Monthly Archives: October 2015

Respresentantforslag fra Kjersti Toppe og Tryge Magnus S. Vedum om sykehusorganiseringen i Oslo

Kjersti Toppe og Trygve Magnus Slagsvold Vedum har fremmet forslag i Stortinget om hvordan sykehusene i Oslo bør organiseres. De går blant annet inn for å gjenopprette lokalsykehusfunksjonen for Aker sykehus. Se https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=62365

Posted in Byutvikling, Generell, Sentralisering | Leave a comment

Pølser og politikk høsten 2015

Møteserien om pølser og politikk fortsetter med møter 20.10. og 24.11. Se Kalender for detaljer om tid og sted.

Posted in Generell | Leave a comment