Monthly Archives: March 2018

Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær i Klassekampen 19.3.2018 om sykehustilbudet i Oslo

Nei til salg av Ullevål Sykehus! Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant (Sp) Bjørg Sandkjær, leder Oslo Sp Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har vært utredet i lang tid. Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus. … Continue reading

Posted in Avisartikler, Debattinnlegg, Ullevål | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Norge skal ta imot flere overføringsflyktninger

Kommuner rundt i hele landet har bygget opp kompetanse på å ta imot flyktninger, og ønsker å bosette flere. Samtidig kommer det færre flyktninger til Norge. Asylmottak og kompetansemiljøer legges ned i rekordfart. Det har aldri vært så mange mennesker … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Gode lokalsykehus i Oslo – bygg der det er best!

Hvordan man skal organisere og bygge ut sykehustilbudet i Oslo har vært utredet i lang tid. Dessverre har ikke planene hatt innbyggernes behov i fokus, og man har latt det gå prestisje i urealistiske og gigantiske planer som vil gi … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner, Ullevål | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Integreringshus på Grønland

I fjor sommer ble avdeling B Oslo Kretsfengsel (Botsen) stengt, og 18 000 kvadratmeter står tomme. Det er staten som eier området. Oslo senterparti mener dette er en gyllen anledning til å gi Grønland et løft gjennom et eget Integreringshus. Vi … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Høring om imamutdanning i Norge

Oslo Senterparti vil ha fortgang i behandlingen av utredningen av egen imamutdanning i Norge. Som en del av integreringsforliket fra 2015, ble regjeringen pålagt å utrede mulighetene for en egen imamutdanning i Norge. Da regjeringen kom tilbake til Stortinget med … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Gratis idrett i utsatte bydeler/områder av Oslo

Andelen av det som klassifiseres som økonomisk fattige familier i Oslo stiger. For eksempel lever to av tre barn på Nedre Tøyen, og godt over halvparten av barna i tre nabolag i bydel Gamle Oslo, i fattigdom.1 Dette fører bl.a. … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Desentraliser styringen av Oslo kommune

Selv om Oslo liten by med korte avstander, er avstanden fra innbyggerne til de som tar avgjørelsene angående byens styre og stell svært stor. Det kan argumenters for at avstanden er større en noen andre steder i landet, om ikke … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018: Nei til returavtaler mot bistand

Ett av handlingspunktene den nye regjeringeserklæringen er å «bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler». Dette er en dypt problematisk kobling. Det er et viktig prinsipp at bistand skal være behovsdrevet og rettet mot å … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment

Resolusjon vedtatt på Oslo Sps årsmøte 2018 om EUs energiunion ACER

Oslo Senterparti støtter det sentrale politiske arbeidet for å beholde norsk råderett over våre nasjonale naturressurser. Oslo Senterparti går imot at råderetten over elektrisk kraft og strømforsyning innskrenkes ved inngåelse av overnasjonale avtaler, som ACER og EUs energipakke 3. Grunnloven … Continue reading

Posted in Årsmøte, Resolusjoner | Leave a comment