Aisha Naz Bhatti og Tryge Magnus Slagsvold Vedum om godstrafikk i Groruddalen

 

TRAFIKK OG SEGREGERING: To temaer Senterpartiet er opptatt av når det kommer til Groruddalen er å få mindre tungtrafikk på lokalveiene – og motvirke segregering. 1. kandidat Aisha Naz Bhatti fra Søndre Nordstrand og partileder Trygve Slagsvold Vedum håper å sitte i regjering med Ap etter valget.


– All godstrafikk må ikke ende i Groruddalen

Caroline Bremer, Groruddalens avis 23.8.2017

Partileder Trygve Slagsvold Vedum og 1. kandidat Aisha Naz Bhatti tråkker forsiktig uti transporttematikken i Groruddalen. De mener at mindre godstrafikk til Oslo vil dempe belastningen på lokalveiene.

 

Vil løfte fram lokalsamfunn

For Sp er også tjenester i en storby som gagner alle viktig. De mener at flere områder i byen blir for «urbanisert» eller gentrifisert, og ønsker å få fram hvor variert bebyggelse områder som bydelene i Groruddalen har. 

– Egentlig er Oslo og Groruddalen som en stor, norsk bygd. Jeg ser for mye Barcode i Oslodebatten, og det er ikke sånn. Det er små lokalsamfunn med boligfelt og blokker, mener partilederen.

– SV vil ha trikk til Tonsenhagen. De fleste partier er enige om en tverrforbindelse i Groruddalen. Hvordan vil Sp satse på kollektivtrafikken?

Vi må få på plass tverrforbindelsen, og vi må få bygget Romeriksbanen via AHus. På kort sikt må vi få på plass flere tverregående bussruter. Oslo Sp er også opptatt av en ny trase for Gjøvikbanen mellom Alna/Grorud og Nittedal, noe som vil gi mange innbyggere i dalen et bedre kollektivtilbud, forteller Bhatti.

Redd for ovenfra og ned-politikk

Hun legger derimot vekt på at det ikke er likt alle steder i byen. Hun forteller at hun har snakket med flere velgere som er frustrert over egen hverdag. 

– Jeg har møtt folk som har spurt meg om vi skal samarbeide med MDG og er redde for det. De er oppgitte over en ovenfra og ned-politikk de mener MDG har. Jeg forstår vi skal over til mer miljøvennlige fremkomstmidler, men en barnefamilie eller en sønn som skal frakte sine eldre foreldre til sykehus blir frustrert over den plutselige økningen i bompenger og dieselavgift, mener Bhatti.

– Er man ung, 30 år, bor på Grünerløkka og jobber i Akersgata er det ikke et stort problem. Men i Groruddalen finnes mange typiske boligfelt, skyter Slagsvold Vedum inn.

– Hvordan mener Sp at folk skal bo i Groruddalen fremover?

– Man skal ha respekt for innbyggerne, ikke overkjøre dem, mener Bhatti.

Vil ha barnevennlige byer

Hun trekker fram at utbyggere får for mye makt.

– Man skal høre på innbyggerne, ikke utbyggerne. Problemet er at utbyggerne og de som ønsker å fortette rundt t-baner og knutepunkt har samme interessen. Det er en rar allianse, miljøaktivistene og de med mest penger, mener Slagsvold Vedum.

For ham er det viktig å sette fokus på barnevennlige byer fremover.

– En barnevennlig by er en eldrevennlig by. Jeg pleier å bruke Nederland som et eksempel, og Amsterdam. Man kan ikke planlegge byer utifra hipstere på 30 år, ler han.

Bhatti mener man skal være forsiktig med å jage småbarnsfamilier ut av sentrum.

– På Tøyen opplever man en gentrifisering, kafeer og møteplasser for urbane folk flyttet inn, barnefamilier flyttet ut. Vi mener man må ha en aktiv politikk som er barnevennlig, variert og med ulike tilbud for eldre og unge. Som på Furuset, der har biblioteket blitt ordentlig fint, legger hun til.

Vil ikke ha Norge med i EU

Slagsvold Vedum forteller at Sp brenner for et sterkt, nasjonalt folkestyre.

– Hvis man er glad i Groruddalen, men samtidig synes det er flott at man ikke er med i EU, er Sp ditt parti.

– Rødt ønsker også å si nei til EU. Hvorfor ikke EU?

–  Man kan føle på en avmakt, spesielt i Groruddalen. Da kan man dra ned til Stortinget og forhåpentligvis etter valget, prate med Aisha for å stille spørsmål direkte. Er man medlem i EU får byråkratiet mer og mer makt. Vi mener at de med ansvar og makt skal kunne kastes, sier han.

– Apropos makt. Det har vært fire år med borgerlig styre, hva har kommet ut av det?

– Politikk for større forskjeller, mener han.

– Vi har ikke minst hatt en integreringsminister som forurenser det offentlige ordskiftet. Vi ønsker et samfunn på tvers av ulikheter, og ikke å sette grupper opp mot hverandre, mener Bhatti. 

Kaller innvandringspolitikken streng

Slagsvold Vedum forteller at de ofte har fått kritikk for sin innvandringspolitikk, at den er altfor streng. Han mener derimot at det er viktig med kontroll.

– Vi er opptatt av kontroll ved grensene, og er egentlig ganske strenge og ansvarlige. Men når folk først kommer må vi behandle dem skikkelig, sier han.

– Jeg kjenner flere som har kommet hit til landet. Det er kjempefolk, men det er ikke alltid lett for dem. Jeg tror de som er for fri innvandring ikke innser hvor vanskelig det er. Man kan ikke få for mange på kort sikt, vi vil heller satse på at de som kommer hit skal få et godt og verdig liv, mener han.

Sp var et av partiene som tok initiativ til et nasjonalt forlik høsten 2015. 

– Ting var da ute av kontroll, og da blir det uro som skaper motsetninger. Det er farlig, mener Slagsvold Vedum.

– Det finnes reelle problemer, ytterpunkter og ekstremisme som vi må slå hardt ned på og ta tak i.

Vil ikke være naive med innvandring

Partilederen mener også at man må bruke politikk aktivt for å utjevne forskjeller. 

– Vi var med å sette i gang Groruddals-satsing da vi satt i regjering forrige gang. Det er riktig av det offentlige å bruke penger på det, mener Slagsvold Vedum.

Han er opptatt av å ikke være naiv i integreringspolitikken.

– Vi må sette inn ekstra ressurser i de områdene med spesielle utfordringer.

Bhatti kommer selv fra Søndre Nordstrand, en bydel som får gratis AKS.

Vi har ingen klar posisjon her, men umiddelbart virker det urettferdig at barn fra lavinntektsfamilier på vestkanten ikke fanges opp av ordningen. Dog er det positivt at man har satt i gang en storstilt satsing på gratis AKS.

– I de områdene med høy andel befolkning med sosioøkonomiske forskjeller må vi bli t tydelige på å motvirke segregering. Vi må få inn en bedre miks i skolen, mener hun.

– Det er på tide med en ny stortingsmelding som foreslår konkrete tiltak til utjevning av forskjeller. 

Sp mener tjenester nær folk i en storby er viktig.

– Når vi er friske og raske i den fasen vi er i, så ordner ting seg. Men omsorg og oppvekst er noen av de viktigste oppgavene til kommuner og offentlig sektor. Vi har troen på nærhet, og at man har et godt tilbud i et nærmiljø. Det er fort gjort å bli ensom når man blir eldre, sier Slagsvold Vedum.

6 kjappe:

1) Kampen om Aker sykehus er ikke over, selv om det er bestemt at det igjen skal bli lokalsykehus. Nå står Groruddalen i fare for å miste plasser til andre bydeler som skal komme først i rekka. Hvor står ditt parti i denne saken? 

– Senterpartiet har vært Aker Sykehus sin fremste forkjemper på Stortinget. I 2015 foreslo vi å stoppe gigantplanene på Gaustad, satse på utbygging ved dagens sykehus, og bygge ut Aker som et fullverdig lokalsykehus med egen ledelse. Det mener vi fortsatt, og vil prioritere utbyggingen av Aker. All honnør til foreningen Aker Sykehus venner, som vi har et godt samarbeid med. De står på for at innbyggerne i Groruddalen skal ha et best mulig sykehustilbud.

2) Groruddalen er på størrelse med Stavanger. Når får Groruddalen eget symbolbygg som gjør det mer attraktivt å reise til Groruddalen?

– Så raskt som mulig! Bystyret har ikke vært flinke nok til å prioritere symbolbygg med innhold i Groruddalen. Vi ønsker å se på muligheten for å etablere NRK i dalen. Som minimum må vi bruke arkitektur som virkemiddel for å få til gode nærmiljø når vi bygger ut skoler, kulturhus, svømmebasseng og så videre i Groruddalen.

3) En ny Groruddals-satsing er i gang, og skal vare i ti nye år. Hvilken betydning har satsingen for Groruddalen? 

– Svært mye, og vi mener at ambisjonene og bevilgningene må økes. Senterpartiet ønsker blant annet å innføre skolemat i Groruddalen som en del av satsningen, og bruke mer penger på bibliotek og fritidsklubber.

4) Trafikk- og veiutfordringer er det nok av. Groruddalen kjente på skuffelsen etter Oslopakke 3 og NTP, der flere store prosjekter ble skjøvet ut i tid.  Hva mener ditt parti er løsningen på kort sikt for at Groruddalen ikke bare skal bestå av asfalt og motorveier? 

– Vi ønsker å se på muligheten for at mer av tungtransporten kan gå rundt Oslo. Dette vil avlaste Groruddalen. I tillegg må vi bedre kollektivtrafikken og gjeninnføre flere ekspressbusser fra Akershus. Vi er imot en ny vei med mye trafikk fra Ring 3 til E6 ved Smalvollveien.

5) T-banen til Ahus har i lang tid vært planlagt og snakket om, men midlene er ennå ikke sikret og byggingen har ikke begynt. Ruter vil heller anbefale en superbuss-trasé. Når får Groruddalen sin T-baneforlengelse til Akershus? 

– Så raskt som banen kan planlegges og bygges, dersom Senterpartiet får bestemme.

6) Det sies at Oslo vil ha over 800.000 innbyggere i 2030. Mange av de vil bosette seg i Groruddalen. Hvordan mener ditt parti at disse menneskene skal bo? 

– De skal bo variert og godt. Vi mener det er plass til flere uten at man ødelegger det som er Groruddalens juvel: Grøntdragene og nærheten til marka. Innbyggerne som bor her allerede skal ha mye å si når vi planlegger utviklingen av Groruddalen.

I det siste har Senterpartiet (Sp) rast fram i målingene. Omtrent ti prosent av stemmene ville partiet fått i august. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har gått hardt ut og sagt hvem de ønsker å samarbeide med – Arbeiderpartiet. De ønsker ikke et samarbeid med Høyre og Frp, som de mener øker forskjellene i Norge. Samtidig som de ønsker å få bort noe av godstrafikken på lokalveiene, og i Groruddalen går mye til Alnabruterminalen, vil de også påpeke at arbeidsplassene ikke bør stå i fare.

– Vi ønsker ikke å skape usikkerhet rundt arbeidsplassene der, men vi vil se om vi kan få godstrafikken på andre veier, ut av Oslo. All godstrafikk må ikke ende i Groruddalen, mener Slagsvold Vedum.

– Jeg vet folk kan oppfatte det negativt på grunn av arbeidsplassene som er der, men det bør være et mål at en del av tungtrafikken går rundt Oslo, ikke i.

 

Sps stortingsliste for Oslo. Kandidater som kommer fra Groruddalen er uthevet.

1. Aisha Naz Bhatti 1981 Bydel Søndre Nordstrand

2. Syver Zachariassen 1988 Eidsvoll kommune

3. Margaret Eide Hillestad 1961 Bydel Ullern

4. Kjell Dahle 1952 Bydel St. Hanshaugen

5. Vemund Wik 1996 Ringsaker kommune

6. Ane Cecilie Westerberg 1981 Bydel Nordre Aker

7. Bjørg Sandkjær 1972 Bydel Grünerløkka

8. Johannes Rindal 1984 Seljord kommune

9. Daniel Stephanek 1974 Bydel Østensjø

10. John Andre Storebø 1987 Bydel St. Hanshaugen

11. Karoline Opsal Marøy 1988 Bydel Grünerløkka

12. Ole Andre Karlson 1979 Bydel Alna 

13. Aleksander Breiby Herseth 1996 Bydel Sagene

14. Ingrid Ailin Strømme 1976 Bydel Grünerløkka

15. Qaman Kalif Musse 1981 Bydel Søndre Nordstrand

16. Inger Karin Hjellbakk Arntzen 1988 Bydel Nordre Aker

17. Kurtish Iljazi 1985 Bydel Østensjø

18. Aksel Torsnes Mehlum 1976 Bydel Grorud 

19. Sigrid Lien Sagabråten 1996 Nes kommune

20. Ingvar Botnen 1950 Bydel Østensjø

21. Beate Homlong 1965 Bydel Vestre Aker

22. Tone Kristin Brenna 1976 Bydel Søndre Nordstrand

23. Morten Lund 1945 Bydel Søndre Nordstrand

24. Morten Georg Edvardsen 1982 Bydel Grünerløkka

25. Unn Aarrestad 1938 Bydel Søndre Nordstrand

 
This entry was posted in Intervjuer i media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.