Aisha Naz Bhatti på Mira-senteret 25.08.2016

280816 Aisha

Aisha Naz Bhatti på Mira-Senterets debattmøte for politikere med minoritetsbakgrunn om mangfold og integrering på Kulturhuset i Oslo torsdag 25.08.2016:

– Den dagen vi slutter å snakke om “de” som må integreres. Den dagen vi, alle som bor i Norge, er likestilte og likeverdige borgere uavhengig etnisitet, kjønn, legning, kultur og religion. Den dagen vi ser på hverandre med tillit, og ikke fordommer, frykt og mistenkeliggjøring. Den dagen vi ansetter folk basert på kvalifikasjoner og ikke avviser de pga etnisitet, religion eller kultur. Den dagen vi slutter å bruke “oss” og “dem” retorikken. Den dagen vi slutter å komme med hatefulle ytringer som sårer andres følelser. Ytringer som har utspring i uvitenhet og arroganse. DEN dagen ordet integrering blir overflødig, ja, det er da vi kan si vi har lykkes. 

This entry was posted in Eksterne møter, Integrering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.