Monthly Archives: March 2016

Mehmet Kaan Inan (H) og Aisha Bhatti (Sp) om bussing

Her følger to innlegg om bussing, først fra Mehmet Kaan Inan, som var kandidat til bydelsutvalget på Søndre Nordstrand ved valget i 2015, og så et tilsvar fra Aisha Naz Bhatti, Oslo Sp. Forslaget om bussing skaper kun større ulikheter MEHMET … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Integrering | Leave a comment

Naz Bhatti lei av at kontantstøtte-motstanderne misbruker innvandrerkvinner i sin argumentasjon. Artikkel i Aftenposten 13.3.2016

  SOLVEIG RUUD OPPDATERT: 13.MAR. 2016 10:06 PUBLISERT: 13.MAR. 2016 10:06   – De som påstår at kontantstøtten hindrer integrering av minoritetskvinner, får dokumentere det, sier Sp-politiker Asiha Naz Bhatti. – Argumentet går igjen og igjen: at kontantstøtten hindrer innvandrerkvinner … Continue reading

Posted in Debattinnlegg, Integrering | Leave a comment

Oslo Sp ber Norge holde fingrene fra TTIP og TISA – resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

EU og USA forhandler i disse dager om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement). TTIP – en utvidet EØS-avtale TTIP-partnerskapsavtalen omfatter mer enn tradisjonelle handelsavtaler. TTIP omfatter avtaler knyttet til offentlig- og private investeringer, … Continue reading

Posted in Årsmøte, EØS, Oslo Sp, Resolusjoner | Leave a comment

OSLO SENTERPARTI VIL HA STYRT AVVIKLING AV PELSDYRNÆRINGEN – resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

I løpet av de siste ti årene har flere faginstanser og politiske partier tatt standpunkt mot pelsdyroppdrett. Som en følge av dette, har flere land vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett eller innført strenge regler. Pelsdyrnæringen i Norge består i dag av … Continue reading

Posted in Årsmøte, Oslo Sp, Resolusjoner | Leave a comment

Flyktningekrise – tenke globalt, integrere lokalt. Resolusjon fra Oslo Sps årsmøte 05.03.2016

Oslo Senterparti mener at norsk asyl- og flyktningpolitikk skal bygge på humanistiske tradisjoner og vårt internasjonale ansvar for å hjelpe mennesker i nød. Alle som søker om asyl skal sikres god og individuell behandling, slik at ingen sendes tilbake til … Continue reading

Posted in Årsmøte, Integrering, Oslo Sp, Resolusjoner | Leave a comment

Planene om nytt regjeringskvartal må endres – RESOLUSJON FRA OSLO SENTERPARTIS ÅRSMØTE 05.03.2016

Oslo Senterparti mener at planene om et nytt regjeringskvartal må endres. Samlokalisering av alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet, er en unødvendig kostbar løsning. De departementene som i dag er plassert i R-5 og R-6 på vestsiden av Akersgata, bør forbli der … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Oslo Sp, Resolusjoner | Leave a comment

Nordisk passfrihet – resolusjon fra Oslo Senterpartis årsmøte 05.03.2016

Passunionen ble etablert i 1954 og gjør at innbyggerne i de nordiske landene kan reise passfritt over grensene og bosette seg hvor som helst i Norden. De nordiske landene er i dag med i Schengen-samarbeidet som i praksis er satt … Continue reading

Posted in Årsmøte, EØS, Oslo Sp, Resolusjoner | Leave a comment

KVU OSLO-NAVET – HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO SENTERPARTIS ÅRSMØTE 05.03.2016

Vurderinger fra Oslo Senterparti: Oslo Senterparti er glad for at det endelig er utarbeidet et helhetlig konsept for å løse transportutfordringene i Oslo og Akershus, og støtter hovedkonklusjonene i utredningen. Planene stiller store krav til samordning og koordinering av både … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment