Nordisk passfrihet – resolusjon fra Oslo Senterpartis årsmøte 05.03.2016

Passunionen ble etablert i 1954 og gjør at innbyggerne i de nordiske landene kan reise passfritt over grensene og bosette seg hvor som helst i Norden.

De nordiske landene er i dag med i Schengen-samarbeidet som i praksis er satt til side. Med åpne grenser i Europa, har migrasjonsstrømmen ført til at noen land innfører streng grensekontroll. Med dagens situasjon, hvor det har oppstått grensekontroll innad i Norden, mener Oslo Senterparti at Norge må ta initiativ til at den nordiske passunionen innfører grensekontroll ved yttergrensene.

Oslo Senterparti vil:

  • At de Nordiske landene skal ha felles ytre grensekontroll
  • At Norge skal jobbe for å få Norden ut av Schengen
This entry was posted in Årsmøte, EØS, Oslo Sp, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.