Aisha Naz intervjues i Nationen om meningsmålingene i Oslo

Av Jenny Dahl Bakken, Nationen 21.06.2017

Oslo er på mange måter annerledesbyen i Norge når det gjelder valg: I hovedstaden hører det til unntakene at Frp får en oppslutning på mer enn ti prosent på meningsmålingene (selv om de riktignok fikk nesten 12 prosent ved valget i 2013), Venstre var det fjerde største partiet forrige stortingsvalg og Miljøpartiet er større enn både KrF og Sp til sammen. Også partiet Rødt slo begge disse partiene ved forrige valg i Oslo, men ikke sammenlagt.

Inne fra Oslo

0,9 var Senterpartiets resultat ved forrige stortingsvalg i Oslo. Men nå kan noe være i ferd med å skje: I Aftenpostens måling for mars, fikk Senterpartiet 3,4 prosent – nesten nok til et direktemandat. I junimålinga utført av Sentio på vegne av Sosialistisk Venstreparti, er Sp oppe i fire prosent, ifølge målinga som ligger på pollofpolls – en side som fanger opp og sammenstiller meningsmålinger.

– Dette var veldig kult. Det er motiverende, sier Aisha Naz Bhatti. Hun er førstekandidat for Senterpartiet i Oslo, og ser optimistisk på partiets muligheter i Oslo. Ifølge Bhatti har medlemstallet i Oslo økt med 50-60 personer siden januar.

• TV2s junimåling: Frp mest fram – krise for Venstre og SV

Hun understreker likevel at dette er en enkeltmåling, og at ting raskt kan endre seg i månedene fram mot valget.

– Jeg har litt is i magen. Vi har ikke vært inne på over tjue år fra Oslo. Det gjenstår mye arbeid, og det er mye bra jobb partiledelsen gjør. Jeg gleder meg over de gode målingene, og følelsen Osloteamet skaper, og dette viser at folk legger merke til våre saker, sier Bhatti.

Målingene som utføres på vegne av partier, har akkurat de samme kriteriene som dem som utføres for mediene, opplyser Sentio. Det betyr at utvalget er representantivt, altså skal speile befolkninga, og at vektinga er lik som for tilsvarende målinger for mediene. 800 ble spurt i denne undersøkelsen.

KrF optimister

På målinga er åtte partier inne fra Oslo – i tillegg til flesteparten av dagens stortingspartier nasjonalt er også Rødt inne. På denne målinga har både Senterpartiet, Rødt, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Frp ett direktemandat inne fra hovedstaden.

KrF er derimot ikke inne, med sine tre prosent. Det er likevel snakk om en økning i oppslutning for partiet. KrF fikk 2,7 på Aftenpostens måling i mars, og har jevnt over ligget mellom 2o og 3 prosent – med unntak av en dårlig måling i desember. Man må helt tilbake til juni 2013 for å finne et like godt resultat for KrF – da fikk partiet en oppslutning på 4,1, noe som ville gitt dem et direktemandat.

• Måling på Bondetinget: Bondetoppene vil ha KrF som Ap/Sp-partner

De fikk ikke det i valget tre måneder senere. Men de fikk utjevningsmandat, og de nyeste målingene gir stortingsrepresentant Hans Olav Syversen håp om at de kan beholde det, og kanskje mer.

– Ja, det betyr at vi absolutt er med i kampen om utjevningsmandatet. Fast mandat har vi ikke hatt siden 01-05. Med 3 prosent er det også mulig å løfte seg til å kjempe om fast mandat. Så dette tar jeg som en oppmuntring, skriver han i en sms til Nationen.

This entry was posted in Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.