Senterpartiet – romslig i vår samtid, stabilt for vår framtid

Resolusjon fra årsmøtet i Oslo Senterparti 4.2.2017:

Oslo Senterparti ser med bekymring på vår tids økende oppslutning om autoritære synspunkter, straffende holdninger og retninger som står for isolasjonisme og intoleranse ovenfor ulikheter. Dette skjer både i vårt eget land, i land i vår egen kulturkrets og i verden forøvrig. Videre skjer det samtidig med at vår felles framtid er truet av nasjonale forhold som økende sentralisering, større forskjeller mellom folk, antibiotikaresistens, klimakrise, usikkerhet og ufred.

Toleranse er å tåle ulikheter. Vi kan ikke la mistenksomhet ovenfor det som er fremmedartet og som stikker seg ut drive oss inn i isolasjonisme og frykt.

Her hos oss ønsker vi et samfunn som er romslig, der det er plass for bønder og byfolk, industri og handel, ulike religiøse trosretninger, sosialister og kapitalister, akademikere og rengjøringspersonell. Vi er avhengige av toleranse og respekt mellom alle deler av samfunnet vårt for at det skal fungere, være stabilt og et varig godt sted å vokse opp og leve sitt liv.

Globalt vil vi ikke godta en utvikling bygd på frihandel og EUs fire friheter, siden disse skaper større ulikheter, mer utbytting og større avstand mellom vanlige folk og de som har den reelle makten. Vi vil heller ikke godta en utvikling der hvert land kun tenker på sitt eget beste på bekostning av alle andre, i stedet for å samarbeide for å løse de utfordringene kloden står ovenfor. FN og andre viktige internasjonale organisasjoner må styrkes, ikke svekkes.

Oslo Senterparti mener at det viktigste er å sørge for en stabil framtid for våre etterkommere, som har de samme krav på et godt liv som oss, og at vi ikke må risikere å miste dette av syne på grunn av uenigheter omkring iøynefallende men destruktive og i denne sammenheng uvesentlige problemer i dag.

This entry was posted in Årsmøte, EØS, Integrering, Resolusjoner. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.