Monthly Archives: January 2018

Høringssvar fra Oslo Senterparti om Aker sykehus

Fra Oslo Senterparti: Høringssvar, forslag til planprogram for Trondheimsveien 235 – Aker sykehusområde, detaljregulering med konsekvensutredning Oslo Senterparti takker for muligheten til å kommentere på planprogrammet for Aker sykehusområde og for god informasjon gjennom åpent møte 4. januar, der vi … Continue reading

Posted in Byutvikling, Høringsuttalelser | Leave a comment

Aisha Naz Bhatti i Morgenbladet: Noe går tapt i barnehagen

Aisha Naz Bhatti KRONIKK / OPPVEKST 22. desember 2017   Vi må i mye større grad våge å utfordre den etablerte sannheten om at tidlig barnehagestart er bra for de små. For hva hadde de små valgt dersom de kunne velge? Våre barn … Continue reading

Posted in Debattinnlegg | Leave a comment