Styrket forebygging: Aisha Naz Bhatti om forebyggende arbeid i skolen

Ensomhet, omsorgssvikt, mobbing og psykososiale vansker kan føre til psykisk sykdom, fravær og frafall fra skolen. Lærerne beskriver sosiale problemer de ser, men ikke har tid til eller kompetanse til å følge opp.

Tilbudet i skolen er rettet mot barn og unge som allerede har fått problemer. Vi mener at forebygging og tidlig innsats må styrkes, skriver Aisha Naz Bhatti i et innlegg i Dagbladet.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.