Monthly Archives: April 2015

Styret i Oslo Senterparti om gruvedrift og slamdeponi i Førdesfjorden

Styret i Oslo Senterparti slutter seg til Senterungdommen i Sogn og Fjordane sin uttalelse om gruvedrift og slamdeponi i Førdesfjorden. Se link: Senterungdomen i Sogn og Fjordane: Nei til sjødeponi og dårleg bruk av mineralresursar

Posted in Vedtak | Leave a comment

Kommunevalgprogram for Oslo Senterparti 2015-2019

ENDELIG PROGRAM for Oslo Sp ved kommunevalget 2015. (Klikk eventuelt på READ MORE for å komme til den aktive lenken.)

Posted in Byutvikling, Integrering, Mat, Program, Sentralisering, Vedtak | Leave a comment

Oslo Senterpartis fylkesstyre ønsker at Norge anerkjenner Palestina som en egen stat

Likhet er en av Senterpartiets kjerneverdier. Styret i Oslo Sp mener at likhet og likeverd er positivt i alle spørsmål, fra det mellommenneskelige til det internasjonale, og ønsker å bidra til å skape økt likeverd mellom israelere og palestinere. På … Continue reading

Posted in Vedtak | Leave a comment