Aleksander Breiby Herseth og Bjørg Sandkjær om lhbtq-rettigheter i Blikk

Latteren som snudde Sp-landsmøtet – Blikk

Reidar Engesbak, 31. mars 2017
 
– Håffer kan itte’n Kal ha bilde ta’n Per på nattbordet på aldershjemmet?Det lurte Senterpartiets landsmøte også på, etter å ha hørt Aleksander Breiby Herseth (20) sitt revynummer av et innlegg i programdebatten under Senterpartiets landsmøte forrige helg.

Midt mellom knusktørre politiske innlegg, tok senterungdommen i bruk sin bredeste odals-dialekt og fikk salen til å trampeklappe for rettigheter for lhbtq-grupper.

Bakgrunnen for forslaget, stilt av Aleksander Fosse Andersen fra Hordaland Senterparti, er blant annet en undersøkelse blant eldre medlemmer i FRI (den gang LLH) som viser at mange frykter alderdommen, og vurderer å gå inn igjen i skapet på grunn av fordommer fra både andre beboere og personale på aldershjem og andre institusjoner.

– Folk må få «væra sæ sjøl», mener Aleksander Breiby Herseth.
– Det er ikke rett at en som har levd med sitt livs kjærlighet, ikke kan føle seg trygg nok til å være åpen om hvem man er, og hvordan man har levd.  Det kan være vanskelig nok å vise hvem man egentlig har lyst til å danse med på lokalet. Å så bli tvunget inn igjen i skapet når man blir gammel eller syk er utrolig sårt, fortsetter han.

– Om den ansatte på gamlehjemmet viser avsky for legningen din, er det ikke lett å ha bildet av kjæresten på nattbordet.

Breiby Herseths innlegg, som VG beskrev som et sted mellom stev og standup, traff senterpartistene midt i hjertet. Bjørg Sandkjær, fylkesleder for Oslo Senterparti, er svært stolt over innsatsen til Breiby Herseth og det politiske gjennomslaget.

Latteren Breiby Herseths innlegg skapte, snudde landsmøtet ifølge Sandkjær.
– Temaet er både sårt og alvorlig, men Aleksander fikk folk i salen til å kjenne på hvordan det faktisk føles for dem det rammer, sier hun.

– Ansatte må ha både en bevissthet rundt at også eldre kan være homofile, og de må ha kompetanse til å møte dem på en god måte. Det er ingen grunn til å måtte sperres inn i skapet igjen. Det er lov å være stolt og homo, selv om man er gammel – det fortjener en trampeklapp, konkluderer Bjørg Sandkjær.

Formuleringen i Senterpartiets program lyder som følger:
«Senterpartiet vil tilrettelegge for at LHBTQ-gruppene kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med helsevesenet i forbindelse med sykdom og institusjonsinnleggelse.»

This entry was posted in Intervjuer i media, Landsmøte. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.