Øk lånekassens formue- og inntektsgrenser

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Boligprisene har steget enormt de siste årene, særlig i Oslo-området. De som taper mest på dette er unge som skal inn på boligmarkedet. Samtidig har lånekassens formue- og inntektsgrenser hatt en mye flatere utvikling. For 2017 er formuegrensen på 392 339 kr og inntektsgrensen på 172 597 kr. Det vil si at om man overskrider disse grensene får man ikke fullt stipend – med andre ord får man redusert stipend om man har klart å spare opp nok egenkapital til at man kanskje får boliglån, eller at man har kapasitet til å jobbe nok til å finansiere studiene. Norge går hardere tider i møte økonomisk og da mener jeg det blir helt feil å straffe unge/studenter som klarer å spare og arbeide gjennom studietiden. Det er demotiverende å bruke år på å jobbe for å spare opp egenkapital før studier om du vei at du ikke får fullt stipend.

Derfor bør Senterpartiet:

  • Gå inn for å øke lånekassens formue- og inntektsgrenser
This entry was posted in Årsmøte, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.