Oslo bør deles opp i kommuner

Leserbrev i Klassekampen 05.07.2016 fra Ingvar Botnen, styremedlem i Oslo Sp:

I det ganske land stemmes det over hvorvidt nabokommuner bør slå seg sammen eller ikke, i kjølvannet av statsråd Sanners initiativer for å skape større og mer «robuste» kommuner. Resultatene er sikkert en skuffelse for Sanner, og ikke uventet for noen av oss andre: De aller fleste som stemmer foretrekker å bo i de forholdsvis små kommunene de allerede har.

Det kan være mange argumenter for å slå kommuner sammen, men det viktigste er antakelig at gjennom sammenslåing kan man få redusert samordningskostnader for noen tjenester og få større fagmiljøer, og man mener at dette vil mer enn oppveie eventuelle økte kostnader til administrasjon av de nye enhetene.

Det finnes flere momenter som taler til fordel for sammenslåinger, men alt i alt har argumentasjonen ett trekk til felles med det ovenfor: den er av en sterkt økonomisk karakter. Andre forhold, som trivsel, hvorvidt folk er fornøyde med de kommunale tjenestene, og deltakelse i lokaldemokratiet, er ikke tillagt særlig vekt av fusjonsforkjemperne.

Men folk flest i de berørte kommunene vektlegger disse forholdene, og derfor blir resultatene av avstemmingene som de blir.

Jeg tror at Oslo-folk er som folk flest, om de får muligheten til å velge. Jeg tror at de vil ha trivsel, kultur og arbeidsplasser i nærmiljøet, de vil ha barnehager, skoler og eldrehjem der de bor, innflytelse på hvordan disse eies og styres, og lett kunne komme i kontakt med kommunale saksbehandlere som kjenner de lokale forholdene. Dette er enten tungvint eller helt umulig å få til i dag.

Derfor bør vi vurdere å dele Oslo opp i kommuner, gjerne med utgangspunkt i dagens bydeler.

Disse kommunene vil nok være tettere sammenvevde enn det som er vanlig i resten av landet, men de bør kunne ta oppgaver og beslutninger som for eksempel å bestemme om barnehager og eldrehjem skal være i offentlig eller privat eie, og de bør kunne ta en del oppgaver i forbindelse med reguleringsplaner. De oppgavene som ikke bør fordeles til bydelskommunene bør forbli hos fylkesadministrasjonen i Oslo.

Disse tankene vil nok bli sett på som ganske ukonvensjonelle her i byen, er jeg stygt redd, og jeg vil bli positivt overrasket dersom det viser seg at noen er interessert i å tenke over og å diskutere dem. Men jeg tror også at en frisk gjennomtenkning av hvordan byen best kan tjene innbyggernes interesser, med utgangspunkt i en bredere definisjon av hva disse interessene er enn hva som kan modelleres og sammenfattes i regneark, vil være bra for den og dens beboere.

This entry was posted in Debattinnlegg, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.