Nei til utflagging av IT-arbeidsplasser

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Oslo Senterparti går mot utflagging av drift og utvikling av sentrale IT-systemer til utlandet.

Sentrale norske helse- og betalingstjenester kan bli flagget ut til utlandet. Dette er betenkelig av flere grunner.

Personvern er viktig, og sensitive data om innbyggernes helse og finansielle forhold bør holdes under innenlands kontroll. Det finnes eksempler på at uansvarlig driftspersonell har tatt seg inn i deler av datasystemer der de ikke skulle være og forårsaket skade, og når disse er utenfor landets grenser betyr mindre kontroll. Det kan også ofte være uklart hvor godt beskyttet slik informasjon er mot utenlandske ressurssterke organisasjoner som ønsker å utnytte den. Kunnskap om drift og utvikling av systemer som er viktige for innbyggernes helse er også mulige konkurransefortrinn for den norske IT-bransjen, siden vi har et av de mest velutviklede velferdssamfunnene i verden.

IT-bransjen er en viktig bransje som kan bidra til omstilling av Norge, og det er feil å sende potensielt viktige deler av næringen ut av landet.

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.