Tor Arne Swensen i Dagsavisen: Senterpartiet arbeider for Oslo

Dagsavisen 26.04.2017

21. april 2017 kunne NRK fortelle om Høyres gruppeleder i Oslo bystyre Eirik Lae Solbergs store frykt. Frykten var hva som ville skje om en ny rødgrønn regjering skulle komme til makten. Frykten begrunnes bl.a. med at et sterkt Senterparti skulle frata Oslo midler til fordel for distriktene. Lae Solberg drar videre opp tall om 900 færre sykehjemsplasser og over 1.000 færre lærere.

Dette er skremselspropaganda som ikke kan gå uimotsagt, og Lae Solberg skal ikke være redd.

I Senterpartiets alternative budsjett for 2017 foreslo vi å øke rammebevilgningene til Oslo med 161,7 millioner kroner. Det er altså 161,7 millioner høyere en det den nåværende Høyre/Frp-regjerningen foreslo. Hvor mange sykehjemsplasser og lærere er det, Lae Solberg?

Det er få som tar det på alvor når Høyre gråter tårer over skrantende kommuneøkonomi. Det er også få som lar seg lure til å tro at Senterpartiet er trusselen for dårligere kommuneøkonomi i Oslo.

Faktum er at Senterpartiet er like glade i byen som i bygda, og vi mener at Senterpartiets politikk er den beste for Oslo uavhengig av det som skjer utenfor Oslos grenser. Vårt verdigrunnlag er at det gode liv skapes i gode lokalmiljø. Om lokalmiljøet heter Tøyen eller Tana er for oss rivende likegyldig. Alle skal få LEVE der de bor, også i Oslo.

Senterpartiet ønsker å skape et Oslo med plass til alle; Lyse og mørke, streite og skeive, og for nye og gamle oslopatrioter. Derfor ønsker vi å bruke midler på å styrke lokaldemokratiet innad i Oslo. Vi ønsker å flytte makt fra Oslo Rådhus og ned til bydelene, og oslofolk flest. Vi ønsker å styrke frivilligheten og at oslofolks engasjement skal være det som skal bygge byen vår. Når vi også kan underbygge dette med våre forslag om å øke midlene som tilfaller Oslo, mener vi at Høyres skremselspropaganda er totalt ubegrunnet.

Ikke vær redd, Lae Solberg. Senterpartiet vil ta vare på Oslo, og det bedre enn det nåværende regjerning evner. Oslofolk, ikke vær redd; Velg Senterpartiet.

This entry was posted in Byutvikling, Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.