Tor Arne Swensen i Dagsavisen: Hva om oslofolk fikk bestemme selv?

Innlegget er skrevet i samarbeid med Aisha Naz Bhatti, stortingskandidat for Oslo Senterparti

Dagsavisen 17.8.2017

Johnny Gimmestad tar i Aftenposten 6. august til orde for å legge ned bydelene. I dag mener vi at oslofolk har altfor få muligheter til å bidra. Det er rett og slett for langt fra deg til makta! For mange offentlige tjenester styres fra Rådhuset, langt fra oslofolk flest. Derfor vil vi flytte makt, midler og ansvar ut til folkevalgte i bydelene.

Gimmestad vil gå motsatt vei, og viser til forskjeller mellom bydelene i andelen avslag på søknad om sykehjemsplass. Dessverre er løsningen neppe så enkel som Gimmesland foreslår: Å skrote bydelssystemet. Bydelene må i dag betale for plassene, men det siste tiåret har de ikke fått drive dem selv! Og selvsagt er det for få sykehjemsplasser og for lite penger i systemet. Bydelene må administrere bystyrepolitikernes kutt. Det blir ikke flere plasser av at bydelene legges ned.

Vi tror på nærhet, ikke på stordrift. Sykehjemsetaten er et godt eksempel på en sentralisert enhet som bør legges ned, og ansvaret tilbakeføres til bydelene. Oppgavene til Undervisningsetaten og en rekke byplanleggingsoppgaver kan også med fordel desentraliseres. Slik får innbyggerne i bydelene selv sette rammene for utviklingen av sitt eget nærmiljø. Vi ønsker å gå fra dagens mantra, «beslutninger tas i Rådhuset og etatene så langt det er mulig», til det framtidsrettede «beslutninger tas i bydelene så langt det er mulig».

Målinger viser at Oslo Senterparti er svært nær ved å få inn et mandat på Stortingets Oslo-benk i år. Derfra vil vi jobbe for å flytte makt også ut fra staten, til kommuner, bydeler og lokalsamfunn – nær folk. Gi oslofolk muligheten til å bestemme mer selv. Velg Senterpartiet i år.

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.