Sak i Aftenposten om bussing og Oslo Sp’s 1. kandidat Aisha Naz Bhatti

Spørsmålet om hvorvidt barn bør busses fra etnisk homogene skoler til etnisk blandede skoler dersom foreldrene ønsker det har vært en del diskutert i media.

Aftenposten har skrevet en egen sak om Aisha Naz Bhattis synspunkter på dette, se denne artikkelen.

This entry was posted in Debattinnlegg, Integrering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.