Ane Cecilie Westerbergs innlegg på Senterpartiets landsmøte 2017

Kjære landsmøte,

Senterpartiet er matpartiet. Oslofolk er opptatt av mat. Selv er jeg klinisk ernæringsfysiolog. Som del av FNs generalforsamling var Norge i 2015 med å vedta 17 globale bærekraftsmål som verden skal ta sikte på mot 2030. Mat er en viktig del i flere av disse globale målene, inkludert å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bærekraftig landbruk og å sikre god helse. Senterpartiet bør være pådriveren for at FNs bærekraftsmål skal oppnås både nasjonalt og internasjonalt.

Fremtidens kostholdsråd kommer til å handle om både helse og bærekraft. Forbrukertrendene er allerede i endring. Oslo-folk flokker til Bondens marked. Nordmenn er stadig mer opptatt av lokalproduserte råvarer, og mat som er både sunn, produsert med omtanke for naturen, og med lite antibiotika. At vår førstekandidat Aisha Naz Bhatti nærmer seg Stortingsplass på de siste målingene, tyder på at oslo-folk ser hvilket parti som kan gi dem dette. Jeg er en av dem – jeg meldte meg inn for et år siden.

Skal vi nå FNs bærekraftsmål både her og internasjonalt, må vi satse på bærekraftig matproduksjon og økt selvberging lokalt. I 2014 hadde om lag 1 av 4 barn i verden under 5 år kort lengde for alder. Kortvoksthet er en indikator på manglende næringsstofftilførsel over tid. Mange barn vokser altså opp med kronisk underernæring. Dette er dramatisk for både den enkelte som rammes, og det påvirker landets mulighet til utvikling. Tilstrekkelig og god mat på bordet til verdens befolkning er nødvendig for videre utvikling av alle samfunn. For å stanse underernæring globalt er vi avhengig av bærekraftig landbruk og produksjon av mat. Dette forutsetter internasjonalt samarbeid om landsbruksforskning, bruk av ny teknologi, rettferdig fordeling av tilgang til dyrkbar mark og vedlikehold av biomangfold. 

Et globalt matvaremarked har både fordeler og ulemper. Handel innebærer en mulighet til fortjeneste på landsbruksvarer, samtidig skal vi ikke kjøpe maten fra verdens fattige. Vi kan heller ikke regne med at Kina eller andre land vil velge å selge maten sin til oss, selv om vi – i hvert fall nå – har stor betalingsevne dersom deres egen befolkning trenger maten.

Vårt fokus på mat er viktig ikke bare i en nasjonal sammenheng, men også i en internasjonal kontekst. Mat er også en vinnersak i de store byene, inkludert Oslo. Det må vi ikke glemme!

This entry was posted in Landsmøte, Mat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.