Monthly Archives: September 2015

Trygve Magnus Slagsvold Vedum foreslår gratis skolemat som prøveprosjekt i Groruddalen

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets leder, vil innføre gratis skolemat som en del av Groruddals-satsinga. Først foreslår han to millioner kroner til et prøveprosjekt. – Vi har tro på skolemat som et nasjonalt virkemiddel. Vi mener det har en utjevningseffekt. Alle skal … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Mat | Leave a comment

Oslo Senterparti om flyktninger og integrering: Integrering 2.0

Verden må møte den største flyktningekrisen på mange tiår. Regjeringa er handlingslammet. De taler med to tunger om bosetting, og sier ingenting om integrering. I motsetning til FrP, som ønsker å stenge både Europa og Oslo, innser Oslo Senterparti at … Continue reading

Posted in Generell, Integrering | Leave a comment

Styrket forebygging: Aisha Naz Bhatti om forebyggende arbeid i skolen

Ensomhet, omsorgssvikt, mobbing og psykososiale vansker kan føre til psykisk sykdom, fravær og frafall fra skolen. Lærerne beskriver sosiale problemer de ser, men ikke har tid til eller kompetanse til å følge opp. Tilbudet i skolen er rettet mot barn … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti krever redusert antall drosjer i Oslo

Oslo Senterpartis førstekandidat ved kommunevalget 2015, Aisha Naz Bhatti, krever at det blir færre taxier i Oslos gater. I følge Dagsavisen 28.07.2015: “Havner Senterpartiet på vippen etter høstens lokalvalg i Oslo, vil de kreve færre taxier i gatene for å støtte … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Forslag fra Oslo Sp: Buss minoritetselever til Vestkanten

Sps 1. kandidat til bystyret, Aisha Naz Bhatti, mener det er verdt et forsøk med frivillig bussing av minoritetsspråklige elever for å utjevne forskjellene mellom øst og vest. Senterpartiet har ikke vært i bystyret på mange år. Nå har Oslo … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Integrering | Leave a comment

Senterpartiet i Groruddalen: Vil styrke fritidstilbudene

Senterpartiet har sett seg lei på at fritidstilbudene for barn og unge kuttes hvert år. De vil derfor legge vekt på langsiktige planer for å skape et godt nærmiljø. Se denne artikkelen om fritidstilbud i avisa Groruddalen.

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment