Aisha Naz Bhatti om innvandrerhelse i Nationen

Sp-politiker etterlyser strategi for innvandrerhelse

NTB/Nationen 23.03.2017

– Dagens regjering har ikke lagt noen planer om å videreføre strategien. Det er beklagelig. Friske borgere betyr flere ut i arbeid og flere som bidrar til verdiskaping, sier Bhatti til NTB.

Hun viser til at forekomsten av diabetes type 2, samt hjerte- og karsykdommer er mange ganger større i deler av innvandrerbefolkningen.

– Mer enn 25 prosent av kvinner fra India, Pakistan og Sri Lanka, som er bosatt i Norge, har diabetes type 2. Nærmere 90 prosent av kvinner med pakistansk bakgrunn er i risikosonen. Det har ikke bare med livsstil å gjøre, men også genetiske disposisjoner, sier Sp-politikeren fra Oslo.

Hun mener språklige og kulturelle barrierer gjør det krevende for denne gruppen å benytte seg av det offentlige helsetilbudet, noe som også taler for målrettede tiltak gjennom en ny og forbedret handlingsplan.

Statssekretær Lisbeth Normann (H) sier Helsedirektoratet skal evaluere strategien og at regjeringen vil avvente resultatet av denne før det tas stilling til om en ny plan skal utarbeides. (©NTB)

This entry was posted in Integrering, Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.