Resolusjonsforslag fra styrene i Oslo, Østfold, Buskerud og Senterkvinnene: Norge må ta større ansvar i flyktningkrisen

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på flukt enn i dag. I følge FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) var 65,3 millioner mennesker på flukt ved inngangen til 2016.  Av disse flyktet 21,3 millioner over en landegrense, mens 40,8 millioner er på flukt i sitt eget land. Barn utgjør halvparten av de som er på flukt og krigen i Syria har utløst enorme lidelser.

Den pågående flyktningkrisen når ikke lenger Norge i form av at mange kommer hit. Dette skyldes blant annet Tyrkia/EU-avtalen, og streng grensekontroll i flere europeiske land og inn i Norden. Senterpartiet støtter nasjonal grensekontroll.

Dagliglivet er svært vanskelig i mange av flyktningeleirene i Tyrkia, Libanon, og Jordan, og ikke minst i de europeiske flyktningleirene blant annet i Serbia, Bulgaria, Hellas og Italia, hvor flere tusen mennesker er strandet. Elementære menneskelige behov som mat, varme, medisiner, behandling ved sykdom og mulighet til personlig hygiene er for mange ikke ivaretatt. Det er uakseptabelt at det brukes uverdige forhold som virkemiddel for å avskrekke mennesker som flykter for livet, fra å komme til Europa.

Senterpartiets landsmøte mener derfor at partiet må ta initiativ til å øke bevilgningene til bistand i flyktningleirene både i Syrias naboland og sør i Europa, i revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Vi er i dag i en situasjon der antallet som søker beskyttelse i Norge er historisk lavt. Vi kan dermed raskt oppfylle våre internasjonale forpliktelser til å ta imot flere flyktninger. Flyktninghjelpen, Amnesty International i Norge, CARE Norge, Atlas-alliansen, Caritas, NOAS, Norsk Folkehjelp, Mellomkirkelig Råd har bedt om at Norge øker antall flyktninger gjennom relokaliseringsprogrammet til EU fra 1500 til 2000 samlet for 2016 og 2017, og at Norge tar i mot 500 flere syriske kvoteflyktninger gjennom FNs kvotesystem i 2017.  Senterpartiets landsmøte støtter disse anbefalingene.

Det er i krevende tider at våre verdier blir testet. Den humanitære katastrofen som utfolder seg utenfor våre landegrenser utfordrer oss til å oppfylle våre plikter og stille opp for mennesker i nød.

This entry was posted in Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.