Norske soldater ut av Jordan og Syria

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Som del av kampen mot Daesh eller «Islamsk Stat» (IS) har Norge sendt rundt 60 spesialsoldater til Jordan. Oppdraget er å trene opp soldater som skal bli del av anti-IS-alliansens nye prestisjeprosjekt «New Syrian Army». I juni vedtok Stortinget at de norske soldatene også kan følge gruppene inn i Syria.

Oppdraget har vært sterkt kritisert, også av Senterpartiet. Liv Signe Navarsete har påpekt risikoen for å trene opp grupper som senere skifter side, og at Norge ikke har folkerettslig mandat til å gjøre dette.

Oslo Senterparti krever at Norge avslutter dette oppdraget umiddelbart av tre årsaker:

  1. Mangler folkerettslig grunnlag: Oslo Senterparti mener at en militær intervensjon må ha folkerettslig grunnlag. Folkeretten gir tre mulige grunner for militære operasjoner på andre staters territorium: (a) Selvforsvar, (b) invitasjon fra andre lands myndigheter, (c) Mandat fra FNs Sikkerhetsråd (kapittel VII). Ingen av disse kan sies å foreligge her, selv om regjeringen hevder det motsatte[1].
  2. Operasjonen kan gjøre vondt verre: Direktøren ved fredsforskningsinstituttet PRIO mener at Norge går inn i et vepsebol.[2] Krigen i Syria er en krig med stadig skiftende allianser. Senterpartiets egen Liv Signe Navarsete etterlyste informasjon om hvilke grupper som skal trenes opp og risiko for at dagens støttespillere kan bli morgendagens fiender. Disse spørsmålene er ikke godt nok besvart.
  3. Mangler exit-strategi: Lærdommen fra blant Afghanistan er at det viktig å vite hvordan og på hvilket grunnlag en operasjon skal avsluttes – en «exit-strategi». Oppdraget i Jordan og Irak mangler en slik strategi.

Oslo Senterparti ønsker ikke at IS skal vinne terreng, men denne norske operasjonen vil i verste fall forverre konflikten og undergrave folkeretten. Oslo Senterparti krever derfor at operasjonen avsluttes umiddelbart.

[1] http://vgc.no/uploaded/vgdesk/filer/2016/fd-is-folkerett-mai-02.pdf

[2] http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/05/02/195214575/norge-skal-trene-opp-syriske-styrker

This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.