politikk for dette.

Det er faktisk i de store kommunene i Norge at utfordringen med lokaldemokratiet er størst. Hvorfor snakker ikke Høyre om det? Om vi skal reformere folkestyret i Norge, er det storbyene som burde stå øverst på agendaen.

Tenk det – i kommunereformen skal vi ikke gjøre noe der Høyres toppolitikere selv styrer, der går alt så meget bedre.

Landsmøte, vi kan ikke vedta et program om gode nærmiljø som ikke sier ETT ord om hvordan vi skal desentralisere makt i de største kommunene i landet.

Vi vil ikke at vi i programmet skal si at vi skal splitte opp Oslo. Men vi vil at Senterpartiet skal bry seg om demokratiet i byene.

This entry was posted in Byutvikling, Landsmøte, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.