Rune Svendsen i ABCNyheter: Norske sjøfolk blir nok en gang dolket i ryggen av Høyre-regjeringen

Rune Svendsen er styremedlem Oslo Senterparti
Publisert 20.4.2017

Argumentet blir nemlig grundig undergravd av det faktum at den samme regjeringen vil tillate økt bruk av NIS-flaggede skip i norske farvann.

NIS (eller Norsk Internasjonalt Skipsregister) var på midten av åttitallet konstruert for å være et norsk motsvar til internasjonale skipsregistre, også omtalt som bekvemmelighetsflagg uten andre regler enn FNs minimumskrav for arbeidsrettigheter.

«Regjeringen vil hindre utflagging, men de vil ikke hindre nedleggelse av norske arbeidsplasser, i tillegg mottar Color Line maksimum refusjon fra staten, sier leder Jonny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. Dette er sosial dumping», mener LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen som ber regjeringen stanse muligheten for omflagging.

På NIS-flaggede skip er det ikke krav om norsk lønn og ordnede arbeidsforhold slik vi kjenner det fra det ordinære arbeidslivet. Det brukes flere tariffavtaler på NIS skip.

En sjømann kan for eksempel sies opp ved alvorlig sykdom etter kort tid og har svake rettigheter.

NIS flaggede skip har siden 1993 ikke hatt lov til å gå i fast rute mellom norsk og utenlands havn eller mellom andre nordiske havner. Color Line og Fjord Line trafikkerer slike havner i dag, men kun Color Line har sine skip registrert i NOR registeret (Norsk Ordinært Skipsregister).

Regjeringen vil nå tillate Nils Olav Sundes Color Line å flagge om fergene sine til NIS slik at han kan gi 700 norske sjøfolk sparken og ansette kostnadsbesparende underbetalt arbeidskraft. I praksis subsidierer regjeringen oppsigelse av ansatte og premierer en eier som i 2015 tok ut 46 millioner i utbytte, på tross av et underskudd på 250 millioner. Regjeringen forventer at det gis ordentlige lønns og arbeidsvilkår. Rederiene forholder seg til regelverket, ikke til forventninger.

Milliardæren Nils Olav Sunde ler hele veien til banken, og dette mener regjeringen er å ta vare på norske sjøfolk?

En annen grunn til at regjeringen ønsker å myke opp reglene og å endre forskriften, er for å imøtekomme EFTAs overvåkingsorgan, ESA, med hovedkontor i Brussel. Deres jobb er å påse at Norge overholder reglene for EUs indre marked. En konsekvens at dette er nettolønnsordningen. Den ble innført som en midlertidig løsning i 1993 og har vært gjenstand for politisk dragkamp og samfunnsøkonomiske utregninger siden. Omkring 11700 sjøfolk var omfattet av nettolønnsordningen i fjor. Mange, svært mange har mistet sitt arbeid siden statistikken ble ført i pennen.

Om vi skal bevare vår maritime arv, bygget opp gjennom generasjoner, og som har gitt nasjonen voldsomme konkurransefortrinn internasjonalt, må vi bli flinkere til å verne om denne næringen og den norske sjømannstand.

Senterpartiet er opptatt av at Norge skal ha muligheten til å ivareta egne interesser og å finne løsninger som passer innbyggerne våre. Senterpartiet er ikke bare garantisten mot norsk EU-medlemskap, men en forkjemper for at den norske sjømannstand skal være sikret norske lønns- og arbeidsforhold.

This entry was posted in Debattinnlegg, EØS. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.