Aisha Naz Bhatti i Dagsavisen om demokratiets kår i Oslo

Skivebom fra SVs Kaski – Nye Meninger


I Dagsavisen 4. august kan vi lese at Kari Elisabeth Kaski (SV) går til kamp mot brunsnegler – og Trygve Slagsvold Vedum. Dessverre ser det ut til at hun har kommet i skade for å lytte mer til hva Erna Solberg og Siv Jensen sier om Senterpartiet, enn til Slagsvold Vedum selv.

La meg først understreke at jeg, som Senterpartiets førstekandidat i Oslo, tror at Kari Elisabeth Kaski og jeg står sammen om mange mål for sosial utjevning og mindre levekårsforskjeller i byen vår. Derfor blir jeg veldig skuffet når SVs førstekandidat kopierer Høyres og Fremskrittspartiets retorikk mot Senterpartiet, framfor å søke samarbeid om et nytt flertall for å flytte makt nærmere folk der de bor, både i Oslo og resten av Norge. Det kan fort føre til sneglefart også i kampen mot Forskjells-Oslo.

Senterpartiet vil plassere mer ansvar og myndighet lokalt i norske kommuner og Oslos bydeler, der folk bor og velferdstjenestene skal produseres. Vi vil jobbe fram alternativer til EØS-avtalen, som bidrar til et løsarbeidersamfunn og undergraver opparbeidede rettigheter for arbeidsfolk, ikke minst i Oslo. Vi foreslår å redusere skatten på de laveste inntektene og øke skatten på de høyeste inntektene, som begge er overrepresentert i Oslo. Høyre-/Frp-regjeringen har stått for motsatt politikk: Byråkratisering, EU-tilpasning og skattepolitikken har økt forskjellene i Oslo. Da framstår Kaskis angrep på Senterpartiet som et rent valgtaktisk utspill mot en medspiller på egen banehalvdel.

Mange osloborgere har like stor avstand til makta som mange i distriktene, sier Kaski til Dagsavisen. Faktum er at mange osloborgere har lenger til makta. Bak hver bystyrerepresentant i Oslo står det like mange innbyggere som det bor i en liten norsk by. Derfor har Senterpartiet foreslått å øke antall representanter i bystyret og flytte makt ut til bydelsutvalgene. I dag er Kaskis eget parti med på å styre Oslo. SVs forgjengere i byråd, Høyre og Fremskrittspartiet, flyttet makt og midler i motsatt retning – bort fra bydelene! Enkelte møter i bydelsutvalgene har praktisk talt bare orienteringssaker på dagsorden. Kaski og hennes partifeller sitter med hånden på rattet. Dersom SV virkelig vil flytte makt nærmere folk i Oslo, må partiets byråder og bystyremedlemmer være villige til å gi noe av makten fra seg til de folkvalgte i bydelsutvalgene. Vi tror ikke at stordrift løser alle utforinger, heller ikke i Oslo.

Kaski beskriver Oslo som en delt by, med store levekårsforskjeller og et boligmarked som gjør det vanskelig å etablere seg for unge uten oppsparte midler. Dette er en virkelighetsforståelse Sp deler. Men for å gjøre noe med levekårsforskjellene i Oslo og flytte makt nærmere folk flest, også de som bor her i byen, trenger vi flertall for en annen politikk enn den regjeringen og støttepartiene fører. Jeg tror at SV vil oppnå flere konkrete resultater i kampen for utjevning av levekårsforskjellene i Oslo ved å søke samarbeid med lokalsamfunnspartiet Senterpartiet, enn ved å legge seg på regjeringspartienes nivå i debatten.

This entry was posted in Byutvikling, Debattinnlegg, EØS, Sentralisering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.