Tor Arne Swensen i Nordstrands blad: Sp ønsker at bydelene skal avgjøre byutviklingen i Oslo

Når vi ønsker å styrke bydelene og endre prosessene rundt Oslos byutvikling, har det utgangspunkt i bl.a. følgende: 

 1. Generelt mener Senterpartiet at alle beslutninger bør tas så nært folk som mulig. Dette gjelder selvsagt også i byen.
         Reiseveien til Oslo Rådhus og byplanleggerne er kort for de fleste Oslofolk. Organisatorisk er dog veien meget vanskelig for innbyggere som ønsker å påvirke utviklingen i sitt lokalmiljø. Sp ønsker derfor å styrke bydelenes makt og myndighet på generell basis. 
 1. Senterpartiet mener at bydelene vet best hvordan Oslos lokalmiljø bør utvikles. Oslo Rådhus må gjerne sette noen premisser, samt ha noen ris bak speilet, men vi vil at byutviklingen i praksis skal styres fra bydelene.
         Det er i bydelene man har den beste lokalkunnskapen og dermed bør bydelene selv bestemme hvor (og ikke minst hvordan) det skal bygges for å passe inn i ens lokalmiljø.
         En slik løsning vil også langt på vei hindre at Oslos innbyggere overkjøres på den måten som det skjer nå i byutviklingssaker. 
 1. Senterpartiet vil også at vi spør oss hvem byutviklingen skal komme til nytte; Oslos innbyggere eller de kommersielle aktørene.
         I vår by er lever hvert 10. barn i fattigdom. I Sentrum Øst er tallet hvert 3. barn, og utviklingen går feil vei. Dette kan vi ikke være bekjent av! Sp mener at det er bl.a. slike aspekter en byutvikling må ha som hovedmål å løse. Vi trenger ikke flere dyre boliger til de som har det godt fra før, men bedre boliger til de fattige familiene som sliter med å få endene til å møtes nå. 

Når vi tillegg vet at vekstprognosene for Oslo nylig er kraftig nedjustert, og at forsking viser at miljøgevinstene ved å bygge høyt og tett ikke lengre holder vann, ser Senterpartiet ingen grunn til at byplanleggingen skal dikteres fra Oslo Rådhus. 

En stemme på Senterpartiet er derfor en stemme på lokaldemokratiet, også innad i Oslo.

Denne stemmen er Oslo Sp’s førstekandidat ved stortingsvalget: Aisha Naz Bhatti. 

Velg Senterpartiet ved årets stortingsvalg, for Oslos beste.

This entry was posted in Avisartikler, Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.