Monthly Archives: February 2017

Aisha Naz Bhatti: Oslo trenger ikke større skiller mellom fattige og rike som følge av dårligere boforhold

Innlegg i Vårt Oslo 16.02.2017 Kommunalminister Sanners forslag om å kutte i kravene til boareal, oppbevaringsplass, dagslys, utsyn og uteoppholdsarealer er korttenkt. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye byggeforskrifter er dagens krav til universell utforming, dagslys og utsyn foreslått … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti: Ja til utdanning over landegrensene

Debattinnlegg på NRK Ytring 16.02.2017 Mandag 6. februar kunne vi lese i VG at Ap nå åpner for å fjerne au pair-ordningen. Senterpartiet foreslo dette allerede i 2015, men da var motstanden for sterk. Med Ap på laget er vi … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Privatisering for enhver pris?

Av Tor Arne Swensen, i samarbeid med Bjørg Sandkjær og Arve Berntzen, Grünerløkka Senterparti Dagsavisen 7. februar 2017 På lokalt nivå i Oslo blir vi også påvirket. I høst så vi hvordan syke- og hjelpepleiere på Rødtvet sykehjem fikk sin … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment

Det store boligranet

Av Arve Berntzen, i samarbeid med Tor Arne Swensen, Grünerløkka Sp Dagsavisen 7. februar 2017 Trygve Hegnar kaller vårt forslag om forbud mot sekundærboliger i indre Oslo (Dagsavisen 24.01) for et «galehus» i Finansavisen (25.01). Han peker der på to … Continue reading

Posted in Byutvikling, Debattinnlegg | Leave a comment

Krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Arbeidsmarkedet preges av mer makt til arbeidsgiverne og stadig økt press på arbeidstakere. Dette er konsekvenser av endringer i arbeidsmiljøloven og arbeidsinnvandring fra EØS området. Midlertidighet, bruk av bemanningsbyråer, lave lønninger og ugunstige … Continue reading

Posted in Årsmøte, EØS, Resolusjoner | Leave a comment

Styrk fellesskapets offentlige tjenester og eierskap

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Senterpartiet vil styrke fellesskapsløsningene. Vi vil sikre nasjonalt eierskap og stanse velferdsprofitørene ved å rekommunalisere viktige offentlige tjenester. Stadig flere av statens velferdstjenester er de senere år tatt over av kommersielle private aktører … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Norske soldater ut av Jordan og Syria

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Som del av kampen mot Daesh eller «Islamsk Stat» (IS) har Norge sendt rundt 60 spesialsoldater til Jordan. Oppdraget er å trene opp soldater som skal bli del av anti-IS-alliansens nye prestisjeprosjekt «New … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Fleire skal ha moglegheit til å kjøpa eller leiga eigen bolig i Oslo

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Den kraftige prisveksten som har vore og er, i boligmarknaden i Oslo gjer det problematisk for fyrstegongskjøparar å få kjøpt seg sin eigen bupel. Berre i løpet av 2016 auka boligprisane med 23,3 … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Resolusjoner | Leave a comment

Boliger for livet: Nei til senking av tekniske krav til bolig

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: I Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til nye byggeforskrifter er krav til universell utforming, dagslys og utsyn foreslått redusert for nye boliger. Dette tiltaket (sammen med andre tiltak) har som mål å gjøre utbygging … Continue reading

Posted in Årsmøte, Byutvikling, Resolusjoner | Leave a comment

Øk lånekassens formue- og inntektsgrenser

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017: Boligprisene har steget enormt de siste årene, særlig i Oslo-området. De som taper mest på dette er unge som skal inn på boligmarkedet. Samtidig har lånekassens formue- og inntektsgrenser hatt en mye flatere … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment