Tor Arne Swensen i Dagsavisen: Oslo må desentraliseres

Innlegget er skrevet i samarbeid med Morten Edvardsen og Bjørg Sandkjær, Grünerløkka Senterparti, og ble trykket 11.4.2017

Sentralisering handler om maktkonsentrasjon, og mangel på lydhørhet for hva innbyggerne faktisk ønsker. Senterpartiet er sterke forkjempere for at beslutninger skal tas nærmest mulig dem det gjelder. Derfor var vi med og sloss mot nedleggelsen av Aker sykehus – Groruddalens lokalsykehus. Den kampen vant vi, men mange flere gjenstår.

Oslo har samlet makten i rådhuset og kommunale etater. Sp vil flytte ansvar og makt ned til bydelene i Oslo, og nærmere Oslofolk. Når viktige avgjørelser tas langt fra dem som har skoen på, svekkes nærheten og legitimiteten til beslutningene. Folk må få påvirke tilbudet, slik at løsningene fungerer i deres egen bydel og nærmiljø. Det blir umulig når tiltakene som tilbys er byomfattende, og trykkes ned over både Holmenkollåsen og Ammerud – uten respekt for lokale utfordringer og muligheter.

Sp vil gi oslofolk reell mulighet til å påvirke utviklingen i sentrale velferdsoppgaver i ens eget nærmiljø. I dag leveres mange av disse velferdstjenestene av store, ansiktsløse og byomfattende etater. Snarere burde bydelene fått makten som f.eks. Sykehjemsetaten og Undervisningsetaten i dag har. Folk som trenger omsorgstjenester må få nettopp det – og ikke et skjema med 30 ulike tilbydere man må ta stilling til. Ingen drømmer om å bo på Norges største sykehjem, men alle drømmer om en trygg alderdom, i kjente omgivelser.

En presset bydelsøkonomi legger en solid demper på folkelig engasjement og deltakelse i byen vår. Senterpartiet vil legge til rette for mer frivillighet og engasjement slik at folk får innflytelse i sin bydel. Bydelene må få mer ansvar og økte midler.

Kampen mot sentralisering og maktkonsentrasjon må vinnes også i byen. Det er Sp en garanti for, også for oslofolk.

This entry was posted in Byutvikling, Debattinnlegg, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.