Styret i Oslo Senterparti om gruvedrift og slamdeponi i Førdesfjorden

Styret i Oslo Senterparti slutter seg til Senterungdommen i Sogn og Fjordane sin uttalelse om gruvedrift og slamdeponi i Førdesfjorden. Se link:

Senterungdomen i Sogn og Fjordane: Nei til sjødeponi og dårleg bruk av mineralresursar

This entry was posted in Vedtak. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.