Aisha Naz Bhatti m. fl. om Aker sykehus i Groruddalens avis

VALG 2017: Aker-strid i valgkampen

Aker-strid i valgkampen

DRAKAMP: Aker sykehus er et hett tema i Groruddalen og i valgkampen. Nå slenger Høyre og Sp seg inn i debatten med full styrke.

Høyre- og sentrumspolitikere er uenige om hvordan Aker best drives fremover. James Stove Lorentzen (H) mener å satse mer på Lovisenberg og Diakonhjemmet vil lette trykket for Aker, mens Sps Aisha Bhatti vil skrote Helse Sør-Øst som sykehusledelse.

MER MAKT TIL PRIVATE: James Stove Lorentzen (H) mener det må gis flere bydeler til Diakonhjemmet og Lovisenberg for å avlaste OUS, slik at det kan bli fortgang i en helhetlig utbygging av Aker sykehus.

MER POLITISK STYRING: Aisha Naz Bhatti (SP) mener det er på tide å skrote Helse Sør-Øst sin makt i sykehuskorridorene, og heller ha mer politisk ledelse.

Det står aldri helt stille for Aker, selv om det nå er vedtatt at det skal bli et fullverdig lokalsykehus med en storbylegevakt. Situasjonen nå er at Helse Sør-Øst ønsker å bygge Aker og Gaustad ut samtidig. Regjeringen har også bekreftet at Radiumhospitalet får en lånebevilgning på 2,7 milliarder kroner i neste års budsjett til utbygging av nytt klinikkbygg. Stove Lorentzen er redd for at en Aker-utbygging vil ta lang tid med Helse Sør-Øst sitt forslag.

– Det er mange sykehusinvesteringer som Stortinget skal finansiere gjennom statsbudsjetter neste par årene, sier han.

Vi har da et alternativt forslag. Vårt alternativ vil begrense utbyggingen på Gaustad, ruste opp raskere ved de andre sykehusene som kan gjøre det lettere å starte Aker utbyggingen raskere og uavhengig av Ullevål/Gaustad.

Vil gi mer til de private

Det alternative forslaget innebærer å gi de to private sykehusene Diakonhjemmet og Lovisenberg større roller. Høyre-politikeren mener de to sykehusene bør bli tildelt en bydel hver, og mener at et slikt grep vil kunne redusere behovet for en utbygging på Aker og Gaustad, og gjøre det mindre krevende for Oslo Universitetssykehus (OUS) å finansiere de store planene. 

– OUS skal i den nye planen ta vare på de nordøstlige og sørøstlige bydelene og da er Aker beste egnet geografisk, velger man en slik løsning vil det ikke være behov for utbygging av lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, mener han.

– Det vi vil er å avlaste OUS, gi de to private sykehusene flere bydeler og så få i gang en full utbygging av Aker i en runde.

Lorentzen har sendt et brev om dette til helseminister Bent Høie (H).

– Det er på tide å holde presset oppe blant Oslopolitikerne.

Vil ha politisk styring

Aisha Naz Bhatti er Senterpartiets 1. kandidat i valgkampen. Hun mener det må et regjeringsskifte til for å sikre utbygging av Aker sykehus. 

– Vi vet at Høyre og Frp er sterke tilhengere av helseforetakene, som nå har lagt fram planer som gir Oslos befolkning et dårligere sykehustilbud, sier Bhatti.

Hun viser til forslaget om å legge ned Ullevål og bygge stort på Gaustad, og frykter det fører til at Aker Sykehus ikke prioriteres. Sp er skeptiske til foretaksmodellen slik sykehusene er styrt i Oslo i dag, og vil skrote det at Helse Sør-Øst får så mye makt.

Det må mer politisk styring til. Beslutninger i styrerom er ikke det vi ønsker, det må være politisk forankret, påpeker Bhatti.

– Vi er opptatt av sykehustjenestene i hovedstaden og bekymret for den gigant-tenkningen som råder. Alle planene og prosessene rundt utviklingen av sykehusene i Oslo viser at sektoren trenger sterkere politisk styring. Her svikter regjeringen totalt.

 
This entry was posted in Intervjuer i media, Ullevål, Valg 2017. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.