Aisha Naz Bhatti om endring i valgordningen

 

NTB Publisert: 24.03.2017 — 05:56
Gjengitt i Dagens Næringsliv

Ifølge Klassekampen vil Senterpartiet ha det slik at «mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere heller enn antall innbyggere». I Oslo har hver sjette innbygger utenlandsk statsborgerskap, og de vil i henhold til forslaget fra Sp ikke telle når mandater skal fordeles. En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver.

Sentralstyret i Sp støtter forslaget, men partiets førstekandidat i Oslo, Aisha Naz Bhatti, vil stemme mot forlaget på landsmøtet.

– Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker, sier Bhatti.

This entry was posted in Integrering, Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.