Morten Edvardsens innlegg på landsmøtet 2017

Gode landsmøte!

Senterpartiets ledetråd i internasjonal politikk har vært: Annerledeslandet som ikke er seg selv nok. Derfor er vi for å bruke minst 1 prosent av BNI på bistand.

Men å knytte returavtaler til bistand er feil av en rekke grunner:

Det er på tvers av Sps bistandsideologi,

Det vil kunne avskjære internasjonale organisasjoners mulighet til nødhjelp

Det svekker arbeidet til dem som kjemper mot menneskerettsfiendtlige krefter i eget land

Og: om målet er å få sendt folk trygt hjem, er ikke returavtaler engang et effektivt virkemiddel.

Ideologien først:

Stiller vi krav om returavtaler, går vi bort fra å redusere fattigdom som hovedformål.

Vi risikerer å styre bistanden til land som ikke har like stort behov for bistand, bare fordi myndighetene der har inngått returavtale, mens folk som virkelig trenger hjelp ikke får det – fordi deres myndigheter ikke har inngått returavtale. Formålet skal være fattigdomsbekjempelse.

Så det praktiske:

Hva mener man med «land» i denne sammenhengen? Under 10% av norsk bistand går til myndigheter. Over halvparten av norsk bistand går gjennom FN, resten går til frivillige organisasjoner og andre internasjonale initiativ.

UNICEF er en av FN-organisasjonene som mottar midler fra oss. Skal vi da si at de bare kan operere i land som har en returavtale med Norge? Det går ikke an.

Det må ligge faglige prioriteringer til grunn for UNICEFs engasjement, ikke om Norge vil ha returavtaler.

I tillegg kan det direkte skade arbeid som fremmer menneskerettighetene.

Det kan blir vanskelig å støtte dem som kritiserer og setter søkelys på regimer som driver systematiske menneskerettighetsbrudd i land som ikke har inngått returavtale. Frivillige organisasjoner er politisk uavhengige, og må kunne kritisere myndigheter. Vi kan risikere at interne kritikere knebles ved at land ikke vil inngå returavtale fordi myndighetene vet at det struper finansieringa til opposisjonen.

Da oppnår man verken returavtale eller nødvendig støtte til de som vil styrke menneskerettighetene.

I tillegg kan det i verste fall tenkes at Røde Kors ikke vil kunne delta dersom det skjer en naturkatastrofe i et land, om akkurat det landet ikke har returavtale.

Som om ikke alle disse grunnene var nok:

Returavtaler er ikke engang et effektivt tiltak for å sende mennesker som har fått avslag på asylsøknaden sin, tilbake der de kommer fra.

Takk til sentralstyret som snudde i denne saken. Oppfordrer alle til å stemme for innstillinga på forslag nummer 489.

Så vil jeg avslutte med to andre viktige saker:

Norsk elbilpolitikk en gedigen suksess – ikke ødelegg den! Støtt forslag 210 og påfølgende om elbil.

Støtt kvalitet i utdanninga – bevar gratisprinsippet i høyere utdanning.

Takk for meg.

This entry was posted in Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.