Monthly Archives: October 2016

Aisha Naz Bhatti: Budsjettet øker forskjellene i Oslo

– Hvor er satsningen på lokal integrering, arbeidstrening og kompetanseheving for innvandrere? – Mer til de rike, og for lite til utjamning av forskjeller i hovedstaden, er førstekandidat Aisha Naz Bhattis dom over statsbudsjettets følger for Oslo. 58 lærere ved … Continue reading

Posted in Generell, Integrering | Leave a comment

Rådyrt ekspertvelde – det finnes alternativer

Det er et demokratisk problem at den norske utenrikspolitikken i økende grad baserer seg på kunnskap kjøpt fra noen få aktører som leverer kunnskap produsert på anbud. Det øker faren for at utenrikspolitikken blir utformet i de lukkede rom uten … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment