Aisha Naz Bhatti i Dagsavisen: Oslo blir bedre med Senterpartiet

Angrepene på Senterpartiets bypolitikk øker i takt med oppslutningen på meningsmålingene. Høyres Mudassar Kapur hevder i Vårt Oslo at vi går til valg mot Oslo. Venstres Abid Raja hevder i NRK at Sp vil flå byene. Fremskrittspartiet tar retorikkprisen også her: Mezyar Keshavari hevder i Dagsavisen 31. august at Sp hater byene. Litt selvinnsikt ville kledd dem bedre.

Senterpartiet tar integreringsutfordringen og retten til helsehjelp på alvor. Vi vil møte befolkningsveksten – og beskytte matjorden. Vi vil ha gode bymiljøer – samtidig som vi tar vare på byenes omland.  Våre kritikere har noe å lære her.

Oslos integreringsutfordringer tas ikke på alvor av regjeringen. Keshavaris egen «integreringsminister» synes mest opptatt av å splitte – og følger dessverre opp med politikk. Organisasjoner som jobber med integrering fikk 20 millioner mindre fra regjeringen, enn SP foreslo å gi dem.

Kapur og Høyre hevder at Oslo skal «få økonomiske muskler til å møte befolkningsveksten». Det løser de med å gi 162 millioner kroner mindre til Oslo i statsbudsjettet enn Senterpartiet foreslo. I løpet av den rødgrønne regjeringsperioden, bevilget SP mer enn 1.000 millioner til kollektivtilbud i byene. Under fire år med Bondevik II-regjeringen, skrapte Venstre sammen skarve 70 millioner. Folk i Groruddalen venter på utbygging av Aker til fullverdig lokalsykehus. Regjeringspartienes svar var å gi Helse Sør-Øst 531 millioner mindre enn det SP foreslo.

Senterpartiet vil at det skal være godt å bo i hele landet. Blomstrende landbruk, reiselivsnæring og industri fra nord til sør gavner alle. Byvekst vil øke presset på matjorda, og dermed gå ut over både matpriser og selvforsyningsgrad. I tillegg kommer økt press til fortetting og høyhusbebyggelse, og press på turområder og grønne lunger. En by blir ikke automatisk bedre av å bli større.

At de blåblå og regjeringskamerat Venstre ser Oslo Senterparti som en trussel, tar vi som et godt tegn. Stilt overfor svakhetene i egen politikk, bør de konsentrere seg om å bli bedre, fremfor å spre usannheter. Det gavner Oslo best. 

This entry was posted in Debattinnlegg. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.