Respresentantforslag fra Kjersti Toppe og Tryge Magnus S. Vedum om sykehusorganiseringen i Oslo

Kjersti Toppe og Trygve Magnus Slagsvold Vedum har fremmet forslag i Stortinget om hvordan sykehusene i Oslo bør organiseres. De går blant annet inn for å gjenopprette lokalsykehusfunksjonen for Aker sykehus. Se

https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Saker/Sak/?p=62365

This entry was posted in Byutvikling, Generell, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.