Artikkel i Bistandsaktuelt: Altruistiske studenter med liten tro på Sp

Senterpartiet er ikke det partiet man skal stemme på dersom man vil gjøre mest mulig forskjell i verden. Det mener studentene bak organisasjonen Effektiv Altruisme ved NTNU i Trondheim. Den siste valgkamp-uken er i gang.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 04.09.2017 07:05:40

Resultatorientering er en av 10 kriterier som Effektiv Altruisme NTNU har vektet høyest når de har vurdert hvilket partier som har den mest effektive utviklingspolitikken. Både Redd Barna og Kirkens Nødhjelp har gjort lignende øvelser tidligere, men med til dels andre resultater.

Igjen er det Kristelig Folkeparti som rangeres på topp, også hos studentene. Men hos dem er det ikke Frp som er på bunn, men Senterpartiet. Og det er Venstre på annenplass, foran SV.

Høyre gjør det på sin side bedre enn Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Effektiv Altruisme mener likevel at alle partiene kan bli flinkere. Dette mener de er områder der partiene har forbedringspotensial:

  • Krf: En mer tydelig målsetting om innsats innen vaksiner; redusere handelsbarrierer overfor lav- og mellominntektsland.
  • V: Mer geografisk og tematisk konsentrasjon av bistand.
  • SV: Mer konsentrasjon og resultatorientering av bistand.
  • H: Større bistandsbudsjett og egen utviklingsminister.
  • Ap: Økt konsentrasjon av bistand.
  • MDG: Økt konsentrasjon av bistand.
  • Frp: Flytte asylpolitikk ut av bistandsbudsjettet.
  • Sp: Høyere prioritering av bistand og redusere handelsbarrierer overfor lav- og mellominntektsland.
This entry was posted in Avisartikler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.